Địa chỉ: 30/4 Đường số 151, Ấp 6B, xã Bình Mỹ
Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

SĐT:    0948.14.41.39 - 090.707.5510 - 0933.334.304
  • Gà tre đá tiền

Gà tre đá tiền

[20/7/2019] Top 10 GÀ TRE CHIẾN giá tầm trung cho ae nuôi kỹ và thử cựa☎️0933334304 [20/7/2019] Top 10 GÀ TRE CHIẾN giá tầm trung cho ae nuôi kỹ và thử cựa☎️0933334304
[20/7/2019] Top 10 GÀ TRE CHIẾN giá tầm trung cho ae nuôi kỹ và thử cựa☎️0933334304 [20/7/2019] Top 10 GÀ TRE CHIẾN giá tầm trung cho ae nuôi kỹ và thử cựa☎️0933334304
[22/7/2019] Top 10 GÀ TRE F1 6 tháng với chế độ nuôi mới ☎️ 0933334304 [22/7/2019] Top 10 GÀ TRE F1 6 tháng với chế độ nuôi mới ☎️ 0933334304
[19/7/2019] Top 44 GÀ CHIẾN hàng tuyển cho anh em đam mê ☎️ 0933334304 [19/7/2019] Top 44 GÀ CHIẾN hàng tuyển cho anh em đam mê ☎️ 0933334304
[18/7/2019] Top 27 GÀ TRE THANH LÝ giá CỰC TỐT ☎️ 0933334304 [18/7/2019] Top 27 GÀ TRE THANH LÝ giá CỰC TỐT ☎️ 0933334304
[17/7/2019] Top 13 GÀ TRE F1 chế độ nuôi mới cho ae chơi C1☎️0933334304 [17/7/2019] Top 13 GÀ TRE F1 chế độ nuôi mới cho ae chơi C1☎️0933334304
[17/7/2019] Top 13 GÀ TRE F1 chế độ nuôi mới cho ae chơi C1☎️0933334304 [17/7/2019] Top 13 GÀ TRE F1 chế độ nuôi mới cho ae chơi C1☎️0933334304
[15/7/2019] Top 10 GÀ TRE tầm trung giá 4 triệu cho ae nuôi thêm ☎️ 0933334304 [15/7/2019] Top 10 GÀ TRE tầm trung giá 4 triệu cho ae nuôi thêm ☎️ 0933334304
[13/7/2019] Top 26 GÀ THANH LÝ GIÁ CỰC TỐT - Trại Gà Quang Trung☎️0933334304 [13/7/2019] Top 26 GÀ THANH LÝ GIÁ CỰC TỐT - Trại Gà Quang Trung☎️0933334304
[12/7/2019] Top 10 GÀ TRE F1 hàng TUYỂN cực chất cho ae nuôi thêm☎️0933334304 [12/7/2019] Top 10 GÀ TRE F1 hàng TUYỂN cực chất cho ae nuôi thêm☎️0933334304
[11/7/2019] Khu 44 Gà Chiến nuôi riêng biệt, chọn lọc cho ae chơi C1☎️0933334304 [11/7/2019] Khu 44 Gà Chiến nuôi riêng biệt, chọn lọc cho ae chơi C1☎️0933334304
[10/7/2019] Top 13 GÀ TRE F1, hàng tuyển chọn đá cực tốt, gọi ngay: 0933334304 [10/7/2019] Top 13 GÀ TRE F1, hàng tuyển chọn đá cực tốt, gọi ngay: 0933334304
[9/7/2019] Top 10 GÀ TRE F1 hàng VIP, chế độ nuôi mới cho ae chơi sân lớn ☎️ 0933334304 [9/7/2019] Top 10 GÀ TRE F1 hàng VIP, chế độ nuôi mới cho ae chơi sân lớn ☎️ 0933334304
[8/7/2019] Top 10 GÀ TRE F1 lứa non cho ae về chăm sóc thêm ☎️ 0933334304 [8/7/2019] Top 10 GÀ TRE F1 lứa non cho ae về chăm sóc thêm ☎️ 0933334304
[7/7/2019] Top 30 GÀ TRE THANH LÝ GIÁ CỰC TỐT ☎️ 0933334304 [7/7/2019] Top 30 GÀ TRE THANH LÝ GIÁ CỰC TỐT ☎️ 0933334304
[6/7/2019] Top 10 Gà Tre F1 GIÁ TẦM TRUNG cho ae bắt về nuôi thêm☎️09333334304 [6/7/2019] Top 10 Gà Tre F1 GIÁ TẦM TRUNG cho ae bắt về nuôi thêm☎️09333334304
[4/7/2019] Khu 44 Gà Tre Tuyển ở Chế Độ Nuôi Mới - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [4/7/2019] Khu 44 Gà Tre Tuyển ở Chế Độ Nuôi Mới - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[2/7/2019] Top 10 Chiến Kê F1 - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [2/7/2019] Top 10 Chiến Kê F1 - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[1/7/2019] Top 15 Chiến Kê hàng VIP - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [1/7/2019] Top 15 Chiến Kê hàng VIP - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[30/6/2019] Top 30 Gà Tre THANH LÝ - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [30/6/2019] Top 30 Gà Tre THANH LÝ - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[30/6/2019] Top 30 Gà Tre THANH LÝ - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [30/6/2019] Top 30 Gà Tre THANH LÝ - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[29/6/2019] Top 5 Gà Khét Simon - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [29/6/2019] Top 5 Gà Khét Simon - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[27/6/2019] Khu 44 con hàng VIP - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [27/6/2019] Khu 44 con hàng VIP - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[26/6/2019] Top 10 GÀ TRE F1 (Hàng VIP) - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [26/6/2019] Top 10 GÀ TRE F1 (Hàng VIP) - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[26/6/2019] Top 10 GÀ TRE F1 (Hàng VIP) - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [26/6/2019] Top 10 GÀ TRE F1 (Hàng VIP) - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[25/6/2019] Top 30 Gà Tre THANH LÝ - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [25/6/2019] Top 30 Gà Tre THANH LÝ - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
24/6/2019 Top 15 gà tre F1(HÀNG VIP) ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! 24/6/2019 Top 15 gà tre F1(HÀNG VIP) ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[23/6/2019] Top 10 GÀ TRE F1 chơi sân lớn  ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [23/6/2019] Top 10 GÀ TRE F1 chơi sân lớn ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[23/6/2019] Top 10 GÀ TRE F1 chơi sân lớn  ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [23/6/2019] Top 10 GÀ TRE F1 chơi sân lớn ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
21/6/2019.top8 gà tre f1,lúa non 6 tháng ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! 21/6/2019.top8 gà tre f1,lúa non 6 tháng ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[20/6/2019] Top 25 GÀ TRE THANH LÝ - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [20/6/2019] Top 25 GÀ TRE THANH LÝ - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[20/6/2019] Top 25 GÀ TRE THANH LÝ - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [20/6/2019] Top 25 GÀ TRE THANH LÝ - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[18/6/2019] Top 10 GÀ TRE F1 - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [18/6/2019] Top 10 GÀ TRE F1 - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[18/6/2019] Top 10 GÀ TRE F1 - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [18/6/2019] Top 10 GÀ TRE F1 - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[17/6/2019] Top 6 Gà Tre F1 Hàng VIP - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [17/6/2019] Top 6 Gà Tre F1 Hàng VIP - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[16/6/2019] Top 8 Gà Tre VIP (hàng tuyển có Clip Sổ) - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [16/6/2019] Top 8 Gà Tre VIP (hàng tuyển có Clip Sổ) - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[16/6/2019] Top 8 Gà Tre VIP (hàng tuyển có Clip Sổ) - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [16/6/2019] Top 8 Gà Tre VIP (hàng tuyển có Clip Sổ) - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[14/6/2019] Top 24 GÀ TRE THANH LÝ - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [14/6/2019] Top 24 GÀ TRE THANH LÝ - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[13/6/2019] Khu 44 Gà Chiến nuôi Chuyên Biệt - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [13/6/2019] Khu 44 Gà Chiến nuôi Chuyên Biệt - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[12/6/2019] Top 17 Gà Tre Chọn Lọc - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [12/6/2019] Top 17 Gà Tre Chọn Lọc - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[12/6/2019] Top 17 Gà Tre Chọn Lọc - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [12/6/2019] Top 17 Gà Tre Chọn Lọc - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[11/6/2019] Top 12 Chiến Kê (đã Chọn Lọc)- ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [11/6/2019] Top 12 Chiến Kê (đã Chọn Lọc)- ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[10/6/2019] Top 10 Chiến Kê VIP - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [10/6/2019] Top 10 Chiến Kê VIP - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[9/6/2019] Top 10 Gà Tre chiến (có clip sổ) - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [9/6/2019] Top 10 Gà Tre chiến (có clip sổ) - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[7/6/2019] Top 27 Gà Tre THANH LÝ - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [7/6/2019] Top 27 Gà Tre THANH LÝ - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[7/6/2019] Top 27 Gà Tre THANH LÝ - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [7/6/2019] Top 27 Gà Tre THANH LÝ - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[6/6/2019] Top 44 CHIẾN KÊ hàng VIP - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [6/6/2019] Top 44 CHIẾN KÊ hàng VIP - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[5/6/2019] Top 10 Gà Tre Lứa Non Hàng VIP - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [5/6/2019] Top 10 Gà Tre Lứa Non Hàng VIP - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[4/6/2019] Top 15 Gà Tre VIP - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [4/6/2019] Top 15 Gà Tre VIP - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[3/6/2019] Top 30 Gà Tre Thanh Lý Giá CỰC TỐT - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [3/6/2019] Top 30 Gà Tre Thanh Lý Giá CỰC TỐT - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
090.70.75.510