Địa chỉ: 30/4 Đường số 151, Ấp 6B, xã Bình Mỹ
Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

SĐT:    0948.14.41.39 - 090.707.5510 - 0933.334.304
  • Gà tre

Gà tre

26/8 Top gà tre Jap SiMon - SiMon CuBan | Trại gà Quang Trung LH 0789.6789.33 26/8 Top gà tre Jap SiMon - SiMon CuBan | Trại gà Quang Trung LH 0789.6789.33
26/8 Top 10 gà tre SIMON CUBAN công thức chuẩn của trại | Trại gà quang trung 0933334304 26/8 Top 10 gà tre SIMON CUBAN công thức chuẩn của trại | Trại gà quang trung 0933334304
25/8 Top Asil Kelso - a/e về tiếp tục nuôi thêm | Trại Gà Quang Trung 0789.6789.33 25/8 Top Asil Kelso - a/e về tiếp tục nuôi thêm | Trại Gà Quang Trung 0789.6789.33
25/8 Top 10 gà tre ASIL CUBAN công thức chủ lực của trại | Trại gà quang trung 0933334304 25/8 Top 10 gà tre ASIL CUBAN công thức chủ lực của trại | Trại gà quang trung 0933334304
24/8 Top Chiến kê V.I.P tuyển chọn phục vụ a/e | Trại Gà Quang Trung 0789.6789.33 24/8 Top Chiến kê V.I.P tuyển chọn phục vụ a/e | Trại Gà Quang Trung 0789.6789.33
24/8 Top gà tre f1 tơ có vài e lổi nhẹ | Trại gà quang trung 0933334304 24/8 Top gà tre f1 tơ có vài e lổi nhẹ | Trại gà quang trung 0933334304
23/8 Top Jap Simon - CuBan Blue - PumKing a/e về nuôi thêm | Trại Gà Quang Trung 0789.6789.33 23/8 Top Jap Simon - CuBan Blue - PumKing a/e về nuôi thêm | Trại Gà Quang Trung 0789.6789.33
23/8 ( Đã Xong ) | Trại gà quang trung 0933334304 23/8 ( Đã Xong ) | Trại gà quang trung 0933334304
27/7 Top 4 gà tre hàng tuyễn chọn 0933334304 | Trại gà quang trung 0789678933 27/7 Top 4 gà tre hàng tuyễn chọn 0933334304 | Trại gà quang trung 0789678933
27/7 Top 6 gà tre CUBAN BLUE 0789678933 | Trại gà quang trung 0933334304 27/7 Top 6 gà tre CUBAN BLUE 0789678933 | Trại gà quang trung 0933334304
26/7 Top 4 gà tre hàng tuyễn chọn có nước nuôi 0933334304 | Trại gà quang trung 0789678933 26/7 Top 4 gà tre hàng tuyễn chọn có nước nuôi 0933334304 | Trại gà quang trung 0789678933
26/7 Top 21 gà tre giá tri ân 0789678933 | Trại gà quang trung 0933334304 26/7 Top 21 gà tre giá tri ân 0789678933 | Trại gà quang trung 0933334304
25/7 Top 4 gà tre hàng tuyễn chọn 0933334304 | Trại gà quang trung 0789678933 25/7 Top 4 gà tre hàng tuyễn chọn 0933334304 | Trại gà quang trung 0789678933
25/7 Top 30 gà mái tre cho anh em đam mê hàng chuẩn nọc | Trại gà quang trung 0933334304 25/7 Top 30 gà mái tre cho anh em đam mê hàng chuẩn nọc | Trại gà quang trung 0933334304
24/7 Top 4 gà tre hàng khá giỏi cho a/e 0933334304 | Trại gà quang trung 0789678933 24/7 Top 4 gà tre hàng khá giỏi cho a/e 0933334304 | Trại gà quang trung 0789678933
24/7 Top 46 gà tre giá tầm trung cho anh em 0789678933 | Trại gà quang trung 0933334304 24/7 Top 46 gà tre giá tầm trung cho anh em 0789678933 | Trại gà quang trung 0933334304
23/7 Top 4 gà tre có nước nuôi và clip sổ 0933334304 | Trại gà quang trung 0789678933 23/7 Top 4 gà tre có nước nuôi và clip sổ 0933334304 | Trại gà quang trung 0789678933
23/7  Top 7 gà tre chuẩn cho anh em 0789678933 | Trại gà quang trung 0933334304 23/7 Top 7 gà tre chuẩn cho anh em 0789678933 | Trại gà quang trung 0933334304
7/7 Top 5 gà Tre giá tầm trung cho anh em 0789 6789 33| Trại Gà Quang Trung 0933334304 7/7 Top 5 gà Tre giá tầm trung cho anh em 0789 6789 33| Trại Gà Quang Trung 0933334304
7/7 Top 3 Gà Tre ASIL KELSO đã qua cựa, công thức chuẩn 0933.334.304 | Bi Quang Trung 7/7 Top 3 Gà Tre ASIL KELSO đã qua cựa, công thức chuẩn 0933.334.304 | Bi Quang Trung
7/7 Top 10 gà tre chuẩn ASIL ĐỎ VS ASIL KELSO | Trại gà Quang Trung 0933334304 7/7 Top 10 gà tre chuẩn ASIL ĐỎ VS ASIL KELSO | Trại gà Quang Trung 0933334304
6/7 Top 6 gà Mái Tre hàng chuẩn nọc Coban blue, asil đỏ, asil coban | LH: 0933.334.304 6/7 Top 6 gà Mái Tre hàng chuẩn nọc Coban blue, asil đỏ, asil coban | LH: 0933.334.304
6/7 Top 9 em SIMON COBAN công thức chuẩn của trại gà Quang Trung | LH: 0933.334.304 hoặc 0789678933 6/7 Top 9 em SIMON COBAN công thức chuẩn của trại gà Quang Trung | LH: 0933.334.304 hoặc 0789678933
5/7 Top 6 gà tre ASIL KELSO giá tầm trung cho AE | Trại Gà Quang Trung 0933334304 5/7 Top 6 gà tre ASIL KELSO giá tầm trung cho AE | Trại Gà Quang Trung 0933334304
Thứ 7 lên cặp Gà Tre Giỏi hàng F1 cho anh em đam mê 0933334304 | Bi Quang Trung Thứ 7 lên cặp Gà Tre Giỏi hàng F1 cho anh em đam mê 0933334304 | Bi Quang Trung
4/7 Top 30 gà mái tre cho anh em cản đổ 0789 6789 33 | Trại gà Quang Trung 0933334304 4/7 Top 30 gà mái tre cho anh em cản đổ 0789 6789 33 | Trại gà Quang Trung 0933334304
3/7 Cặp Gà Asil mỹ hàng VIP cho AE đam mê 0933334304 | Bi Quang Trung 3/7 Cặp Gà Asil mỹ hàng VIP cho AE đam mê 0933334304 | Bi Quang Trung
3/7 Top 6 gà tre F1 Cuban blue và Kelso Asil hàng chuẩn cho AE | Trại gà Quang Trung 0933334304 3/7 Top 6 gà tre F1 Cuban blue và Kelso Asil hàng chuẩn cho AE | Trại gà Quang Trung 0933334304
2/7 Cặp gà tre VIP dòng Hatch vs Asil Coban 0933334304 | Bi Quang Trung 2/7 Cặp gà tre VIP dòng Hatch vs Asil Coban 0933334304 | Bi Quang Trung
2/7  Top 46 gà tre tầm trung 0789 6789 33 | Trại gà Quang Trung 0933334304 2/7 Top 46 gà tre tầm trung 0789 6789 33 | Trại gà Quang Trung 0933334304
1/7 Top 10 gà tre hàng tuyễn chọn 0789 6789 33 | Trại gà quang trung 0933334304 1/7 Top 10 gà tre hàng tuyễn chọn 0789 6789 33 | Trại gà quang trung 0933334304
30/6 Cặp gà tơ dòng JAP chuẩn cho anh em thử bổn 0933334304 | Bi Quang Trung 30/6 Cặp gà tơ dòng JAP chuẩn cho anh em thử bổn 0933334304 | Bi Quang Trung
30/6 Top 8 gà tre giá cực tốt cho AE làm nọc 0789 6789 33 | Trại gà Quang Trung 0933334304 30/6 Top 8 gà tre giá cực tốt cho AE làm nọc 0789 6789 33 | Trại gà Quang Trung 0933334304
29/6.Top 12 gà tre hàng chuẩn giá sốc 0789 6789 33 | Trại gà Quang Trung 0933334304 29/6.Top 12 gà tre hàng chuẩn giá sốc 0789 6789 33 | Trại gà Quang Trung 0933334304
27/6 Top 30 gà mái tre cho anh em đam mê cản đổ 0789 6789 33 | Trại gà quang trung 0933334304 27/6 Top 30 gà mái tre cho anh em đam mê cản đổ 0789 6789 33 | Trại gà quang trung 0933334304
26/6 Top 44 gà tre hàng chuẩn cho anh em đam mê 0789678933 | Trại gà quang trung 0933334304 26/6 Top 44 gà tre hàng chuẩn cho anh em đam mê 0789678933 | Trại gà quang trung 0933334304
25/6 Top 6 gà tre Giá Yêu Thương Cho Ae Làm Nọc | Trại Gà Quang Trung 0933334304 25/6 Top 6 gà tre Giá Yêu Thương Cho Ae Làm Nọc | Trại Gà Quang Trung 0933334304
25/6 Top 5 gà tre vip cho anh em làm nọc hoặc chơi lớn 0789678933 | Trại gà quang trung 0933334304 25/6 Top 5 gà tre vip cho anh em làm nọc hoặc chơi lớn 0789678933 | Trại gà quang trung 0933334304
24/6.Top gà tre tuyển chọn chuẩn làm nọc 0789 6789 33 | Trại gà quang trung 0933334304 24/6.Top gà tre tuyển chọn chuẩn làm nọc 0789 6789 33 | Trại gà quang trung 0933334304
23/6 top 10 gà tre ASIL CUBAN hàng chủ lực cho AE | Trại gà quang trung 0933334304 0789 6789 33 23/6 top 10 gà tre ASIL CUBAN hàng chủ lực cho AE | Trại gà quang trung 0933334304 0789 6789 33
22/6 Top 5 gà tre vip KELSO phục vụ AE  & cản nọc 0789 6789 33 | Trại gà quang trung 0933334304 22/6 Top 5 gà tre vip KELSO phục vụ AE & cản nọc 0789 6789 33 | Trại gà quang trung 0933334304
21/6 Top 4 Gà Tre Tuyển Chọn Cho Ae Chơi Liền | Trại Gà Quang Trung 0933334304 21/6 Top 4 Gà Tre Tuyển Chọn Cho Ae Chơi Liền | Trại Gà Quang Trung 0933334304
21/6 Top 24 gà tre giá tri ân cho anh em ít lúa.xin gọi 0789 6789 33 cảm ơn a e rất nhiều 21/6 Top 24 gà tre giá tri ân cho anh em ít lúa.xin gọi 0789 6789 33 cảm ơn a e rất nhiều
20/6 Top 30 gà mái tre hàng chuẩn cho anh em đam mê | Trại gà Quang Trung 0933334304 20/6 Top 30 gà mái tre hàng chuẩn cho anh em đam mê | Trại gà Quang Trung 0933334304
19/6 Top 6 gà tre F1 gà chuẩn cho AE chơi lớn ĐÃ XONG.CẢM ƠN A E | Trại gà quang trung 0933334304 19/6 Top 6 gà tre F1 gà chuẩn cho AE chơi lớn ĐÃ XONG.CẢM ƠN A E | Trại gà quang trung 0933334304
18/6 Top 4 Gà Tre VIP + 2 Mái VIP chuẩn Cho ae làm Nọc | Trại Gà Quang Trung 0933334304 18/6 Top 4 Gà Tre VIP + 2 Mái VIP chuẩn Cho ae làm Nọc | Trại Gà Quang Trung 0933334304
18/6 Top 46 gà tre tầm trung gi.á tốt 0789 678933 | Trại gà quang trung 0933334304 18/6 Top 46 gà tre tầm trung gi.á tốt 0789 678933 | Trại gà quang trung 0933334304
17/6 Top 4 Gà Tơ F1 hàng tuyễn chọn cho ae  | Trại Gà Quang Trung 0933334304 17/6 Top 4 Gà Tơ F1 hàng tuyễn chọn cho ae | Trại Gà Quang Trung 0933334304
17/6 Top 4 gà tre f1 hàng vip - làm nọc - chơi khá tiền | Trại gà quang trung 0933334304 17/6 Top 4 gà tre f1 hàng vip - làm nọc - chơi khá tiền | Trại gà quang trung 0933334304
16/6 Top 4 gà tre Cuban Blue hàng VIP cho ae đam mê | Trại Gà Quang Trung 0933334304 16/6 Top 4 gà tre Cuban Blue hàng VIP cho ae đam mê | Trại Gà Quang Trung 0933334304
090.70.75.510