Địa chỉ: 30/4 Đường số 151, Ấp 6B, xã Bình Mỹ
Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

SĐT:    0948.14.41.39 - 090.707.5510 - 0933.334.304
  • Gà nòi

Gà nòi

16/10 Cặp gà Nòi chiến trạng 2kg6 (có clip sổ) cho ae đam mê | Trại Gà Quang Trung - 0933334304 16/10 Cặp gà Nòi chiến trạng 2kg6 (có clip sổ) cho ae đam mê | Trại Gà Quang Trung - 0933334304
15/10 Top 4 GÀ NÒI LÔNG THANH LÝ (da ban) Trại Gà Quang Trung - 0933334304 15/10 Top 4 GÀ NÒI LÔNG THANH LÝ (da ban) Trại Gà Quang Trung - 0933334304
14/10 Top 20 GÀ MÁI NÒI hàng chuẩn, giá tốt cho ae mua làm nọc 0933334304 trại gà Quang Trung 14/10 Top 20 GÀ MÁI NÒI hàng chuẩn, giá tốt cho ae mua làm nọc 0933334304 trại gà Quang Trung
13/10 THANH  LÝ Cặp gà nọc trạng 2kg450 cho ae (có clip sổ) của Trại Gà Nòi Quang Trung - 0933334304 13/10 THANH LÝ Cặp gà nọc trạng 2kg450 cho ae (có clip sổ) của Trại Gà Nòi Quang Trung - 0933334304
12/10 Cặp gà nòi F1 trạng 2kg550 cho anh em tham khảo | Trại Gà Quang Trung - 0933334304 12/10 Cặp gà nòi F1 trạng 2kg550 cho anh em tham khảo | Trại Gà Quang Trung - 0933334304
11/10 Top 4 gà Bướm Asil trạng 2kg7 (có clip sổ) cho ae đam mê | Trại Gà Quang Trung - 0933334304 11/10 Top 4 gà Bướm Asil trạng 2kg7 (có clip sổ) cho ae đam mê | Trại Gà Quang Trung - 0933334304
10/10 Cặp Gà Nòi F1 trạng 2kg4 (có clip sổ) cho ae trại gà Quang Trung - 0933334304 10/10 Cặp Gà Nòi F1 trạng 2kg4 (có clip sổ) cho ae trại gà Quang Trung - 0933334304
8/10 Cặp Gà Nòi Asil Lai trạng 2kg7 (clip sổ - báo giá cụ thể) - Trại Gà Quang Trung 0933334304 8/10 Cặp Gà Nòi Asil Lai trạng 2kg7 (clip sổ - báo giá cụ thể) - Trại Gà Quang Trung 0933334304
7/10 Cặp Gà Nòi Tơ Sổ Dạt Đầu trạng 2kg6 (có clip sổ) cho ae tham khảo - 0933334304 7/10 Cặp Gà Nòi Tơ Sổ Dạt Đầu trạng 2kg6 (có clip sổ) cho ae tham khảo - 0933334304
6/10/2019 Cặp Gà Nòi Chiến trạng 3kg (có clip sổ) cho ae đam mê bắt về chiến - 0933.334.304 6/10/2019 Cặp Gà Nòi Chiến trạng 3kg (có clip sổ) cho ae đam mê bắt về chiến - 0933.334.304
5/10 Top 3 Gà Nòi F1 - giá siêu tốt cho ae cần Nọc chuẩn | Trại Gà Quang Trung 0933334304 5/10 Top 3 Gà Nòi F1 - giá siêu tốt cho ae cần Nọc chuẩn | Trại Gà Quang Trung 0933334304
4/10 Cặp Gà Nòi Tơ 2kg430 (có clip sổ) cho ae nuôi thêm và chiến | Trại Gà Quang Trung - 0933334304 4/10 Cặp Gà Nòi Tơ 2kg430 (có clip sổ) cho ae nuôi thêm và chiến | Trại Gà Quang Trung - 0933334304
3/10 Lên cặp Gà Nòi Giỏi trạng 3kg2 (Có clip sổ) cho ae đam mê | Quangtrung Farm - 0933334304 3/10 Lên cặp Gà Nòi Giỏi trạng 3kg2 (Có clip sổ) cho ae đam mê | Quangtrung Farm - 0933334304
2/10 Top 4 Gà Nòi giá từ 3 - 4 triệu giá vừa tầm cho ae ít lúa | Trại Gà Quang Trung - 0933334304 2/10 Top 4 Gà Nòi giá từ 3 - 4 triệu giá vừa tầm cho ae ít lúa | Trại Gà Quang Trung - 0933334304
1/10 Lên cặp Gà Nòi Tơ sổ dạt đầu trạng 2kg820 cho anh em tham khảo - 0933334304 1/10 Lên cặp Gà Nòi Tơ sổ dạt đầu trạng 2kg820 cho anh em tham khảo - 0933334304
30/09/2019 Cặp Gà Nòi hắc bạch công tử trạng 2kg6 (có clip sổ) - 0933334304 | Quangtrung Farm 30/09/2019 Cặp Gà Nòi hắc bạch công tử trạng 2kg6 (có clip sổ) - 0933334304 | Quangtrung Farm
28/9 Lên cặp gà nòi giỏi chuẩn bị rớt lông cho anh em làm nọc - 0933334304 - Trại Gà Quang Trung 28/9 Lên cặp gà nòi giỏi chuẩn bị rớt lông cho anh em làm nọc - 0933334304 - Trại Gà Quang Trung
27/09/2019 Cặp gà nòi Asil trạng 3kg (có clip sổ) cho anh em tham khảo 0933334304 | Quangtrung Farm 27/09/2019 Cặp gà nòi Asil trạng 3kg (có clip sổ) cho anh em tham khảo 0933334304 | Quangtrung Farm
26/09/2019 Cặp Gà Nòi tơ sổ dạt đầu trạng 2kg6 (có clip sổ) cho anh em - 0933334304 26/09/2019 Cặp Gà Nòi tơ sổ dạt đầu trạng 2kg6 (có clip sổ) cho anh em - 0933334304
25/09/2019 Lên cặp GÀ NÒI bổn Vàng Ức Ó siêu lỳ cho anh em giao lưu - 0933334304 25/09/2019 Lên cặp GÀ NÒI bổn Vàng Ức Ó siêu lỳ cho anh em giao lưu - 0933334304
24.09.2019 CẶP GÀ NÒI TRẠNG 3kg3 (CÓ CLIP SỔ) CHO AE ĐAM MÊ HÀNG CHIẾN - 0933334304 24.09.2019 CẶP GÀ NÒI TRẠNG 3kg3 (CÓ CLIP SỔ) CHO AE ĐAM MÊ HÀNG CHIẾN - 0933334304
23.09.2019 CẶP GÀ NÒI CHIẾN TRẠNG 2KG7 (CÓ CLIP SỔ) CHO AE THAM KHẢO - 0933334304 23.09.2019 CẶP GÀ NÒI CHIẾN TRẠNG 2KG7 (CÓ CLIP SỔ) CHO AE THAM KHẢO - 0933334304
Deleted video Deleted video
21/09/2019👉🏻Top 4 Gà Nòi giá tầm trung cho ae ít lúa chơi gà chiến🐓Trại Gà Quang Trung 0933334304 21/09/2019👉🏻Top 4 Gà Nòi giá tầm trung cho ae ít lúa chơi gà chiến🐓Trại Gà Quang Trung 0933334304
20/09/2019👉🏻Cặp Gà Nòi Lông đá đẳng cấp (có clip sổ)🐓trạng ngoài 3kg cho anh em - 0933334304 20/09/2019👉🏻Cặp Gà Nòi Lông đá đẳng cấp (có clip sổ)🐓trạng ngoài 3kg cho anh em - 0933334304
19/09 Cặp Gà Nòi Lông trạng 3kg3 (có clip sổ) Trại Gà Quang Trung / 0933334304 19/09 Cặp Gà Nòi Lông trạng 3kg3 (có clip sổ) Trại Gà Quang Trung / 0933334304
18.9.2019👉🏻Top 4 Gà Nòi Giá 4 Triệu 🐓 Sẵn Sàng Chiến Đấu Cùng AE Đam Mê / 0933334304 18.9.2019👉🏻Top 4 Gà Nòi Giá 4 Triệu 🐓 Sẵn Sàng Chiến Đấu Cùng AE Đam Mê / 0933334304
18.9.2019👉🏻Top 4 Gà Nòi Giá 4 Triệu 🐓 Sẵn Sàng Chiến Đấu Cùng AE Đam Mê / 0933334304 18.9.2019👉🏻Top 4 Gà Nòi Giá 4 Triệu 🐓 Sẵn Sàng Chiến Đấu Cùng AE Đam Mê / 0933334304
17/09/2019 CẶP GÀ NÒI LÔNG ASIL TRẠNG 3kg3 (CÓ CLIP SỔ) CHO AE ĐAM MÊ - 0933334304 17/09/2019 CẶP GÀ NÒI LÔNG ASIL TRẠNG 3kg3 (CÓ CLIP SỔ) CHO AE ĐAM MÊ - 0933334304
[16/09] Cặp GÀ NÒI LÔNG loại Giỏi trạng 2kg6 (có clip sổ) cho ae đam mê - 0933334304 QuangTrung Farm [16/09] Cặp GÀ NÒI LÔNG loại Giỏi trạng 2kg6 (có clip sổ) cho ae đam mê - 0933334304 QuangTrung Farm
[15/9/2019] Top 20 GÀ MÁI NÒI Hàng Chuẩn cho ae làm nọc - Quang Trung Farm - 0933334304 [15/9/2019] Top 20 GÀ MÁI NÒI Hàng Chuẩn cho ae làm nọc - Quang Trung Farm - 0933334304
14/09/2019 CẶP GÀ NÒI BƯỚM CHO AE ĐAM MÊ VÀ NUÔI THÊM/TRẠI GÀ QUANG TRUNG/0933334304 14/09/2019 CẶP GÀ NÒI BƯỚM CHO AE ĐAM MÊ VÀ NUÔI THÊM/TRẠI GÀ QUANG TRUNG/0933334304
13/9/2019 Cặp GÀ NÒI bổn tốt Giá 7 Triệu cho ae nuôi thêm tại Trại Gà Quang Trung - 0933334304 13/9/2019 Cặp GÀ NÒI bổn tốt Giá 7 Triệu cho ae nuôi thêm tại Trại Gà Quang Trung - 0933334304
12-9-2019 CẶP GÀ NÒI ASIL THÁI VÀ QUE JAP (CÓ CLIP SỔ) AE VỀ NUÔI LÊN CỰA - 0933334304 12-9-2019 CẶP GÀ NÒI ASIL THÁI VÀ QUE JAP (CÓ CLIP SỔ) AE VỀ NUÔI LÊN CỰA - 0933334304
[11/9] Giới thiệu cặp Gà Nòi Asil trạng 2kg7 (có clip sổ) liên hệ Trại gà Quang Trung: 0933334304 [11/9] Giới thiệu cặp Gà Nòi Asil trạng 2kg7 (có clip sổ) liên hệ Trại gà Quang Trung: 0933334304
Trại Gà Quang Trung giới thiệu 3 Gà NÒI Jap trạng 2kg9 trở lên giá cực tốt - 0933334304 Trại Gà Quang Trung giới thiệu 3 Gà NÒI Jap trạng 2kg9 trở lên giá cực tốt - 0933334304
[9/9] Top 3 Gà NÒI Lông sắp thay lông cho ae chăm thêm - 0933334304 [9/9] Top 3 Gà NÒI Lông sắp thay lông cho ae chăm thêm - 0933334304
[8/9/2019] Top 20 Gà Mái Nòi cho ae nuôi thêm hoặc cần đổ tại Trại Gà Quang Trung - 0933334304 [8/9/2019] Top 20 Gà Mái Nòi cho ae nuôi thêm hoặc cần đổ tại Trại Gà Quang Trung - 0933334304
[7/9/2019] Trạng 2kg730 Cặp Gà Nòi Lông của trại gà Quang Trung (có clip sổ) - 0933334304 [7/9/2019] Trạng 2kg730 Cặp Gà Nòi Lông của trại gà Quang Trung (có clip sổ) - 0933334304
[6/9/2019] Cặp gà NÒI Xanh Asil trạng 3kg050 của trại gà Quang Trung - 0933334304 [6/9/2019] Cặp gà NÒI Xanh Asil trạng 3kg050 của trại gà Quang Trung - 0933334304
[5/9]Trại Gà Quang Trung giới thiệu cặp GÀ NÒI trạng 3kg (có clip sổ) ☎️ 0933334304 [5/9]Trại Gà Quang Trung giới thiệu cặp GÀ NÒI trạng 3kg (có clip sổ) ☎️ 0933334304
[4/9/2019] Cặp GÀ NÒI trạng 2kg8 - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! [4/9/2019] Cặp GÀ NÒI trạng 2kg8 - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
Trại Gà Quang Trung giới thiệu Cặp GÀ NÒI CHIẾN - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! Trại Gà Quang Trung giới thiệu Cặp GÀ NÒI CHIẾN - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
[2/9/2019] Trại Gà Quang Trung giới thiệu 4 Gà Nòi Chiến - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! [2/9/2019] Trại Gà Quang Trung giới thiệu 4 Gà Nòi Chiến - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
[1/9/2019] Cặp Gà Nòi Asil trạng 2kg550 - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! [1/9/2019] Cặp Gà Nòi Asil trạng 2kg550 - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
31/08/2019 - Cặp gà NÒI Chiến trạng 3kg - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! 31/08/2019 - Cặp gà NÒI Chiến trạng 3kg - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
[29/8/2019] Gà Nòi hàng C1 trạng 2kg8 và 3kg - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! [29/8/2019] Gà Nòi hàng C1 trạng 2kg8 và 3kg - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
[28/8/2019] Trạng 2kg6 cặp GÀ NÒI CHIẾN - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! [28/8/2019] Trạng 2kg6 cặp GÀ NÒI CHIẾN - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
[27/08/2019] Cặp gà NÒI KHÉT - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! [27/08/2019] Cặp gà NÒI KHÉT - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
[26/8/2019] 2 em gà NÒI CHIẾN - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! [26/8/2019] 2 em gà NÒI CHIẾN - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
090.70.75.510