Địa chỉ: 30/4 Đường số 151, Ấp 6B, xã Bình Mỹ
Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

SĐT:    0948.14.41.39 - 090.707.5510 - 0933.334.304
  • Gà tre đá tiền

Gà tre đá tiền

[26/5/2019] Top 13 Gà Tre nuôi chế độ(có Clip sổ)cho ae trải nghiệm☎️0933334304 [26/5/2019] Top 13 Gà Tre nuôi chế độ(có Clip sổ)cho ae trải nghiệm☎️0933334304
[26/5/2019] Top 13 Gà Tre nuôi chế độ(có Clip sổ)cho ae trải nghiệm☎️0933334304 [26/5/2019] Top 13 Gà Tre nuôi chế độ(có Clip sổ)cho ae trải nghiệm☎️0933334304
[24/5/2019] Top 12 gà tre f1 (6 tháng) hàng VIP cho ae thử nghiệm nuôi chế độ thuốc mới☎️0933334304 [24/5/2019] Top 12 gà tre f1 (6 tháng) hàng VIP cho ae thử nghiệm nuôi chế độ thuốc mới☎️0933334304
[21/5/2019] Top 30 gà tre THANH LÝ giá CỰC TỐT cho anh em có DUYÊN☎️0933334304 [21/5/2019] Top 30 gà tre THANH LÝ giá CỰC TỐT cho anh em có DUYÊN☎️0933334304
(ĐÃ BÁN) Top 10 Gà Tre F1 (6 tháng) chuẩn VIP cho ae đam mê lứa non ☎️0933334304 (ĐÃ BÁN) Top 10 Gà Tre F1 (6 tháng) chuẩn VIP cho ae đam mê lứa non ☎️0933334304
[20/5/2019] Top 12 GÀ TRE chiến Hàng Tuyển bao lì cho ae đá lớn, Gọi ngay: 0933334304 [20/5/2019] Top 12 GÀ TRE chiến Hàng Tuyển bao lì cho ae đá lớn, Gọi ngay: 0933334304
[18/5/2019] Top 35 Gà Mái Dòng Mới( Coban, Simon, Hatch Doc) cho ae ☎️ 0933334304 [18/5/2019] Top 35 Gà Mái Dòng Mới( Coban, Simon, Hatch Doc) cho ae ☎️ 0933334304
[17/5/2019] Top 30 Gà Tre THANH LÝ Giá CỰC TỐT cho ae chơi văn nghệ ☎️ 0933334304 [17/5/2019] Top 30 Gà Tre THANH LÝ Giá CỰC TỐT cho ae chơi văn nghệ ☎️ 0933334304
[17/5/2019] Top 30 Gà Tre THANH LÝ Giá CỰC TỐT cho ae chơi văn nghệ ☎️ 0933334304 [17/5/2019] Top 30 Gà Tre THANH LÝ Giá CỰC TỐT cho ae chơi văn nghệ ☎️ 0933334304
[16/5/2019] Top 44 GÀ CHIẾN cho ae hàng Siêu Chuẩn Giá Tốt, Gọi Ngay: 0933334304 [16/5/2019] Top 44 GÀ CHIẾN cho ae hàng Siêu Chuẩn Giá Tốt, Gọi Ngay: 0933334304
[15/5/2019] Top 10 Gà Tre F1 HÀNG VIP cho anh em chơi sân lớn ☎️ 0933334304 [15/5/2019] Top 10 Gà Tre F1 HÀNG VIP cho anh em chơi sân lớn ☎️ 0933334304
[14/5/2019] Top 30 GÀ TRE THANH LÝ Giá Cực Tốt cho ae ít lúa nuôi thêm ☎️ 0933334304 [14/5/2019] Top 30 GÀ TRE THANH LÝ Giá Cực Tốt cho ae ít lúa nuôi thêm ☎️ 0933334304
[14/5/2019] Top 30 GÀ TRE THANH LÝ Giá Cực Tốt cho ae ít lúa nuôi thêm ☎️ 0933334304 [14/5/2019] Top 30 GÀ TRE THANH LÝ Giá Cực Tốt cho ae ít lúa nuôi thêm ☎️ 0933334304
[13/5/2019] Top 10 Chiến Kê VIP (có clip sổ) Hàng Chọn Lọc cho ae, gọi ngay: 0933334304 [13/5/2019] Top 10 Chiến Kê VIP (có clip sổ) Hàng Chọn Lọc cho ae, gọi ngay: 0933334304
[12/5/2019] Lứa Non F1 dòng Coban (Jap và Mỹ) 6 tháng cho chế độ nuôi mới - 0933334304 [12/5/2019] Lứa Non F1 dòng Coban (Jap và Mỹ) 6 tháng cho chế độ nuôi mới - 0933334304
[10/5/2019] Top 26 Gà Tre THANH LÝ giá CỰC TỐT cho ae chơi văn nghệ, gọi ngay: 0933334304 [10/5/2019] Top 26 Gà Tre THANH LÝ giá CỰC TỐT cho ae chơi văn nghệ, gọi ngay: 0933334304
[9/5/2019] Top 44 CHIẾN KÊ khu nuôi chuyên biệt cho ae lên cựa, gọi ngay: 0933334304 [9/5/2019] Top 44 CHIẾN KÊ khu nuôi chuyên biệt cho ae lên cựa, gọi ngay: 0933334304
[7/5/2019] Top 12 CHIẾN KÊ F1 dòng mới cho anh em nuôi thêm và cảm nhận, gọi ngay: 0933334304 [7/5/2019] Top 12 CHIẾN KÊ F1 dòng mới cho anh em nuôi thêm và cảm nhận, gọi ngay: 0933334304
[6/5/2019] Top 28 GÀ TRE THANH LÝ giá CỰC TỐT cho ae đam mê, gọi ngay: 0933334304 [6/5/2019] Top 28 GÀ TRE THANH LÝ giá CỰC TỐT cho ae đam mê, gọi ngay: 0933334304
[5/5/2019] Top 10 GÀ TRE chiến phục vụ ae chơi trường lớn, gọi ngay: 0933.334.304 [5/5/2019] Top 10 GÀ TRE chiến phục vụ ae chơi trường lớn, gọi ngay: 0933.334.304
[3/5/2019] Top 12 GÀ TRE CHIẾN đã được chọn lọc kỹ cho ae chơi, gọi ngay: 0933334304 [3/5/2019] Top 12 GÀ TRE CHIẾN đã được chọn lọc kỹ cho ae chơi, gọi ngay: 0933334304
[1/5/2019] Top 24 Gà Tre THANH LÝ giá CỰC SỐC cho ae đam mê, gọi ngay: 0933334304 [1/5/2019] Top 24 Gà Tre THANH LÝ giá CỰC SỐC cho ae đam mê, gọi ngay: 0933334304
[30/4/2019] Top 10 GÀ TRE VIP chơi lễ (Có Clip Sổ) Gọi ngay 0933.334.304 [30/4/2019] Top 10 GÀ TRE VIP chơi lễ (Có Clip Sổ) Gọi ngay 0933.334.304
[30/4/2019] Top 10 GÀ TRE VIP chơi lễ (Có Clip Sổ) Gọi ngay 0933.334.304 [30/4/2019] Top 10 GÀ TRE VIP chơi lễ (Có Clip Sổ) Gọi ngay 0933.334.304
[27/4/2019] Top 10 GÀ TRE CHIẾN (Đã Chọn Lọc Kỹ) phục vụ ae chơi lễ Gọi ngay: 0933334304 [27/4/2019] Top 10 GÀ TRE CHIẾN (Đã Chọn Lọc Kỹ) phục vụ ae chơi lễ Gọi ngay: 0933334304
[26/4/2019] Top 30 em GÀ TRE THANH LÝ giá Cực Tốt cho ae chơi văn nghệ ☎️ 0933.334.304 [26/4/2019] Top 30 em GÀ TRE THANH LÝ giá Cực Tốt cho ae chơi văn nghệ ☎️ 0933.334.304
[25/4/2019] Top 10 GÀ TRE Lứa Non F1, Bổn Chuẩn đá bao lỳ cho ae đam mê ☎️ 0933334304 [25/4/2019] Top 10 GÀ TRE Lứa Non F1, Bổn Chuẩn đá bao lỳ cho ae đam mê ☎️ 0933334304
[25/4/2019] Top 10 GÀ TRE Lứa Non F1, Bổn Chuẩn đá bao lỳ cho ae đam mê ☎️ 0933334304 [25/4/2019] Top 10 GÀ TRE Lứa Non F1, Bổn Chuẩn đá bao lỳ cho ae đam mê ☎️ 0933334304
[24/4/2019] Top 44 GÀ TRE hàng VIP nuôi Chuyên Biệt cho ae Đá Tiền ☎️ 0933.334.304 [24/4/2019] Top 44 GÀ TRE hàng VIP nuôi Chuyên Biệt cho ae Đá Tiền ☎️ 0933.334.304
[23/4/2019] Top 24 GÀ TRE THANH LÝ Giá CỰC TỐT, Gọi ngay: 0933334304 [23/4/2019] Top 24 GÀ TRE THANH LÝ Giá CỰC TỐT, Gọi ngay: 0933334304
[22/4/2019] Top 12 GÀ TRE HÀNG TUYỂN (Có Clip Sổ) cho ae trại gà Quang Trung lựa chọn - 0933334304 [22/4/2019] Top 12 GÀ TRE HÀNG TUYỂN (Có Clip Sổ) cho ae trại gà Quang Trung lựa chọn - 0933334304
[22/4/2019] Top 12 GÀ TRE HÀNG TUYỂN (Có Clip Sổ) cho ae trại gà Quang Trung lựa chọn - 0933334304 [22/4/2019] Top 12 GÀ TRE HÀNG TUYỂN (Có Clip Sổ) cho ae trại gà Quang Trung lựa chọn - 0933334304
[20/4/2019] Top 27 Gà Tre THANH LÝ giá CỰC TỐT cho ae chơi văn nghệ ☎️0933334304 [20/4/2019] Top 27 Gà Tre THANH LÝ giá CỰC TỐT cho ae chơi văn nghệ ☎️0933334304
[19/4/2019] Top 10 cặp GÀ TRE F1 Coban, hàng VIP cho ae đam mê ☎️0933334304 - 0907075510 [19/4/2019] Top 10 cặp GÀ TRE F1 Coban, hàng VIP cho ae đam mê ☎️0933334304 - 0907075510
[18/4/2019] Top 44 GÀ VIP nuôi trong Khu Chuyên Biệt 📳0933334304 - Trại Gà Quang Trung [18/4/2019] Top 44 GÀ VIP nuôi trong Khu Chuyên Biệt 📳0933334304 - Trại Gà Quang Trung
[16/4/2019] Top 30 GÀ TRE THANH LÝ (Trống/Mái) Giá Cực Tốt - Trại Gà Quang Trung - 0933334304 [16/4/2019] Top 30 GÀ TRE THANH LÝ (Trống/Mái) Giá Cực Tốt - Trại Gà Quang Trung - 0933334304
[15/4/2019] Top 10 GÀ TRE Tơ (Có Clip Sổ Dạt Đầu) Trại Gà Quang Trung 0933334304 - 0907075510 [15/4/2019] Top 10 GÀ TRE Tơ (Có Clip Sổ Dạt Đầu) Trại Gà Quang Trung 0933334304 - 0907075510
[15/4/2019] Top 10 GÀ TRE Tơ (Có Clip Sổ Dạt Đầu) Trại Gà Quang Trung 0933334304 - 0907075510 [15/4/2019] Top 10 GÀ TRE Tơ (Có Clip Sổ Dạt Đầu) Trại Gà Quang Trung 0933334304 - 0907075510
[14/4/2019] Top 6 CHIẾN KÊ QUA CỰA, hàng tuyển giá tốt cho ae trại gà Quang Trung ☎️ 0933334304 [14/4/2019] Top 6 CHIẾN KÊ QUA CỰA, hàng tuyển giá tốt cho ae trại gà Quang Trung ☎️ 0933334304
[13/4/2019] Top 10 GÀ TRE F1 😍 hàng chuẩn cho ae đam mê Trại Gà Quang Trung 📳0933334304 [13/4/2019] Top 10 GÀ TRE F1 😍 hàng chuẩn cho ae đam mê Trại Gà Quang Trung 📳0933334304
[12/4/2019] Top 25 Gà Tre THANH LÝ cho ae chơi văn nghệ - Trại Gà Quang Trung - 0933334304 [12/4/2019] Top 25 Gà Tre THANH LÝ cho ae chơi văn nghệ - Trại Gà Quang Trung - 0933334304
[11/4/2019] Top 16 GÀ TRE hàng tuyển (có clip Sổ) cho ae chơi lễ - Trại Gà Quang Trung - 0933334304 [11/4/2019] Top 16 GÀ TRE hàng tuyển (có clip Sổ) cho ae chơi lễ - Trại Gà Quang Trung - 0933334304
[11/4/2019] Top 16 GÀ TRE hàng tuyển (có clip Sổ) cho ae chơi lễ - Trại Gà Quang Trung - 0933334304 [11/4/2019] Top 16 GÀ TRE hàng tuyển (có clip Sổ) cho ae chơi lễ - Trại Gà Quang Trung - 0933334304
[10/4/2019] Top 44 CHIẾN KÊ nuôi riêng biệt cho ae chơi Sân Lớn - Trại Gà Quang Trung 0933334304 [10/4/2019] Top 44 CHIẾN KÊ nuôi riêng biệt cho ae chơi Sân Lớn - Trại Gà Quang Trung 0933334304
[8/4/2019] Top 30 GÀ THANH LÝ giá cực tốt tại Trại Gà Quang Trung 0933334304 [8/4/2019] Top 30 GÀ THANH LÝ giá cực tốt tại Trại Gà Quang Trung 0933334304
[6/4/2019] Top 27 GÀ TRE THANH LÝ giá CỰC SỐC cho ae ít lúa đam mê chơi gà - 0933334304 [6/4/2019] Top 27 GÀ TRE THANH LÝ giá CỰC SỐC cho ae ít lúa đam mê chơi gà - 0933334304
[5/4/2019] Top 10 GÀ TRE chọn lọc (có Clip Sổ) cho ae Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304 - 0907075510 [5/4/2019] Top 10 GÀ TRE chọn lọc (có Clip Sổ) cho ae Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304 - 0907075510
[4/4/2019] Top 24 gà THANH LÝ giá CỰC SỐC cho ae nuôi văn nghệ Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304 [4/4/2019] Top 24 gà THANH LÝ giá CỰC SỐC cho ae nuôi văn nghệ Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304
[3/4/2019] Top 44 CHIẾN KÊ trong khu nuôi chế độ cho ae Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304 [3/4/2019] Top 44 CHIẾN KÊ trong khu nuôi chế độ cho ae Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304
[2/4/2019] Top 12 GÀ TRE CHỌN LỌC cho ae đam mê ☎️ 0933.334.304 Trại Gà Quang Trung [2/4/2019] Top 12 GÀ TRE CHỌN LỌC cho ae đam mê ☎️ 0933.334.304 Trại Gà Quang Trung
090.70.75.510