Địa chỉ: 30/4 Đường số 151, Ấp 6B, xã Bình Mỹ
Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

SĐT:    0948.14.41.39 - 090.707.5510 - 0933.334.304
  • Gà nòi

Gà nòi

26/8 Top 20 con gà mái nòi chuẩn Ae về cản đổ.đả xong cảm ơn a e | Trại gà quang trung 0966551190 26/8 Top 20 con gà mái nòi chuẩn Ae về cản đổ.đả xong cảm ơn a e | Trại gà quang trung 0966551190
25/8 Top gà chuối JOLY tơ hàng VIP giá tốt cho anh em tin tưởng 0966551190 | Bi Quang Trung 25/8 Top gà chuối JOLY tơ hàng VIP giá tốt cho anh em tin tưởng 0966551190 | Bi Quang Trung
25/8 Cặp gà F1 hàng VIP | Trại gà quang trung 0966551190 25/8 Cặp gà F1 hàng VIP | Trại gà quang trung 0966551190
24/8 Cặp gà que mặt lọ 3kg1 hàng chuẩn | Trại gà quang trung 0966551190 24/8 Cặp gà que mặt lọ 3kg1 hàng chuẩn | Trại gà quang trung 0966551190
23/8 Cặp gà xanh asil 2kg80 hàng tuyễn | Trại gà quang trung 0966551190 23/8 Cặp gà xanh asil 2kg80 hàng tuyễn | Trại gà quang trung 0966551190
22/8 Cặp gà xám 2kg7 điều bông 2kg750 hàng tuyễn | Trại gà quang trung 0966551190 22/8 Cặp gà xám 2kg7 điều bông 2kg750 hàng tuyễn | Trại gà quang trung 0966551190
21/8 Cặp gà lông ngoại hạng,đả xong,cảm ơn a e rất nhìu| Trại gà quang trung 0966551190 21/8 Cặp gà lông ngoại hạng,đả xong,cảm ơn a e rất nhìu| Trại gà quang trung 0966551190
27/7 Cặp gà ngoại hạng hàng tuyễn chọn | Trại gà quang trung 0966551190 27/7 Cặp gà ngoại hạng hàng tuyễn chọn | Trại gà quang trung 0966551190
26/7 Cặp ga xanh asil thái & xanh asil mỹ | Trại gà quang trung 0966551190 26/7 Cặp ga xanh asil thái & xanh asil mỹ | Trại gà quang trung 0966551190
25/7 Cặp gà que mặt lọ & xanh asil mỹ 2kg750  | Trại gà quang trung 0966551190 25/7 Cặp gà que mặt lọ & xanh asil mỹ 2kg750 | Trại gà quang trung 0966551190
24/7 Cặp gà xanh mặt lọ & bướm asil mỹ 2kg850  | Trại gà quang trung 0966551190 24/7 Cặp gà xanh mặt lọ & bướm asil mỹ 2kg850 | Trại gà quang trung 0966551190
23/7 Cặp gà que asil 2kg8 & que mặt lọ 2kg7 hàng chuẩn | Trại gà quang trung 0966551190 23/7 Cặp gà que asil 2kg8 & que mặt lọ 2kg7 hàng chuẩn | Trại gà quang trung 0966551190
8/7 Cặp gà lông Asil nhập vs bướm F1 cho AE làm nọc hoặc chơi c1 | Bi Quang Trung 0966551190 8/7 Cặp gà lông Asil nhập vs bướm F1 cho AE làm nọc hoặc chơi c1 | Bi Quang Trung 0966551190
7/7 Cặp gà xanh asil thái và que mặt lọ hàng tuyễn chọn | Trại gà quang trung 0966551190 7/7 Cặp gà xanh asil thái và que mặt lọ hàng tuyễn chọn | Trại gà quang trung 0966551190
6/7 Cặp gà lông trạng 2kg7, Asil nhập và F1 clipper hatch chuẩn VIP 0966551190 | Bi Quang Trung 6/7 Cặp gà lông trạng 2kg7, Asil nhập và F1 clipper hatch chuẩn VIP 0966551190 | Bi Quang Trung
5/7 Cặp gà lông F1 hàng tuyển VIP cho AE đam mê 0966551190 | Bi Quang Trung 5/7 Cặp gà lông F1 hàng tuyển VIP cho AE đam mê 0966551190 | Bi Quang Trung
5/7 Top 9 mái nòi F1 hàng tuyễn chọn | Trại gà quang trung 0966551190 5/7 Top 9 mái nòi F1 hàng tuyễn chọn | Trại gà quang trung 0966551190
4/7 Cặp gà que mặt lọ và asil Thái 2kg7 | Trại gà quang trung 0966551190 4/7 Cặp gà que mặt lọ và asil Thái 2kg7 | Trại gà quang trung 0966551190
2/7 Cặp gà que mặt lo và vàng C1 2kg8 | Trại gà quang trung 0966551190 2/7 Cặp gà que mặt lo và vàng C1 2kg8 | Trại gà quang trung 0966551190
29/6 Cặp gà 2kg9 hàng tuyễn chọn | Trại gà quang trung 0966551190. 29/6 Cặp gà 2kg9 hàng tuyễn chọn | Trại gà quang trung 0966551190.
26/6 Top 7 gà mái F1 phục vụ ae đam mê| Trại gà quang trung 0966551190 26/6 Top 7 gà mái F1 phục vụ ae đam mê| Trại gà quang trung 0966551190
25/6 Cặp gà 3kg hàng tuyễn | Trại gà quang trung 0966551190 25/6 Cặp gà 3kg hàng tuyễn | Trại gà quang trung 0966551190
24/6 Cặp gà xanh 2.x hàng tuyễn | Trại gà quang trung 0966551190 24/6 Cặp gà xanh 2.x hàng tuyễn | Trại gà quang trung 0966551190
23/6 Top 4 con gà chuyền lông gi.á tốt | Trại gà quang trung 0966551190 23/6 Top 4 con gà chuyền lông gi.á tốt | Trại gà quang trung 0966551190
19/6 Cặp gà 2kg6 hàng chuẩn | Trại gà quang trung 0966551190 19/6 Cặp gà 2kg6 hàng chuẩn | Trại gà quang trung 0966551190
18/6 Cặp gà xanh asil 2kg7 | Trại gà quang trung 0966551190 18/6 Cặp gà xanh asil 2kg7 | Trại gà quang trung 0966551190
17/6 Cặp gà trạng 2kg9 hàng tuyễn chọn | Trại gà quang trung 0966551190 17/6 Cặp gà trạng 2kg9 hàng tuyễn chọn | Trại gà quang trung 0966551190
15/6 Cặp gà asil mỹ giá cực tốt hàng tuyễn chọn 0966551190 | Trại gà quang trung 15/6 Cặp gà asil mỹ giá cực tốt hàng tuyễn chọn 0966551190 | Trại gà quang trung
11/6 Top 10 gà mái hiệu tuyễn chọn phục vụ ae đam mê 0966551190 | Trại gà quang trung mới nhất 11/6 Top 10 gà mái hiệu tuyễn chọn phục vụ ae đam mê 0966551190 | Trại gà quang trung mới nhất
10/6 Cặp Gà Lông Xanh Asil bổn rất nhiều AE đã chơi qua | 0966551190 (Anh Duy) 10/6 Cặp Gà Lông Xanh Asil bổn rất nhiều AE đã chơi qua | 0966551190 (Anh Duy)
9/6 Cặp g.à chuẩn hàng tuyễn chọn 0966551190 | Trại gà quang trung 9/6 Cặp g.à chuẩn hàng tuyễn chọn 0966551190 | Trại gà quang trung
8/6 Cặp gà hàng tuyễn chọn cho ae tin tưởng 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung 8/6 Cặp gà hàng tuyễn chọn cho ae tin tưởng 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung
7/6 Top 6 gà nòi Asil Mỹ thanh lý (DA BAN)0966551190 7/6 Top 6 gà nòi Asil Mỹ thanh lý (DA BAN)0966551190
06/06 Cặp gà Asil Mỹ 2kg6 gi.á yêu thương | Trại gà quang trung 0966551190 06/06 Cặp gà Asil Mỹ 2kg6 gi.á yêu thương | Trại gà quang trung 0966551190
05/6 Top gà f1 hàng chuẩn 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung 05/6 Top gà f1 hàng chuẩn 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung
4/6 Cặp gà bướm asil mỹ trạng 2kg550 hàng tuyễn chọn 0966551190 | Trại gà quang trung 4/6 Cặp gà bướm asil mỹ trạng 2kg550 hàng tuyễn chọn 0966551190 | Trại gà quang trung
3/6 Cặp gà N.òi xanh tơ hàng chuẩn V.I.P của trại gà Quang Trung | 0966551190 3/6 Cặp gà N.òi xanh tơ hàng chuẩn V.I.P của trại gà Quang Trung | 0966551190
1/6 Lên cho AE tham khảo 4 Gà Lông hàng chuẩn nọc | Trại gà N.òi Quang Trung | 0966551190 1/6 Lên cho AE tham khảo 4 Gà Lông hàng chuẩn nọc | Trại gà N.òi Quang Trung | 0966551190
31/5 Cặp gà asil mỹ trạng 2kg9 hàng tuyễn chọn 0966551190 | Trại gà quang trung 31/5 Cặp gà asil mỹ trạng 2kg9 hàng tuyễn chọn 0966551190 | Trại gà quang trung
30/5 Cặp gà asil mỹ trạng 2kg650 0966551190 - 0789 6789 33 | Trại gà quang trung 30/5 Cặp gà asil mỹ trạng 2kg650 0966551190 - 0789 6789 33 | Trại gà quang trung
29/5 Cặp gà asil mỹ hàng tuyễn chọn 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung 29/5 Cặp gà asil mỹ hàng tuyễn chọn 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung
28/5 Cặp gà asil mỹ trạng 2kg8 hàng chuẩn 0966551190 - 0789 6789 33 | Trại gà  Quang Trung 28/5 Cặp gà asil mỹ trạng 2kg8 hàng chuẩn 0966551190 - 0789 6789 33 | Trại gà Quang Trung
27/5 Cặp gà giỏi trạng 2kg6 0966551190 - 0789 6789 33 | Trại gà quang trung 27/5 Cặp gà giỏi trạng 2kg6 0966551190 - 0789 6789 33 | Trại gà quang trung
26/5 Top 6 Chiến Kê Hàng Tuyễn Chọn Giá Cực Tốt 0966551190 - 0789 6789 33 | Trại Gà Quang Trung 26/5 Top 6 Chiến Kê Hàng Tuyễn Chọn Giá Cực Tốt 0966551190 - 0789 6789 33 | Trại Gà Quang Trung
25/5 Cặp gà chuẩn đ.ấ.u C1 hàng V.I.P 0966551190 - 0789 6789 33 | Trại gà quang trung 25/5 Cặp gà chuẩn đ.ấ.u C1 hàng V.I.P 0966551190 - 0789 6789 33 | Trại gà quang trung
24/5 Cặp gà 3kg hàng chuẩn sớm chơi lh 0966551190 Duy 24/5 Cặp gà 3kg hàng chuẩn sớm chơi lh 0966551190 Duy
23/5/2020 Cặp gà N.òi trạng 2kg750 chuẩn V.I.P cho ae đam mê | 0966551190 trại gà Quang Trung 23/5/2020 Cặp gà N.òi trạng 2kg750 chuẩn V.I.P cho ae đam mê | 0966551190 trại gà Quang Trung
22/5 Cặp gà asil mỹ 2kg7 hàng chuẩn cho ae 0966551190 | Chiến Kê Quang Trung 22/5 Cặp gà asil mỹ 2kg7 hàng chuẩn cho ae 0966551190 | Chiến Kê Quang Trung
21/05 Cặp gà Vip hàng chuẩn 0966551190 | Chiến Kê Quang Trung 21/05 Cặp gà Vip hàng chuẩn 0966551190 | Chiến Kê Quang Trung
20/5 Cặp gà Que asil hàng chuẩn 2kg8 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung 20/5 Cặp gà Que asil hàng chuẩn 2kg8 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung
090.70.75.510