Địa chỉ: 30/4 Đường số 151, Ấp 6B, xã Bình Mỹ
Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

SĐT:    0948.14.41.39 - 090.707.5510 - 0933.334.304
  • Gà tre

Gà tre

23/09/2019 Top 14 GÀ TRE đồng giá 3 triệu cho anh em về trải nghiệm gà Quang Trung - 0933334304 23/09/2019 Top 14 GÀ TRE đồng giá 3 triệu cho anh em về trải nghiệm gà Quang Trung - 0933334304
23/09/2019 Top 14 GÀ TRE đồng giá 3 triệu cho anh em về trải nghiệm gà Quang Trung - 0933334304 23/09/2019 Top 14 GÀ TRE đồng giá 3 triệu cho anh em về trải nghiệm gà Quang Trung - 0933334304
21.09.2019 TOP 10 GÀ TRE CÓ NƯỚC NUÔI (CÓ CLIP SỔ), AE VỀ CHĂM THÊM RỒI CHIẾN - 0933334304 21.09.2019 TOP 10 GÀ TRE CÓ NƯỚC NUÔI (CÓ CLIP SỔ), AE VỀ CHĂM THÊM RỒI CHIẾN - 0933334304
21.09.2019 TOP 10 GÀ TRE CÓ NƯỚC NUÔI (CÓ CLIP SỔ), AE VỀ CHĂM THÊM RỒI CHIẾN - 0933334304 21.09.2019 TOP 10 GÀ TRE CÓ NƯỚC NUÔI (CÓ CLIP SỔ), AE VỀ CHĂM THÊM RỒI CHIẾN - 0933334304
20.09.2019 Top 13 GÀ TRE F1 HÀNG CHUẨN của Trại Gà Quang Trung cho ae đam mê - 0933334304 20.09.2019 Top 13 GÀ TRE F1 HÀNG CHUẨN của Trại Gà Quang Trung cho ae đam mê - 0933334304
20.09.2019 Top 13 GÀ TRE F1 HÀNG CHUẨN của Trại Gà Quang Trung cho ae đam mê - 0933334304 20.09.2019 Top 13 GÀ TRE F1 HÀNG CHUẨN của Trại Gà Quang Trung cho ae đam mê - 0933334304
19/09/2019 Đẹp từng centimet - Chuẩn từng milimet - Top 44 GÀ TRE khu chuyên biệt - sđt: 0933334304 19/09/2019 Đẹp từng centimet - Chuẩn từng milimet - Top 44 GÀ TRE khu chuyên biệt - sđt: 0933334304
18-09-2019 Top 24 Gà Tre THANH LÝ Giá Rẻ nhưng Hàng Chuẩn cho ae nuôi thêm và chiến - 0933334304 18-09-2019 Top 24 Gà Tre THANH LÝ Giá Rẻ nhưng Hàng Chuẩn cho ae nuôi thêm và chiến - 0933334304
18-09-2019 Top 24 Gà Tre THANH LÝ Giá Rẻ nhưng Hàng Chuẩn cho ae nuôi thêm và chiến - 0933334304 18-09-2019 Top 24 Gà Tre THANH LÝ Giá Rẻ nhưng Hàng Chuẩn cho ae nuôi thêm và chiến - 0933334304
17/09/2019 TIẾP TỤC 12 EM GÀ TRE HÀNG CHUẨN CHO AE ĐAM MÊ - TRẠI GÀ QUANG TRUNG - 0933334304 17/09/2019 TIẾP TỤC 12 EM GÀ TRE HÀNG CHUẨN CHO AE ĐAM MÊ - TRẠI GÀ QUANG TRUNG - 0933334304
17/09/2019 TIẾP TỤC 12 EM GÀ TRE HÀNG CHUẨN CHO AE ĐAM MÊ - TRẠI GÀ QUANG TRUNG - 0933334304 17/09/2019 TIẾP TỤC 12 EM GÀ TRE HÀNG CHUẨN CHO AE ĐAM MÊ - TRẠI GÀ QUANG TRUNG - 0933334304
16-09-2019 ĐẦU TUẦN LÊN TOP 10 GÀ TRE F1 HÀNG CHUẨN GIÁ TỐT CHO AE ĐAM MÊ - 0933334304 16-09-2019 ĐẦU TUẦN LÊN TOP 10 GÀ TRE F1 HÀNG CHUẨN GIÁ TỐT CHO AE ĐAM MÊ - 0933334304
[15/9/2019] Top 45 Gà Mái Tre hàng chuẩn cho anh em làm nọc - Trại Gà Quang Trung - 0933334304 [15/9/2019] Top 45 Gà Mái Tre hàng chuẩn cho anh em làm nọc - Trại Gà Quang Trung - 0933334304
GÀ TRE THANH LÝ - Top 24 Gà F1 khô lông giá cực tốt cho anh em lấy về làm giống |sdt.0933334304 GÀ TRE THANH LÝ - Top 24 Gà F1 khô lông giá cực tốt cho anh em lấy về làm giống |sdt.0933334304
Top 44 GÀ TRE CHIẾN trại gà Quang Trung 13/09/2019 hàng chọn lọc cho ae đam mê - 0933334304 Top 44 GÀ TRE CHIẾN trại gà Quang Trung 13/09/2019 hàng chọn lọc cho ae đam mê - 0933334304
[12/9] GÀ TRE F1, 5 THÁNG TUỔI ĐỒNG GIÁ 2,5 TRIỆU CHO AE GIAO LƯU - 0933334304 | TRẠI GÀ QUANG TRUNG [12/9] GÀ TRE F1, 5 THÁNG TUỔI ĐỒNG GIÁ 2,5 TRIỆU CHO AE GIAO LƯU - 0933334304 | TRẠI GÀ QUANG TRUNG
[12/9] GÀ TRE F1, 5 THÁNG TUỔI ĐỒNG GIÁ 2,5 TRIỆU CHO AE GIAO LƯU - 0933334304 | TRẠI GÀ QUANG TRUNG [12/9] GÀ TRE F1, 5 THÁNG TUỔI ĐỒNG GIÁ 2,5 TRIỆU CHO AE GIAO LƯU - 0933334304 | TRẠI GÀ QUANG TRUNG
[11/9] Top 12 Gà Tre F1 hàng đủ chuẩn cho anh em chơi sân lớn | Trại Gà Quang Trung - 0933334304 [11/9] Top 12 Gà Tre F1 hàng đủ chuẩn cho anh em chơi sân lớn | Trại Gà Quang Trung - 0933334304
[11/9] Top 12 Gà Tre F1 hàng đủ chuẩn cho anh em chơi sân lớn | Trại Gà Quang Trung - 0933334304 [11/9] Top 12 Gà Tre F1 hàng đủ chuẩn cho anh em chơi sân lớn | Trại Gà Quang Trung - 0933334304
[10/09] Top 10 Gà Tre đủ pin giá cực tốt (có clip sổ) cho anh em sớm lên sàn đấu - 0933334304 [10/09] Top 10 Gà Tre đủ pin giá cực tốt (có clip sổ) cho anh em sớm lên sàn đấu - 0933334304
[10/09] Top 10 Gà Tre đủ pin giá cực tốt (có clip sổ) cho anh em sớm lên sàn đấu - 0933334304 [10/09] Top 10 Gà Tre đủ pin giá cực tốt (có clip sổ) cho anh em sớm lên sàn đấu - 0933334304
[9/9] Đầu tuần khoe hàng Gà Tre Coban Blue cho anh em đam mê | Trại gà Quang Trung - 0933334304 [9/9] Đầu tuần khoe hàng Gà Tre Coban Blue cho anh em đam mê | Trại gà Quang Trung - 0933334304
[8/9/2019] Top 45 Gà mái Tre hàng chuẩn nọc giới thiệu cho ae tại trại gà Quang Trung - 0933334304 [8/9/2019] Top 45 Gà mái Tre hàng chuẩn nọc giới thiệu cho ae tại trại gà Quang Trung - 0933334304
[7/9/2019] Cuối tuần lên top 10 Gà Tre F1 cho ae nuôi thêm của trại gà QUang Trung - 0933334304 [7/9/2019] Cuối tuần lên top 10 Gà Tre F1 cho ae nuôi thêm của trại gà QUang Trung - 0933334304
[6/9/2019] Top 24 GÀ TRE THANH LÝ cho ae ít lúa đam mê tại Trại Gà Quang Trung - 0933334304 [6/9/2019] Top 24 GÀ TRE THANH LÝ cho ae ít lúa đam mê tại Trại Gà Quang Trung - 0933334304
[5/9] Top 11 GÀ TRE F1 (hàng tuyển) cho anh em đam mê và trải nghiệm - 0933334304 [5/9] Top 11 GÀ TRE F1 (hàng tuyển) cho anh em đam mê và trải nghiệm - 0933334304
[4/9/2019] Top 9 em GÀ TRE Chiến đồng giá 5 triệu cho ae đam mê ☎️ 0933334304 [4/9/2019] Top 9 em GÀ TRE Chiến đồng giá 5 triệu cho ae đam mê ☎️ 0933334304
[3/9/2019] Top 46 GÀ TRE F1 khu mới cho anh em đam mê - Trại Gà Quang Trung 0933334304 [3/9/2019] Top 46 GÀ TRE F1 khu mới cho anh em đam mê - Trại Gà Quang Trung 0933334304
Top 10 GÀ TRE Sẵn Nước Nuôi mừng ngày 2/9 (có clip sổ), ae bắt trong ngày có quà nha - 0933334304 Top 10 GÀ TRE Sẵn Nước Nuôi mừng ngày 2/9 (có clip sổ), ae bắt trong ngày có quà nha - 0933334304
[1/9/2019] Top 44 GÀ TRE C1 (có clip sổ) và quà tặng kèm mừng ngày 2/9 cho ae - 0933334304 [1/9/2019] Top 44 GÀ TRE C1 (có clip sổ) và quà tặng kèm mừng ngày 2/9 cho ae - 0933334304
Lên 24 GÀ TRE THANH LÝ Giá Cực Tốt cho ae, cám ơn ae luôn ủng hộ - 0933334304 Lên 24 GÀ TRE THANH LÝ Giá Cực Tốt cho ae, cám ơn ae luôn ủng hộ - 0933334304
Lên 24 GÀ TRE THANH LÝ Giá Cực Tốt cho ae, cám ơn ae luôn ủng hộ - 0933334304 Lên 24 GÀ TRE THANH LÝ Giá Cực Tốt cho ae, cám ơn ae luôn ủng hộ - 0933334304
[30/8/2019] Top 10 CHIẾN KÊ F1 cho ae đam mê, gọi ngay: 0933334304 [30/8/2019] Top 10 CHIẾN KÊ F1 cho ae đam mê, gọi ngay: 0933334304
[29/8/2019] Top 8 GÀ TRE COBAN Cho ae đam mê dòng gà Tai Mũi Họng - 0933334304 [29/8/2019] Top 8 GÀ TRE COBAN Cho ae đam mê dòng gà Tai Mũi Họng - 0933334304
[29/8/2019] Top 8 GÀ TRE COBAN Cho ae đam mê dòng gà Tai Mũi Họng - 0933334304 [29/8/2019] Top 8 GÀ TRE COBAN Cho ae đam mê dòng gà Tai Mũi Họng - 0933334304
[28/8/2019] TOP 8 Chiến Kê Gà Tre Loại Giỏi hàng chuẩn cho ae lựa chọn - 0933334304 [28/8/2019] TOP 8 Chiến Kê Gà Tre Loại Giỏi hàng chuẩn cho ae lựa chọn - 0933334304
[27/8/2019] Top GÀ TRE lứa non 5 - 6 tháng (Hàng VIP) ae trải nghiệm chế độ nuôi mới - 0933334304 [27/8/2019] Top GÀ TRE lứa non 5 - 6 tháng (Hàng VIP) ae trải nghiệm chế độ nuôi mới - 0933334304
[27/8/2019] Top GÀ TRE lứa non 5 - 6 tháng (Hàng VIP) ae trải nghiệm chế độ nuôi mới - 0933334304 [27/8/2019] Top GÀ TRE lứa non 5 - 6 tháng (Hàng VIP) ae trải nghiệm chế độ nuôi mới - 0933334304
[26/8/2019] Top 8 GÀ TRE F1 hàng Chọn Lọc cho ae đam mê - 0933334304 [26/8/2019] Top 8 GÀ TRE F1 hàng Chọn Lọc cho ae đam mê - 0933334304
[26/8/2019] Top 8 GÀ TRE F1 hàng Chọn Lọc cho ae đam mê - 0933334304 [26/8/2019] Top 8 GÀ TRE F1 hàng Chọn Lọc cho ae đam mê - 0933334304
[25/8/2019] Top 45 GÀ MÁI TRE (Kelso jap coban asil) cho ae đam mê - 0933334304 [25/8/2019] Top 45 GÀ MÁI TRE (Kelso jap coban asil) cho ae đam mê - 0933334304
[24/8/2019] Top 24 Gà Tre THANH LÝ Giá Cực Tốt cho ae nuôi lại, chơi văn nghệ - 0933334304. [24/8/2019] Top 24 Gà Tre THANH LÝ Giá Cực Tốt cho ae nuôi lại, chơi văn nghệ - 0933334304.
[23/8/2019] TOP GÀ TRE VIP (6 Tháng) cho ae nuôi thêm & trải nghiệm công thức mới - 0933334304 [23/8/2019] TOP GÀ TRE VIP (6 Tháng) cho ae nuôi thêm & trải nghiệm công thức mới - 0933334304
[23/8/2019] TOP GÀ TRE VIP (6 Tháng) cho ae nuôi thêm & trải nghiệm công thức mới - 0933334304 [23/8/2019] TOP GÀ TRE VIP (6 Tháng) cho ae nuôi thêm & trải nghiệm công thức mới - 0933334304
[22/8/2019] Top 44 Gà TRE hàng VIP nuôi sẵn cho ae ra sân đấu ☎️ 0933334304 [22/8/2019] Top 44 Gà TRE hàng VIP nuôi sẵn cho ae ra sân đấu ☎️ 0933334304
[21/8/2019] Top 10 Gà Tre Bướm F1 bong camelo siêu VIP cho ae đam mê - 0933334304 [21/8/2019] Top 10 Gà Tre Bướm F1 bong camelo siêu VIP cho ae đam mê - 0933334304
[20/8/2019] Top 12 GÀ TRE VIP Chọn Lọc (có clip sổ) có nước nuôi cho ae chiến - 0933334304 [20/8/2019] Top 12 GÀ TRE VIP Chọn Lọc (có clip sổ) có nước nuôi cho ae chiến - 0933334304
[20/8/2019] Top 12 GÀ TRE VIP Chọn Lọc (có clip sổ) có nước nuôi cho ae chiến - 0933334304 [20/8/2019] Top 12 GÀ TRE VIP Chọn Lọc (có clip sổ) có nước nuôi cho ae chiến - 0933334304
[19/8/2019] Top 10 GÀ TRE chiến kê (có clip sổ) cho ae đam mê - 0933334304 [19/8/2019] Top 10 GÀ TRE chiến kê (có clip sổ) cho ae đam mê - 0933334304
[18/8/2019] Top 24 GÀ TRE THANH LÝ Giá Cực Tốt cho ae về nuôi thêm ☎️ 0933334304 [18/8/2019] Top 24 GÀ TRE THANH LÝ Giá Cực Tốt cho ae về nuôi thêm ☎️ 0933334304
090.70.75.510