Địa chỉ: 30/4 Đường số 151, Ấp 6B, xã Bình Mỹ
Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

SĐT:    0948.14.41.39 - 090.707.5510 - 0933.334.304
Trang gà Quang Trung Trang gà Quang Trung Trang gà Quang Trung Trang gà Quang Trung
  • Tất cả

Clip Sổ

Gà tre

26/8 Top gà tre Jap SiMon - SiMon CuBan | Trại gà Quang Trung LH 0789.6789.33 26/8 Top gà tre Jap SiMon - SiMon CuBan | Trại gà Quang Trung LH 0789.6789.33
25/8 Top Asil Kelso - a/e về tiếp tục nuôi thêm | Trại Gà Quang Trung 0789.6789.33 25/8 Top Asil Kelso - a/e về tiếp tục nuôi thêm | Trại Gà Quang Trung 0789.6789.33
24/8 Top Chiến kê V.I.P tuyển chọn phục vụ a/e | Trại Gà Quang Trung 0789.6789.33 24/8 Top Chiến kê V.I.P tuyển chọn phục vụ a/e | Trại Gà Quang Trung 0789.6789.33
23/8 Top Jap Simon - CuBan Blue - PumKing a/e về nuôi thêm | Trại Gà Quang Trung 0789.6789.33 23/8 Top Jap Simon - CuBan Blue - PumKing a/e về nuôi thêm | Trại Gà Quang Trung 0789.6789.33
27/7 Top 4 gà tre hàng tuyễn chọn 0933334304 | Trại gà quang trung 0789678933 27/7 Top 4 gà tre hàng tuyễn chọn 0933334304 | Trại gà quang trung 0789678933
26/7 Top 4 gà tre hàng tuyễn chọn có nước nuôi 0933334304 | Trại gà quang trung 0789678933 26/7 Top 4 gà tre hàng tuyễn chọn có nước nuôi 0933334304 | Trại gà quang trung 0789678933
25/7 Top 4 gà tre hàng tuyễn chọn 0933334304 | Trại gà quang trung 0789678933 25/7 Top 4 gà tre hàng tuyễn chọn 0933334304 | Trại gà quang trung 0789678933
24/7 Top 4 gà tre hàng khá giỏi cho a/e 0933334304 | Trại gà quang trung 0789678933 24/7 Top 4 gà tre hàng khá giỏi cho a/e 0933334304 | Trại gà quang trung 0789678933
23/7 Top 4 gà tre có nước nuôi và clip sổ 0933334304 | Trại gà quang trung 0789678933 23/7 Top 4 gà tre có nước nuôi và clip sổ 0933334304 | Trại gà quang trung 0789678933
7/7 Top 5 gà Tre giá tầm trung cho anh em 0789 6789 33| Trại Gà Quang Trung 0933334304 7/7 Top 5 gà Tre giá tầm trung cho anh em 0789 6789 33| Trại Gà Quang Trung 0933334304
6/7 Top 6 gà Mái Tre hàng chuẩn nọc Coban blue, asil đỏ, asil coban | LH: 0933.334.304 6/7 Top 6 gà Mái Tre hàng chuẩn nọc Coban blue, asil đỏ, asil coban | LH: 0933.334.304
5/7 Top 6 gà tre ASIL KELSO giá tầm trung cho AE | Trại Gà Quang Trung 0933334304 5/7 Top 6 gà tre ASIL KELSO giá tầm trung cho AE | Trại Gà Quang Trung 0933334304
25/6 Top 6 gà tre Giá Yêu Thương Cho Ae Làm Nọc | Trại Gà Quang Trung 0933334304 25/6 Top 6 gà tre Giá Yêu Thương Cho Ae Làm Nọc | Trại Gà Quang Trung 0933334304
21/6 Top 4 Gà Tre Tuyển Chọn Cho Ae Chơi Liền | Trại Gà Quang Trung 0933334304 21/6 Top 4 Gà Tre Tuyển Chọn Cho Ae Chơi Liền | Trại Gà Quang Trung 0933334304
18/6 Top 4 Gà Tre VIP + 2 Mái VIP chuẩn Cho ae làm Nọc | Trại Gà Quang Trung 0933334304 18/6 Top 4 Gà Tre VIP + 2 Mái VIP chuẩn Cho ae làm Nọc | Trại Gà Quang Trung 0933334304
17/6 Top 4 Gà Tơ F1 hàng tuyễn chọn cho ae  | Trại Gà Quang Trung 0933334304 17/6 Top 4 Gà Tơ F1 hàng tuyễn chọn cho ae | Trại Gà Quang Trung 0933334304
16/6 Top 4 gà tre Cuban Blue hàng VIP cho ae đam mê | Trại Gà Quang Trung 0933334304 16/6 Top 4 gà tre Cuban Blue hàng VIP cho ae đam mê | Trại Gà Quang Trung 0933334304
11/6 Top 4 Gà Tre Hàng Giỏi Chuyên Đ.ầ.u Cần Cho Ae Đam Mê | Trại Gà Quang Trung 0933334304 11/6 Top 4 Gà Tre Hàng Giỏi Chuyên Đ.ầ.u Cần Cho Ae Đam Mê | Trại Gà Quang Trung 0933334304
10/6 Top 4 Gà tre nửa Asil, nửa Cuban hàng chuyên đấu cho Ae chơi lớn | 0933334304 (ku Bo) 10/6 Top 4 Gà tre nửa Asil, nửa Cuban hàng chuyên đấu cho Ae chơi lớn | 0933334304 (ku Bo)
2/6 Top 4 gà tre CUBAN BLUE cho ae đam mê | Trại Gà Quang Trung 0933334304 2/6 Top 4 gà tre CUBAN BLUE cho ae đam mê | Trại Gà Quang Trung 0933334304
1/6 Top 4 gà tre tơ loại giỏi cho ae đam mê | Trại Gà Quang Trung 0933334304 1/6 Top 4 gà tre tơ loại giỏi cho ae đam mê | Trại Gà Quang Trung 0933334304
29/5 Top 4 Gà Tre Tơ Hàng Chuẩn Cho Ae | Trại Gà Quang Trung - 0933.334.304 29/5 Top 4 Gà Tre Tơ Hàng Chuẩn Cho Ae | Trại Gà Quang Trung - 0933.334.304
23/05 Top 4 Gà Tre Giỏi hàng Tuyển của trại gà Quang Trung | 0933.334.304 23/05 Top 4 Gà Tre Giỏi hàng Tuyển của trại gà Quang Trung | 0933.334.304
22/05 Top 4 Gà Tre tuyển chọn của trại gà Quang Trung | 0933.334.304 22/05 Top 4 Gà Tre tuyển chọn của trại gà Quang Trung | 0933.334.304
21/5 Top 4 Gà Tre hàng VIP có nước nuôi hàng tuyễn 0933334304 | Chiến Kê Quang Trung Mini 21/5 Top 4 Gà Tre hàng VIP có nước nuôi hàng tuyễn 0933334304 | Chiến Kê Quang Trung Mini
20/5 Top 4 gà tre đẹp hàng tuyễn chọn phục vụ ae 0933334304 | Chiến Kê Quang Trung Mini 20/5 Top 4 gà tre đẹp hàng tuyễn chọn phục vụ ae 0933334304 | Chiến Kê Quang Trung Mini
19/5 Top 7 gà tre đã text cựa GI.Á TỐT tuyễn chọn 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung Mini 19/5 Top 7 gà tre đã text cựa GI.Á TỐT tuyễn chọn 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung Mini
18/05 Top 4 Gà Tre hàng chuẩn chơi liền cho AE đam mê | 0933.334.304 18/05 Top 4 Gà Tre hàng chuẩn chơi liền cho AE đam mê | 0933.334.304
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video

Gà nòi

Top 4 gà lông vip hàng chuẩn nọc cho ae |  0966551190 Top 4 gà lông vip hàng chuẩn nọc cho ae | 0966551190
18/4 Top 4 Gà N.òi giỏi đang thay lông dành cho ae cản đổ | 0966551190 or 0789 6789 33 18/4 Top 4 Gà N.òi giỏi đang thay lông dành cho ae cản đổ | 0966551190 or 0789 6789 33
Giới thiệu tổng quan trại gà Lông/gà N.òi Quang Trung, Củ Chi | 0966551190 or 0789 6789 33 Giới thiệu tổng quan trại gà Lông/gà N.òi Quang Trung, Củ Chi | 0966551190 or 0789 6789 33
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
Private video Private video
090.70.75.510