Địa chỉ: 30/4 Đường số 151, Ấp 6B, xã Bình Mỹ
Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

SĐT:    0948.14.41.39 - 090.707.5510 - 0933.334.304
Trang gà Quang Trung Trang gà Quang Trung Trang gà Quang Trung Trang gà Quang Trung
 • Tất cả

Clip Sổ

Gà tre

25/6 Top 6 gà tre Giá Yêu Thương Cho Ae Làm Nọc | Trại Gà Quang Trung 0933334304 25/6 Top 6 gà tre Giá Yêu Thương Cho Ae Làm Nọc | Trại Gà Quang Trung 0933334304
25/6 Top 5 gà tre vip cho anh em làm nọc hoặc chơi lớn 0789678933 | Trại gà quang trung 0933334304 25/6 Top 5 gà tre vip cho anh em làm nọc hoặc chơi lớn 0789678933 | Trại gà quang trung 0933334304
24/6 Top 4 gà tre Asil Cuban hàng tuyễn 0933334304 | Trại Gà Quang Trung 24/6 Top 4 gà tre Asil Cuban hàng tuyễn 0933334304 | Trại Gà Quang Trung
24/6.Top gà tre tuyển chọn chuẩn làm nọc 0789 6789 33 | Trại gà quang trung 0933334304 24/6.Top gà tre tuyển chọn chuẩn làm nọc 0789 6789 33 | Trại gà quang trung 0933334304
23/6 Top 4 Kelso Doc hàng chuẩn cho Ae | Trại Gà Quang Trung 0933334304 23/6 Top 4 Kelso Doc hàng chuẩn cho Ae | Trại Gà Quang Trung 0933334304
23/6 top 10 gà tre ASIL CUBAN hàng chủ lực cho AE | Trại gà quang trung 0933334304 0789 6789 33 23/6 top 10 gà tre ASIL CUBAN hàng chủ lực cho AE | Trại gà quang trung 0933334304 0789 6789 33
22/6 Top 6 gà tre loại giỏi cho ae đam mê | Trại Gà Quang Trung 0933334304 22/6 Top 6 gà tre loại giỏi cho ae đam mê | Trại Gà Quang Trung 0933334304
22/6 Top 5 gà tre vip KELSO phục vụ AE & cản nọc 0789 6789 33 | Trại gà quang trung 0933334304 22/6 Top 5 gà tre vip KELSO phục vụ AE & cản nọc 0789 6789 33 | Trại gà quang trung 0933334304
21/6 Top 4 Gà Tre Tuyển Chọn Cho Ae Chơi Liền | Trại Gà Quang Trung 0933334304 21/6 Top 4 Gà Tre Tuyển Chọn Cho Ae Chơi Liền | Trại Gà Quang Trung 0933334304
21/6 Top 24 gà tre giá tri ân cho anh em ít lúa.xin gọi 0789 6789 33 cảm ơn a e rất nhiều 21/6 Top 24 gà tre giá tri ân cho anh em ít lúa.xin gọi 0789 6789 33 cảm ơn a e rất nhiều
20/6 Top 30 gà mái tre hàng chuẩn cho anh em đam mê | Trại gà Quang Trung 0933334304 20/6 Top 30 gà mái tre hàng chuẩn cho anh em đam mê | Trại gà Quang Trung 0933334304
19/6 Top 6 gà tre F1 gà chuẩn cho AE chơi lớn ĐÃ XONG.CẢM ƠN A E | Trại gà quang trung 0933334304 19/6 Top 6 gà tre F1 gà chuẩn cho AE chơi lớn ĐÃ XONG.CẢM ƠN A E | Trại gà quang trung 0933334304
18/6 Top 4 Gà Tre VIP + 2 Mái VIP chuẩn Cho ae làm Nọc | Trại Gà Quang Trung 0933334304 18/6 Top 4 Gà Tre VIP + 2 Mái VIP chuẩn Cho ae làm Nọc | Trại Gà Quang Trung 0933334304
18/6 Top 46 gà tre tầm trung gi.á tốt 0789 678933 | Trại gà quang trung 0933334304 18/6 Top 46 gà tre tầm trung gi.á tốt 0789 678933 | Trại gà quang trung 0933334304
17/6 Top 4 Gà Tơ F1 hàng tuyễn chọn cho ae | Trại Gà Quang Trung 0933334304 17/6 Top 4 Gà Tơ F1 hàng tuyễn chọn cho ae | Trại Gà Quang Trung 0933334304
17/6 Top 4 gà tre f1 hàng vip - làm nọc - chơi khá tiền | Trại gà quang trung 0933334304 17/6 Top 4 gà tre f1 hàng vip - làm nọc - chơi khá tiền | Trại gà quang trung 0933334304
16/6 Top 4 gà tre Cuban Blue hàng VIP cho ae đam mê | Trại Gà Quang Trung 0933334304 16/6 Top 4 gà tre Cuban Blue hàng VIP cho ae đam mê | Trại Gà Quang Trung 0933334304
16/6 Top gà tre nọc tuyễn chọn cho anh em | Trại gà quang trung 0933334304 16/6 Top gà tre nọc tuyễn chọn cho anh em | Trại gà quang trung 0933334304
15/06 Top 4 gà tre Asil Cuban | Trại Gà Quang Trung 0933.334.304 15/06 Top 4 gà tre Asil Cuban | Trại Gà Quang Trung 0933.334.304
15/6 Top 10 gà tre F1 hàng VIP cho anh em | Trại gà quang trung 0933334304 15/6 Top 10 gà tre F1 hàng VIP cho anh em | Trại gà quang trung 0933334304
14/6 Top 20 gà tre giá TRI ÂN cho anh em 0789 6789 33 | Trại gà quang trung 14/6 Top 20 gà tre giá TRI ÂN cho anh em 0789 6789 33 | Trại gà quang trung
13/6 Top 30 gà mái tre hàng chuẩn cho AE | Trại gà quang trung 0933334304 13/6 Top 30 gà mái tre hàng chuẩn cho AE | Trại gà quang trung 0933334304
12/6 Top 4 Gà Tre VIP Tuyển Chọn Cho Ae Sớm Chơi - Trại Gà Quang Trung - 0933.334.304 (Gặp Bo) 12/6 Top 4 Gà Tre VIP Tuyển Chọn Cho Ae Sớm Chơi - Trại Gà Quang Trung - 0933.334.304 (Gặp Bo)
12/6 Top 4 Gà Tre F1 CUBAN BLUE dòng lá giá tốt cho AE nuôi và cảm nhận | 0933.334.304 12/6 Top 4 Gà Tre F1 CUBAN BLUE dòng lá giá tốt cho AE nuôi và cảm nhận | 0933.334.304
11/6 Top 4 Gà Tre Hàng Giỏi Chuyên Đ.ầ.u Cần Cho Ae Đam Mê | Trại Gà Quang Trung 0933334304 11/6 Top 4 Gà Tre Hàng Giỏi Chuyên Đ.ầ.u Cần Cho Ae Đam Mê | Trại Gà Quang Trung 0933334304
10/6 Top 4 Gà tre nửa Asil, nửa Cuban hàng chuyên đấu cho Ae chơi lớn | 0933334304 (ku Bo) 10/6 Top 4 Gà tre nửa Asil, nửa Cuban hàng chuyên đấu cho Ae chơi lớn | 0933334304 (ku Bo)
10/6 Top 3 Gà Tre đã test cho AE, hàng cực chuẩn cho ae tự tin đấu | 0933334304 or 0789.6789.33 10/6 Top 3 Gà Tre đã test cho AE, hàng cực chuẩn cho ae tự tin đấu | 0933334304 or 0789.6789.33
8/6 Top 4 e chiến kê hàng VIP cho ae đam mê lựa chọn | Trại Gà Quang Trung 0933334304 8/6 Top 4 e chiến kê hàng VIP cho ae đam mê lựa chọn | Trại Gà Quang Trung 0933334304
8/6 Top 3 gà tre V.I.P cho anh em 0933334304 - 0789678933 | Trại gà quang trung 8/6 Top 3 gà tre V.I.P cho anh em 0933334304 - 0789678933 | Trại gà quang trung
7/6 Top 8 gà tre gi.á tầm trung có nước nuôi cho Ae đam mê - Trại Gà Quang Trung - 0933.334.304 7/6 Top 8 gà tre gi.á tầm trung có nước nuôi cho Ae đam mê - Trại Gà Quang Trung - 0933.334.304
7/6 Top 20 gà tre tri ân cho anh em đam mê 0789 6789 33 - 0933334304 7/6 Top 20 gà tre tri ân cho anh em đam mê 0789 6789 33 - 0933334304
06/06 Top 45 gà mái tre hàng tuyễn chọn vẫn giảm gi.á | Trại gà quang trung 0933334304 06/06 Top 45 gà mái tre hàng tuyễn chọn vẫn giảm gi.á | Trại gà quang trung 0933334304
5/6 Top gà tre qua cựa giá tri ân | Trại gà quang trung 0933334304 5/6 Top gà tre qua cựa giá tri ân | Trại gà quang trung 0933334304
5/6 Top 4 gà tre Kelso Doc hàng chuẩn cho ae | Trại Gà Quang Trung 0933334304 5/6 Top 4 gà tre Kelso Doc hàng chuẩn cho ae | Trại Gà Quang Trung 0933334304
4/6 Top 4 gà tre dòng chuẩn cho ae tự tin chơi nhé | Trại Gà Quang Trung 0933334304 4/6 Top 4 gà tre dòng chuẩn cho ae tự tin chơi nhé | Trại Gà Quang Trung 0933334304
4/6 Top 4 gà tre qua cựa hàng tuyễn chọn 0789 6789 33 | Trại gà quang trung 0933334304 4/6 Top 4 gà tre qua cựa hàng tuyễn chọn 0789 6789 33 | Trại gà quang trung 0933334304
Thứ 4 (3/6) Top 5 Gà Tre Giỏi Có Nước Nuôi Cho Ae Sớm Chơi | Chiến Kê Quang Trung Mini Thứ 4 (3/6) Top 5 Gà Tre Giỏi Có Nước Nuôi Cho Ae Sớm Chơi | Chiến Kê Quang Trung Mini
3/6 Top 3 Gà Tre Kelso D.O.C hàng má.u lửa, tốc độ | Trại gà Quang Trung 0933334304 3/6 Top 3 Gà Tre Kelso D.O.C hàng má.u lửa, tốc độ | Trại gà Quang Trung 0933334304
2/6 Top 4 gà tre CUBAN BLUE cho ae đam mê | Trại Gà Quang Trung 0933334304 2/6 Top 4 gà tre CUBAN BLUE cho ae đam mê | Trại Gà Quang Trung 0933334304
2/6 Top 46 gà tre tầm trung cho ae đam mê | trại gà quang trung 0933334304 2/6 Top 46 gà tre tầm trung cho ae đam mê | trại gà quang trung 0933334304
1/6 Top 4 gà tre tơ loại giỏi cho ae đam mê | Trại Gà Quang Trung 0933334304 1/6 Top 4 gà tre tơ loại giỏi cho ae đam mê | Trại Gà Quang Trung 0933334304
31/5 Top 4 gà tre giỏi có nước nuôi cho Ae sớm chơi | Trại Gà Quang Trung - 0933.334.304 31/5 Top 4 gà tre giỏi có nước nuôi cho Ae sớm chơi | Trại Gà Quang Trung - 0933.334.304
31/5 Top 20 gà tre tri ân giá tốt hàng chuẩn | Trại gà quang trung 0933334304 31/5 Top 20 gà tre tri ân giá tốt hàng chuẩn | Trại gà quang trung 0933334304
30/5 Top 45 gà mái tre hàng chuẩn nọc (có giảm giá) | Trại gà quang trung 0933334304 30/5 Top 45 gà mái tre hàng chuẩn nọc (có giảm giá) | Trại gà quang trung 0933334304
29/5 Top 4 Gà Tre Tơ Hàng Chuẩn Cho Ae | Trại Gà Quang Trung - 0933.334.304 29/5 Top 4 Gà Tre Tơ Hàng Chuẩn Cho Ae | Trại Gà Quang Trung - 0933.334.304
29/5 Top gà tre Simon Cuban Asil Cuban Hàng Tuyễn Chọn | Trại gà quang trung 0933334304 29/5 Top gà tre Simon Cuban Asil Cuban Hàng Tuyễn Chọn | Trại gà quang trung 0933334304
28/5.Top 4 gà tre hàng chuẩn tuyễn chọn 0933334304 | Chiến Kê Quang Trung Mini 28/5.Top 4 gà tre hàng chuẩn tuyễn chọn 0933334304 | Chiến Kê Quang Trung Mini
28/5 Top gà tre TIẾP BỒ hàng tuyễn chọn | Trại gà quang trung 0933334304 28/5 Top gà tre TIẾP BỒ hàng tuyễn chọn | Trại gà quang trung 0933334304
27/5.Top 5 gà tre hàng chuẩn c1 0933334304 | Chiến Kê Quang Trung Mini 27/5.Top 5 gà tre hàng chuẩn c1 0933334304 | Chiến Kê Quang Trung Mini
27/5 Top gà tre Kelso Doc | Trại gà quang trung 0933334304 27/5 Top gà tre Kelso Doc | Trại gà quang trung 0933334304

Gà nòi

25/6 Cặp gà 3kg hàng tuyễn | Trại gà quang trung 0966551190 25/6 Cặp gà 3kg hàng tuyễn | Trại gà quang trung 0966551190
24/6 Cặp gà xanh 2.x hàng tuyễn | Trại gà quang trung 0966551190 24/6 Cặp gà xanh 2.x hàng tuyễn | Trại gà quang trung 0966551190
23/6 Top 4 con gà chuyền lông gi.á tốt | Trại gà quang trung 0966551190 23/6 Top 4 con gà chuyền lông gi.á tốt | Trại gà quang trung 0966551190
19/6 Cặp gà 2kg6 hàng chuẩn | Trại gà quang trung 0966551190 19/6 Cặp gà 2kg6 hàng chuẩn | Trại gà quang trung 0966551190
18/6 Cặp gà xanh asil 2kg7 | Trại gà quang trung 0966551190 18/6 Cặp gà xanh asil 2kg7 | Trại gà quang trung 0966551190
17/6 Cặp gà trạng 2kg9 hàng tuyễn chọn | Trại gà quang trung 0966551190 17/6 Cặp gà trạng 2kg9 hàng tuyễn chọn | Trại gà quang trung 0966551190
15/6 Cặp gà asil mỹ giá cực tốt hàng tuyễn chọn 0966551190 | Trại gà quang trung 15/6 Cặp gà asil mỹ giá cực tốt hàng tuyễn chọn 0966551190 | Trại gà quang trung
11/6 Top 10 gà mái hiệu tuyễn chọn phục vụ ae đam mê 0966551190 | Trại gà quang trung mới nhất 11/6 Top 10 gà mái hiệu tuyễn chọn phục vụ ae đam mê 0966551190 | Trại gà quang trung mới nhất
10/6 Cặp Gà Lông Xanh Asil bổn rất nhiều AE đã chơi qua | 0966551190 (Anh Duy) 10/6 Cặp Gà Lông Xanh Asil bổn rất nhiều AE đã chơi qua | 0966551190 (Anh Duy)
9/6 Cặp g.à chuẩn hàng tuyễn chọn 0966551190 | Trại gà quang trung 9/6 Cặp g.à chuẩn hàng tuyễn chọn 0966551190 | Trại gà quang trung
8/6 Cặp gà hàng tuyễn chọn cho ae tin tưởng 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung 8/6 Cặp gà hàng tuyễn chọn cho ae tin tưởng 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung
7/6 Top 6 gà nòi Asil Mỹ thanh lý (DA BAN)0966551190 7/6 Top 6 gà nòi Asil Mỹ thanh lý (DA BAN)0966551190
06/06 Cặp gà Asil Mỹ 2kg6 gi.á yêu thương | Trại gà quang trung 0966551190 06/06 Cặp gà Asil Mỹ 2kg6 gi.á yêu thương | Trại gà quang trung 0966551190
05/6 Top gà f1 hàng chuẩn 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung 05/6 Top gà f1 hàng chuẩn 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung
4/6 Cặp gà bướm asil mỹ trạng 2kg550 hàng tuyễn chọn 0966551190 | Trại gà quang trung 4/6 Cặp gà bướm asil mỹ trạng 2kg550 hàng tuyễn chọn 0966551190 | Trại gà quang trung
3/6 Cặp gà N.òi xanh tơ hàng chuẩn V.I.P của trại gà Quang Trung | 0966551190 3/6 Cặp gà N.òi xanh tơ hàng chuẩn V.I.P của trại gà Quang Trung | 0966551190
2/6 Cặp gà asil mỹ trạng 3kg (DA BAN.CAM ON A E RAT NHIU)| Trại gà quang trung 2/6 Cặp gà asil mỹ trạng 3kg (DA BAN.CAM ON A E RAT NHIU)| Trại gà quang trung
1/6 Lên cho AE tham khảo 4 Gà Lông hàng chuẩn nọc | Trại gà N.òi Quang Trung | 0966551190 1/6 Lên cho AE tham khảo 4 Gà Lông hàng chuẩn nọc | Trại gà N.òi Quang Trung | 0966551190
31/5 Cặp gà asil mỹ trạng 2kg9 hàng tuyễn chọn 0966551190 | Trại gà quang trung 31/5 Cặp gà asil mỹ trạng 2kg9 hàng tuyễn chọn 0966551190 | Trại gà quang trung
30/5 Cặp gà asil mỹ trạng 2kg650 0966551190 - 0789 6789 33 | Trại gà quang trung 30/5 Cặp gà asil mỹ trạng 2kg650 0966551190 - 0789 6789 33 | Trại gà quang trung
29/5 Cặp gà asil mỹ hàng tuyễn chọn 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung 29/5 Cặp gà asil mỹ hàng tuyễn chọn 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung
28/5 Cặp gà asil mỹ trạng 2kg8 hàng chuẩn 0966551190 - 0789 6789 33 | Trại gà Quang Trung 28/5 Cặp gà asil mỹ trạng 2kg8 hàng chuẩn 0966551190 - 0789 6789 33 | Trại gà Quang Trung
27/5 Cặp gà giỏi trạng 2kg6 0966551190 - 0789 6789 33 | Trại gà quang trung 27/5 Cặp gà giỏi trạng 2kg6 0966551190 - 0789 6789 33 | Trại gà quang trung
26/5 Top 6 Chiến Kê Hàng Tuyễn Chọn Giá Cực Tốt 0966551190 - 0789 6789 33 | Trại Gà Quang Trung 26/5 Top 6 Chiến Kê Hàng Tuyễn Chọn Giá Cực Tốt 0966551190 - 0789 6789 33 | Trại Gà Quang Trung
25/5 Cặp gà chuẩn đ.ấ.u C1 hàng V.I.P 0966551190 - 0789 6789 33 | Trại gà quang trung 25/5 Cặp gà chuẩn đ.ấ.u C1 hàng V.I.P 0966551190 - 0789 6789 33 | Trại gà quang trung
24/5 Cặp gà 3kg hàng chuẩn sớm chơi lh 0966551190 Duy 24/5 Cặp gà 3kg hàng chuẩn sớm chơi lh 0966551190 Duy
23/5/2020 Cặp gà N.òi trạng 2kg750 chuẩn V.I.P cho ae đam mê | 0966551190 trại gà Quang Trung 23/5/2020 Cặp gà N.òi trạng 2kg750 chuẩn V.I.P cho ae đam mê | 0966551190 trại gà Quang Trung
22/5 Cặp gà asil mỹ 2kg7 hàng chuẩn cho ae 0966551190 | Chiến Kê Quang Trung 22/5 Cặp gà asil mỹ 2kg7 hàng chuẩn cho ae 0966551190 | Chiến Kê Quang Trung
21/05 Cặp gà Vip hàng chuẩn 0966551190 | Chiến Kê Quang Trung 21/05 Cặp gà Vip hàng chuẩn 0966551190 | Chiến Kê Quang Trung
20/5 Cặp gà Que asil hàng chuẩn 2kg8 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung 20/5 Cặp gà Que asil hàng chuẩn 2kg8 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung
19/5 Top 15 gà mái hàng chuẩn tuyễn chọn 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung 19/5 Top 15 gà mái hàng chuẩn tuyễn chọn 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung
18/05 Trại gà nò.i Quang Trung lên cặp chiến kê V.I.P hàng tuyển chọn | 0966551190 (a. Duy) 18/05 Trại gà nò.i Quang Trung lên cặp chiến kê V.I.P hàng tuyển chọn | 0966551190 (a. Duy)
17/5 Chủ nhật lên Top 4 Gà Lông bến đá tốc độ, mau lẹ cho Anh Em đam mê | 0966551190 17/5 Chủ nhật lên Top 4 Gà Lông bến đá tốc độ, mau lẹ cho Anh Em đam mê | 0966551190
16/05 Cặp gà tơ hàng chuẩn tuyễn chọn phục vụ ae 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung 16/05 Cặp gà tơ hàng chuẩn tuyễn chọn phục vụ ae 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung
15/05 Cặp gà asil giỏi hàng tuyễn chọn phục vụ ae 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung 15/05 Cặp gà asil giỏi hàng tuyễn chọn phục vụ ae 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung
14/05 Lên Cặp Gà N.òi VIP hàng tuyễn cho ae 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung 14/05 Lên Cặp Gà N.òi VIP hàng tuyễn cho ae 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung
13/5 Top gà nòi chuẩn nọc dành cho ae 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung 13/5 Top gà nòi chuẩn nọc dành cho ae 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung
12/5 Cặp gà Asil giỏi hàng chuẩn VIP tuyễn chọn 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung 12/5 Cặp gà Asil giỏi hàng chuẩn VIP tuyễn chọn 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung
11/05 Top 15 gà mái nòi hàng chuẩn nọc cho ae cản đổ 0966551190 | Chiến Kê Quang Trung 11/05 Top 15 gà mái nòi hàng chuẩn nọc cho ae cản đổ 0966551190 | Chiến Kê Quang Trung
01/5 Gà N.òi Asil mỹ hàng chuẫn | Trại gà quang trung 0966551190 01/5 Gà N.òi Asil mỹ hàng chuẫn | Trại gà quang trung 0966551190
30/4 Top 10 Gà mái N.òi chuẩn nọc cho AE về cản đổ | 0966551190 or 0789.6789.33 30/4 Top 10 Gà mái N.òi chuẩn nọc cho AE về cản đổ | 0966551190 or 0789.6789.33
30/4 Top 10 Gà mái N.òi chuẩn nọc cho AE về cản đổ | 0966551190 or 0789.6789.33 30/4 Top 10 Gà mái N.òi chuẩn nọc cho AE về cản đổ | 0966551190 or 0789.6789.33
30/4 Top 10 Gà mái N.òi chuẩn nọc cho AE về cản đổ | 0966551190 or 0789.6789.33 30/4 Top 10 Gà mái N.òi chuẩn nọc cho AE về cản đổ | 0966551190 or 0789.6789.33
29/4 Cặp Gà N.òi xám C1 chuẩn noc hàng tiếp bồ của trại Quang Trung | 0966551190 hoặc 0789.6789.33 29/4 Cặp Gà N.òi xám C1 chuẩn noc hàng tiếp bồ của trại Quang Trung | 0966551190 hoặc 0789.6789.33
28/4 Top 8 Gà N.òi chuyền lông hàng chuẩn nọc cho AE nuôi thêm | 0966551190 hoặc 0789.6789 .33 28/4 Top 8 Gà N.òi chuyền lông hàng chuẩn nọc cho AE nuôi thêm | 0966551190 hoặc 0789.6789 .33
26/4 Cặp gà N.òi Asil Mỹ của trại gà Quang Trung | 0966551190 - 0789.6789.33 26/4 Cặp gà N.òi Asil Mỹ của trại gà Quang Trung | 0966551190 - 0789.6789.33
25/4 Cặp gà N.òi xám C1 vs Xanh Asil hàng tuyển của trại Quang Trung | 0966551190 - 0789.6789.33 25/4 Cặp gà N.òi xám C1 vs Xanh Asil hàng tuyển của trại Quang Trung | 0966551190 - 0789.6789.33
21/4 Cặp gà giỏi (có clip xổ) chơi liền 0966551190 - 0789 6789 33 | Trại gà quang trung 21/4 Cặp gà giỏi (có clip xổ) chơi liền 0966551190 - 0789 6789 33 | Trại gà quang trung
19/4 Gà chuẩn cho anh em làm nọc gi.á tốt | 0966551190 - 0789 6789 33 19/4 Gà chuẩn cho anh em làm nọc gi.á tốt | 0966551190 - 0789 6789 33
Top 4 gà lông vip hàng chuẩn nọc cho ae | 0966551190 Top 4 gà lông vip hàng chuẩn nọc cho ae | 0966551190
090.70.75.510