Địa chỉ: 30/4 Đường số 151, Ấp 6B, xã Bình Mỹ
Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

SĐT:    0948.14.41.39 - 090.707.5510 - 0933.334.304
Trang gà Quang Trung Trang gà Quang Trung Trang gà Quang Trung Trang gà Quang Trung
  • Tất cả

Gà tre đá tiền

[20/7/2019] Top 10 GÀ TRE CHIẾN giá tầm trung cho ae nuôi kỹ và thử cựa☎️0933334304 [20/7/2019] Top 10 GÀ TRE CHIẾN giá tầm trung cho ae nuôi kỹ và thử cựa☎️0933334304
[20/7/2019] Top 10 GÀ TRE CHIẾN giá tầm trung cho ae nuôi kỹ và thử cựa☎️0933334304 [20/7/2019] Top 10 GÀ TRE CHIẾN giá tầm trung cho ae nuôi kỹ và thử cựa☎️0933334304
[22/7/2019] Top 10 GÀ TRE F1 6 tháng với chế độ nuôi mới ☎️ 0933334304 [22/7/2019] Top 10 GÀ TRE F1 6 tháng với chế độ nuôi mới ☎️ 0933334304
[19/7/2019] Top 44 GÀ CHIẾN hàng tuyển cho anh em đam mê ☎️ 0933334304 [19/7/2019] Top 44 GÀ CHIẾN hàng tuyển cho anh em đam mê ☎️ 0933334304
[18/7/2019] Top 27 GÀ TRE THANH LÝ giá CỰC TỐT ☎️ 0933334304 [18/7/2019] Top 27 GÀ TRE THANH LÝ giá CỰC TỐT ☎️ 0933334304
[17/7/2019] Top 13 GÀ TRE F1 chế độ nuôi mới cho ae chơi C1☎️0933334304 [17/7/2019] Top 13 GÀ TRE F1 chế độ nuôi mới cho ae chơi C1☎️0933334304
[17/7/2019] Top 13 GÀ TRE F1 chế độ nuôi mới cho ae chơi C1☎️0933334304 [17/7/2019] Top 13 GÀ TRE F1 chế độ nuôi mới cho ae chơi C1☎️0933334304
[15/7/2019] Top 10 GÀ TRE tầm trung giá 4 triệu cho ae nuôi thêm ☎️ 0933334304 [15/7/2019] Top 10 GÀ TRE tầm trung giá 4 triệu cho ae nuôi thêm ☎️ 0933334304
[13/7/2019] Top 26 GÀ THANH LÝ GIÁ CỰC TỐT - Trại Gà Quang Trung☎️0933334304 [13/7/2019] Top 26 GÀ THANH LÝ GIÁ CỰC TỐT - Trại Gà Quang Trung☎️0933334304
[12/7/2019] Top 10 GÀ TRE F1 hàng TUYỂN cực chất cho ae nuôi thêm☎️0933334304 [12/7/2019] Top 10 GÀ TRE F1 hàng TUYỂN cực chất cho ae nuôi thêm☎️0933334304
[11/7/2019] Khu 44 Gà Chiến nuôi riêng biệt, chọn lọc cho ae chơi C1☎️0933334304 [11/7/2019] Khu 44 Gà Chiến nuôi riêng biệt, chọn lọc cho ae chơi C1☎️0933334304
[10/7/2019] Top 13 GÀ TRE F1, hàng tuyển chọn đá cực tốt, gọi ngay: 0933334304 [10/7/2019] Top 13 GÀ TRE F1, hàng tuyển chọn đá cực tốt, gọi ngay: 0933334304
[9/7/2019] Top 10 GÀ TRE F1 hàng VIP, chế độ nuôi mới cho ae chơi sân lớn ☎️ 0933334304 [9/7/2019] Top 10 GÀ TRE F1 hàng VIP, chế độ nuôi mới cho ae chơi sân lớn ☎️ 0933334304
[8/7/2019] Top 10 GÀ TRE F1 lứa non cho ae về chăm sóc thêm ☎️ 0933334304 [8/7/2019] Top 10 GÀ TRE F1 lứa non cho ae về chăm sóc thêm ☎️ 0933334304
[7/7/2019] Top 30 GÀ TRE THANH LÝ GIÁ CỰC TỐT ☎️ 0933334304 [7/7/2019] Top 30 GÀ TRE THANH LÝ GIÁ CỰC TỐT ☎️ 0933334304
[6/7/2019] Top 10 Gà Tre F1 GIÁ TẦM TRUNG cho ae bắt về nuôi thêm☎️09333334304 [6/7/2019] Top 10 Gà Tre F1 GIÁ TẦM TRUNG cho ae bắt về nuôi thêm☎️09333334304
[4/7/2019] Khu 44 Gà Tre Tuyển ở Chế Độ Nuôi Mới - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [4/7/2019] Khu 44 Gà Tre Tuyển ở Chế Độ Nuôi Mới - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[2/7/2019] Top 10 Chiến Kê F1 - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [2/7/2019] Top 10 Chiến Kê F1 - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[1/7/2019] Top 15 Chiến Kê hàng VIP - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [1/7/2019] Top 15 Chiến Kê hàng VIP - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[30/6/2019] Top 30 Gà Tre THANH LÝ - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [30/6/2019] Top 30 Gà Tre THANH LÝ - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[30/6/2019] Top 30 Gà Tre THANH LÝ - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [30/6/2019] Top 30 Gà Tre THANH LÝ - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[29/6/2019] Top 5 Gà Khét Simon - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [29/6/2019] Top 5 Gà Khét Simon - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[27/6/2019] Khu 44 con hàng VIP - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [27/6/2019] Khu 44 con hàng VIP - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[26/6/2019] Top 10 GÀ TRE F1 (Hàng VIP) - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [26/6/2019] Top 10 GÀ TRE F1 (Hàng VIP) - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[26/6/2019] Top 10 GÀ TRE F1 (Hàng VIP) - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [26/6/2019] Top 10 GÀ TRE F1 (Hàng VIP) - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[25/6/2019] Top 30 Gà Tre THANH LÝ - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [25/6/2019] Top 30 Gà Tre THANH LÝ - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
24/6/2019 Top 15 gà tre F1(HÀNG VIP) ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! 24/6/2019 Top 15 gà tre F1(HÀNG VIP) ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[23/6/2019] Top 10 GÀ TRE F1 chơi sân lớn  ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [23/6/2019] Top 10 GÀ TRE F1 chơi sân lớn ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[23/6/2019] Top 10 GÀ TRE F1 chơi sân lớn  ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [23/6/2019] Top 10 GÀ TRE F1 chơi sân lớn ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
21/6/2019.top8 gà tre f1,lúa non 6 tháng ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! 21/6/2019.top8 gà tre f1,lúa non 6 tháng ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[20/6/2019] Top 25 GÀ TRE THANH LÝ - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [20/6/2019] Top 25 GÀ TRE THANH LÝ - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[20/6/2019] Top 25 GÀ TRE THANH LÝ - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [20/6/2019] Top 25 GÀ TRE THANH LÝ - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[18/6/2019] Top 10 GÀ TRE F1 - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [18/6/2019] Top 10 GÀ TRE F1 - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[18/6/2019] Top 10 GÀ TRE F1 - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [18/6/2019] Top 10 GÀ TRE F1 - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[17/6/2019] Top 6 Gà Tre F1 Hàng VIP - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [17/6/2019] Top 6 Gà Tre F1 Hàng VIP - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[16/6/2019] Top 8 Gà Tre VIP (hàng tuyển có Clip Sổ) - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [16/6/2019] Top 8 Gà Tre VIP (hàng tuyển có Clip Sổ) - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[16/6/2019] Top 8 Gà Tre VIP (hàng tuyển có Clip Sổ) - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [16/6/2019] Top 8 Gà Tre VIP (hàng tuyển có Clip Sổ) - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[14/6/2019] Top 24 GÀ TRE THANH LÝ - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [14/6/2019] Top 24 GÀ TRE THANH LÝ - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[13/6/2019] Khu 44 Gà Chiến nuôi Chuyên Biệt - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [13/6/2019] Khu 44 Gà Chiến nuôi Chuyên Biệt - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[12/6/2019] Top 17 Gà Tre Chọn Lọc - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [12/6/2019] Top 17 Gà Tre Chọn Lọc - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[12/6/2019] Top 17 Gà Tre Chọn Lọc - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [12/6/2019] Top 17 Gà Tre Chọn Lọc - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[11/6/2019] Top 12 Chiến Kê (đã Chọn Lọc)- ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [11/6/2019] Top 12 Chiến Kê (đã Chọn Lọc)- ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[10/6/2019] Top 10 Chiến Kê VIP - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [10/6/2019] Top 10 Chiến Kê VIP - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[9/6/2019] Top 10 Gà Tre chiến (có clip sổ) - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [9/6/2019] Top 10 Gà Tre chiến (có clip sổ) - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[7/6/2019] Top 27 Gà Tre THANH LÝ - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [7/6/2019] Top 27 Gà Tre THANH LÝ - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[7/6/2019] Top 27 Gà Tre THANH LÝ - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [7/6/2019] Top 27 Gà Tre THANH LÝ - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[6/6/2019] Top 44 CHIẾN KÊ hàng VIP - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [6/6/2019] Top 44 CHIẾN KÊ hàng VIP - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[5/6/2019] Top 10 Gà Tre Lứa Non Hàng VIP - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [5/6/2019] Top 10 Gà Tre Lứa Non Hàng VIP - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[4/6/2019] Top 15 Gà Tre VIP - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [4/6/2019] Top 15 Gà Tre VIP - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
[3/6/2019] Top 30 Gà Tre Thanh Lý Giá CỰC TỐT - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [3/6/2019] Top 30 Gà Tre Thanh Lý Giá CỰC TỐT - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!

Gà nòi

[3/7/2019] Top 10 GÀ NÒI C1 - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [3/7/2019] Top 10 GÀ NÒI C1 - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
Trại Gà Nòi sắp ra mắt của trại gà Quang Trung có gì HOT? Trại Gà Nòi sắp ra mắt của trại gà Quang Trung có gì HOT?
ĐÃ BÁN HẾT TOP 12 GÀ NÒI Hàng VIP (Có Clip Sổ) Gọi ngay: 0933.334.304 ĐÃ BÁN HẾT TOP 12 GÀ NÒI Hàng VIP (Có Clip Sổ) Gọi ngay: 0933.334.304
ĐÃ BÁN HẾT Top 8 GÀ NÒI VÔ CHẾ ĐỘ ĐÁ (Có Clip Sổ) - Gọi ngay 📳0933334304 Trại Gà Quang Trung ĐÃ BÁN HẾT Top 8 GÀ NÒI VÔ CHẾ ĐỘ ĐÁ (Có Clip Sổ) - Gọi ngay 📳0933334304 Trại Gà Quang Trung
ĐÃ BÁN HẾT Top 8 GÀ NÒI hàng chuẩn giá tốt của Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304 ĐÃ BÁN HẾT Top 8 GÀ NÒI hàng chuẩn giá tốt của Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304
ĐÃ BÁN HẾT Top 10 GÀ NÒI CHIẾN (Có Clip Sổ) Giá Tốt - Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304.0907075510 ĐÃ BÁN HẾT Top 10 GÀ NÒI CHIẾN (Có Clip Sổ) Giá Tốt - Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304.0907075510
[21/3/2019] Top 8 GÀ NÒI CHIẾN Giá Tốt (Có Clip Sổ) - Trại Gà Quang Trung - 0933334304 - 0907075510 [21/3/2019] Top 8 GÀ NÒI CHIẾN Giá Tốt (Có Clip Sổ) - Trại Gà Quang Trung - 0933334304 - 0907075510
[13/3/2019] Top 8 GÀ NÒI CHIẾN (Có Clip Sổ) - Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304 - 0907075510 [13/3/2019] Top 8 GÀ NÒI CHIẾN (Có Clip Sổ) - Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304 - 0907075510
[3/3/2019] Top 6 GÀ NÒI CHIẾN (Có Clip Xổ) Giá Cực Sốc - Trại Gà Quang Trung 0933334304 [3/3/2019] Top 6 GÀ NÒI CHIẾN (Có Clip Xổ) Giá Cực Sốc - Trại Gà Quang Trung 0933334304
[26/02] Top 8 GÀ NÒI HẠNG NẶNG CHO AE LÊN CỰA (Có clip xổ) Trại gà Quang Trung - 0907075510 [26/02] Top 8 GÀ NÒI HẠNG NẶNG CHO AE LÊN CỰA (Có clip xổ) Trại gà Quang Trung - 0907075510
[20/2/2019] Top 8 GÀ NÒI hàng VIP (Có Clip xổ) cho ae Trại Gà Quang Trung 0933334304 - 0907075510 [20/2/2019] Top 8 GÀ NÒI hàng VIP (Có Clip xổ) cho ae Trại Gà Quang Trung 0933334304 - 0907075510
Ngày 26 Tết: Top 10 Gà TRE đang Vô Chế Độ Đá cho ae (Có clip xổ) 0933334304 - 0907075510.ủng hộ nhé Ngày 26 Tết: Top 10 Gà TRE đang Vô Chế Độ Đá cho ae (Có clip xổ) 0933334304 - 0907075510.ủng hộ nhé
Ngày 30/1 Top 8 Gà Nòi chơi tết 2019 (Có clip xổ) Trại Gà Quang Trung | 0907075510 - 0933334304 Ngày 30/1 Top 8 Gà Nòi chơi tết 2019 (Có clip xổ) Trại Gà Quang Trung | 0907075510 - 0933334304
[27/1] Top 7 Gà Nòi, Giá tốt cho anh em chơi văn nghệ | TRẠI GÀ QUANG TRUNG 0907075510 - 0933334304 [27/1] Top 7 Gà Nòi, Giá tốt cho anh em chơi văn nghệ | TRẠI GÀ QUANG TRUNG 0907075510 - 0933334304
14/1/2019 Top 6 GÀ NÒI CHIẾN GIÁ TỐT cho ae chơi tết - TRẠI GÀ QUANG TRUNG 0907075510 - 0933334304 14/1/2019 Top 6 GÀ NÒI CHIẾN GIÁ TỐT cho ae chơi tết - TRẠI GÀ QUANG TRUNG 0907075510 - 0933334304
Top 8 gà nòi tầm trung giá tốt cho anh em chơi văn nghệ.TRẠI GÀ QUANG TRUNG.0907075510,0948144139 Top 8 gà nòi tầm trung giá tốt cho anh em chơi văn nghệ.TRẠI GÀ QUANG TRUNG.0907075510,0948144139
[17/12/2018] Top 6 GÀ NÒI CHIẾN GIÁ TỐT của Trại Gà Quang Trung (Có Clip XỔ) 0907075510 - 0948144139 [17/12/2018] Top 6 GÀ NÒI CHIẾN GIÁ TỐT của Trại Gà Quang Trung (Có Clip XỔ) 0907075510 - 0948144139
Cần tiền đổ xăng Z1000 lên nhẹ Top 8 GÀ NÒI (Có clip xổ) cho ae Trại Gà Quang Trung Cần tiền đổ xăng Z1000 lên nhẹ Top 8 GÀ NÒI (Có clip xổ) cho ae Trại Gà Quang Trung
6/12/2018.4 gà nòi và 12 gà tre thanh lý cho anh em ít lúa.trại gà QUANG TRUNG.0907075510.0948144138 6/12/2018.4 gà nòi và 12 gà tre thanh lý cho anh em ít lúa.trại gà QUANG TRUNG.0907075510.0948144138
[1/12] Top 6 GÀ NÒI CHIẾN (Có Clip Xổ) tại Trại Gà Quang Trung | 0948.14.41.39 - 090.707.5510 [1/12] Top 6 GÀ NÒI CHIẾN (Có Clip Xổ) tại Trại Gà Quang Trung | 0948.14.41.39 - 090.707.5510
[19/11] Top 8 Gà Nòi Chiến Kê của TRẠI GÀ QUANG TRUNG (Có Clip Xổ) 0907075510 - 0948144139 [19/11] Top 8 Gà Nòi Chiến Kê của TRẠI GÀ QUANG TRUNG (Có Clip Xổ) 0907075510 - 0948144139
[05/11] Top 20 GÀ NÒI ĐÁ C1 có nước nuôi cho anh em | 0907075510 - 0948144139 [05/11] Top 20 GÀ NÒI ĐÁ C1 có nước nuôi cho anh em | 0907075510 - 0948144139
Top 6 GÀ NÒI CỦA TRẠI GÀ QUANG TRUNG.0907075510.0948144139 Top 6 GÀ NÒI CỦA TRẠI GÀ QUANG TRUNG.0907075510.0948144139
[29/9] top 5 gà nòi Asil và 3 gà nòi THANH LÝ, trại gà Quang Trung (ĐÃ BÁN) [29/9] top 5 gà nòi Asil và 3 gà nòi THANH LÝ, trại gà Quang Trung (ĐÃ BÁN)
[25/9] top 20 gà nòi của trại gà QUANG TRUNG (ĐÃ BÁN) [25/9] top 20 gà nòi của trại gà QUANG TRUNG (ĐÃ BÁN)
[9/8] 10 Cặp gà tre, 10 gà nòi của Trại Gà Quang Trung (ĐÃ BÁN) [9/8] 10 Cặp gà tre, 10 gà nòi của Trại Gà Quang Trung (ĐÃ BÁN)
Top 20 gà nòi đá và 20 gà tre thanh lý tại Trại Gà Quang Trung, Củ Chi (ĐÃ BÁN) Top 20 gà nòi đá và 20 gà tre thanh lý tại Trại Gà Quang Trung, Củ Chi (ĐÃ BÁN)
Top 15 gà nòi c1 của trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ,CỦ CHI (ĐÃ BÁN) Top 15 gà nòi c1 của trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ,CỦ CHI (ĐÃ BÁN)
Top 20 Gà Nòi (ĐÃ BÁN) | ANH EM XEM LINK DƯỚI COMMENT ĐỂ CẬP NHẬT GÀ MỚI NHẤT NHÉ! Top 20 Gà Nòi (ĐÃ BÁN) | ANH EM XEM LINK DƯỚI COMMENT ĐỂ CẬP NHẬT GÀ MỚI NHẤT NHÉ!
[6/5] Top 15 GÀ NÒI của Trại gà QUANG TRUNG, Bình Mỹ, Củ Chi 0907075510 - 0948144139 [6/5] Top 15 GÀ NÒI của Trại gà QUANG TRUNG, Bình Mỹ, Củ Chi 0907075510 - 0948144139
[5/2] Top 10 GÀ NÒI chơi xuân 2018 Trại gà Quang Trung Bình Mỹ Củ Chi | 0907075510 - 0948144139 [5/2] Top 10 GÀ NÒI chơi xuân 2018 Trại gà Quang Trung Bình Mỹ Củ Chi | 0907075510 - 0948144139
[19/1] Top 10 gà nòi mới nhập trại - trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ.CỦ CHI.0907075510.0948144139 [19/1] Top 10 gà nòi mới nhập trại - trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ.CỦ CHI.0907075510.0948144139
[11/1] Top 3 gà nòi và THANH LÝ 5 gà tre.trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ.CỦ CHI.0907075510.0948144139 [11/1] Top 3 gà nòi và THANH LÝ 5 gà tre.trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ.CỦ CHI.0907075510.0948144139
[10/1] Top 40 gà nòi của trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ.CỦ CHI.0907075510.0948144139 [10/1] Top 40 gà nòi của trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ.CỦ CHI.0907075510.0948144139
[27/12] 30 GÀ NÒI VÀ TOP GÀ TRE - TRẠI GÀ QUANG TRUNG BÌNH MỸ, CỦ CHI 0907075510 - 0949144139 [27/12] 30 GÀ NÒI VÀ TOP GÀ TRE - TRẠI GÀ QUANG TRUNG BÌNH MỸ, CỦ CHI 0907075510 - 0949144139
[7/12] Nhập trại 4 gà nòi bổn vảy rồng - Trại gà QUANG TRUNG BÌNH MỸ CỦ CHI 0907075510 - 0948144139 [7/12] Nhập trại 4 gà nòi bổn vảy rồng - Trại gà QUANG TRUNG BÌNH MỸ CỦ CHI 0907075510 - 0948144139
Top 10 gà nòi,2 gà tre.nhập trại 26/11.trại gà QUANG TRUNG.0907075510.0948144139 Top 10 gà nòi,2 gà tre.nhập trại 26/11.trại gà QUANG TRUNG.0907075510.0948144139
20/11.top10 gà tre.50 gà nòi.trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ.CỦ CHI.0907075510.0948144139 20/11.top10 gà tre.50 gà nòi.trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ.CỦ CHI.0907075510.0948144139
29/8.c1 GÀ NÒI.trại gà quang trung (ĐÃ BÁN) 29/8.c1 GÀ NÒI.trại gà quang trung (ĐÃ BÁN)
trại gà QUANG TRUNG,TOP GÀ NÒI 17/8.ỦY BAN XÃ BÌNH MỸ,HUYỆN CỦ CHI.0907075510.0948144139 trại gà QUANG TRUNG,TOP GÀ NÒI 17/8.ỦY BAN XÃ BÌNH MỸ,HUYỆN CỦ CHI.0907075510.0948144139
13/8 top gà nòi.trại gà quang trung (ĐÃ BÁN) 13/8 top gà nòi.trại gà quang trung (ĐÃ BÁN)
5/8 top gà nòi.giá từ 3triu trở lên.TRẠI GÀ QUANG TRUNG (ĐÃ BÁN) 5/8 top gà nòi.giá từ 3triu trở lên.TRẠI GÀ QUANG TRUNG (ĐÃ BÁN)
[24/7] Top GÀ NÒI, 3 TRIỆU TRỞ LÊN.TRẠI GÀ QUANG TRUNG (ĐÃ BÁN) [24/7] Top GÀ NÒI, 3 TRIỆU TRỞ LÊN.TRẠI GÀ QUANG TRUNG (ĐÃ BÁN)
[4/7] Top 12 gà NÒI C1 đang PIN và dàn gà  NÒI tơ (ĐÃ BÁN) [4/7] Top 12 gà NÒI C1 đang PIN và dàn gà NÒI tơ (ĐÃ BÁN)
Top GÀ NÒI C1 14/6/2017 CỦA TRẠI GÀ QUANG TRUNG.GIÁ TỪ 3 ĐẾN 10TRIU.FONE.0907075510.0948144139 Top GÀ NÒI C1 14/6/2017 CỦA TRẠI GÀ QUANG TRUNG.GIÁ TỪ 3 ĐẾN 10TRIU.FONE.0907075510.0948144139
090.70.75.510