Địa chỉ: 30/4 Đường số 151, Ấp 6B, xã Bình Mỹ
Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

SĐT:    0948.14.41.39 - 090.707.5510 - 0933.334.304
  • Video xổ gà

Video xổ gà

[CLIP XỔ 01/12] to 683 vs F1 asil 621 [CLIP XỔ 01/12] to 683 vs F1 asil 621
[CLIP XỔ 01/12] khet simon 679 vs vàng 615 [CLIP XỔ 01/12] khet simon 679 vs vàng 615
[CLIP XỔ 01/12] giáp 678 và số chì 576 [CLIP XỔ 01/12] giáp 678 và số chì 576
[CLIP XỔ 01/12] coban 603 vs asil chan vang 544 [CLIP XỔ 01/12] coban 603 vs asil chan vang 544
[CLIP XỔ 27/11] Mat rau 1x 672 vs asil chan vang 1x 658 [CLIP XỔ 27/11] Mat rau 1x 672 vs asil chan vang 1x 658
[CLIP XỔ 27/11] Asil chan vang 671 vs my kelso 614 [CLIP XỔ 27/11] Asil chan vang 671 vs my kelso 614
Xổ dạt đầu xám asil vs điều bông Xổ dạt đầu xám asil vs điều bông
jap mỹ vs xám son jap mỹ vs xám son
XÁM vs XÁM SON XÁM vs XÁM SON
Ga mua bong asil my vs chuoi trang Ga mua bong asil my vs chuoi trang
Dieu Lai mau vs Mai Lai Dieu Lai mau vs Mai Lai
My ócar vs xanh lai My ócar vs xanh lai
XÁM ASIL DẠT ĐẦU VS ĐIỀU ASILTRẠNG 1KG1 XÁM ASIL DẠT ĐẦU VS ĐIỀU ASILTRẠNG 1KG1
DẠT ĐẦU KHÉT SỮA ASIL MỸ VS ASIL MỸ DẠT ĐẦU KHÉT SỮA ASIL MỸ VS ASIL MỸ
CHUỐI ASIL VS VÀNG ASIL CHUỐI ASIL VS VÀNG ASIL
XANH TRÍCH MS 05 vs QUE MS 10 TRẠNG 2kg9 XANH TRÍCH MS 05 vs QUE MS 10 TRẠNG 2kg9
QUE BÔNG MS 08 vs QUE LAU MS 09 TRẠNG 2kg650 QUE BÔNG MS 08 vs QUE LAU MS 09 TRẠNG 2kg650
KHÉT MÃ SỐ 01 vs XANH RAU MS 06 TRẠNG 2kg6 (19/11) KHÉT MÃ SỐ 01 vs XANH RAU MS 06 TRẠNG 2kg6 (19/11)
090.70.75.510