Địa chỉ: 30/4 Đường số 151, Ấp 6B, xã Bình Mỹ
Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

SĐT:    0948.14.41.39 - 090.707.5510 - 0933.334.304
Trang gà Quang Trung Trang gà Quang Trung Trang gà Quang Trung Trang gà Quang Trung
  • Tất cả

Clip Sổ

Gà tre

Deleted video Deleted video
Top 3 gà tre nhập về cản đổ phục vụ Ae năm 2020. Trại gà quang trung Top 3 gà tre nhập về cản đổ phục vụ Ae năm 2020. Trại gà quang trung
Deleted video Deleted video
Kênh Trại Gà Quang Trung Bi bị Report tạm khóa AE đăng ký kênh này để xem Clip gà tre nha. Thanks ae Kênh Trại Gà Quang Trung Bi bị Report tạm khóa AE đăng ký kênh này để xem Clip gà tre nha. Thanks ae
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video

Gà nòi

24/2 Top 8 Gà Lông loại giỏi (có clip sổ) hàng VIP cho AE đam mê | Trại Gà Quang Trung | 0966551190 24/2 Top 8 Gà Lông loại giỏi (có clip sổ) hàng VIP cho AE đam mê | Trại Gà Quang Trung | 0966551190
23/2 Top 20 gà mái Lông cho ae đam mê cản đổ | TRẠI GÀ QUANG TRUNG | 0966551190 23/2 Top 20 gà mái Lông cho ae đam mê cản đổ | TRẠI GÀ QUANG TRUNG | 0966551190
21/02 Top 10 gà Lông giá cực tốt cho AE ít lúa | TRẠI GÀ QUANG TRUNG | 0966551190 21/02 Top 10 gà Lông giá cực tốt cho AE ít lúa | TRẠI GÀ QUANG TRUNG | 0966551190
16/12 Top 4 gà Nòi C1 - hàng chuẩn cho AE đá tiền lớn (Có clip sổ) | TRẠI GÀ QUANG TRUNG 0966551190 16/12 Top 4 gà Nòi C1 - hàng chuẩn cho AE đá tiền lớn (Có clip sổ) | TRẠI GÀ QUANG TRUNG 0966551190
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Deleted video Deleted video
Chia lại cho ae một số Gà Nọc (ĐÃ HẾT) Anh em xem video mới nhất của kênh để chọn Gà Nọc chiến nhé! Chia lại cho ae một số Gà Nọc (ĐÃ HẾT) Anh em xem video mới nhất của kênh để chọn Gà Nọc chiến nhé!
Deleted video Deleted video
090.70.75.510