Địa chỉ: 30/4 Đường số 151, Ấp 6B, xã Bình Mỹ
Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

SĐT:    0948.14.41.39 - 090.707.5510 - 0933.334.304
Trang gà Quang Trung Trang gà Quang Trung Trang gà Quang Trung Trang gà Quang Trung
  • Tất cả

Gà tre đá tiền

[26/4/2019] Top 30 em GÀ TRE THANH LÝ giá Cực Tốt cho ae chơi văn nghệ ☎️ 0933.334.304 [26/4/2019] Top 30 em GÀ TRE THANH LÝ giá Cực Tốt cho ae chơi văn nghệ ☎️ 0933.334.304
[25/4/2019] Top 10 GÀ TRE Lứa Non F1, Bổn Chuẩn đá bao lỳ cho ae đam mê ☎️ 0933334304 [25/4/2019] Top 10 GÀ TRE Lứa Non F1, Bổn Chuẩn đá bao lỳ cho ae đam mê ☎️ 0933334304
[25/4/2019] Top 10 GÀ TRE Lứa Non F1, Bổn Chuẩn đá bao lỳ cho ae đam mê ☎️ 0933334304 [25/4/2019] Top 10 GÀ TRE Lứa Non F1, Bổn Chuẩn đá bao lỳ cho ae đam mê ☎️ 0933334304
[24/4/2019] Top 44 GÀ TRE hàng VIP nuôi Chuyên Biệt cho ae Đá Tiền ☎️ 0933.334.304 [24/4/2019] Top 44 GÀ TRE hàng VIP nuôi Chuyên Biệt cho ae Đá Tiền ☎️ 0933.334.304
[23/4/2019] Top 24 GÀ TRE THANH LÝ Giá CỰC TỐT, Gọi ngay: 0933334304 [23/4/2019] Top 24 GÀ TRE THANH LÝ Giá CỰC TỐT, Gọi ngay: 0933334304
[22/4/2019] Top 12 GÀ TRE HÀNG TUYỂN (Có Clip Sổ) cho ae trại gà Quang Trung lựa chọn - 0933334304 [22/4/2019] Top 12 GÀ TRE HÀNG TUYỂN (Có Clip Sổ) cho ae trại gà Quang Trung lựa chọn - 0933334304
[22/4/2019] Top 12 GÀ TRE HÀNG TUYỂN (Có Clip Sổ) cho ae trại gà Quang Trung lựa chọn - 0933334304 [22/4/2019] Top 12 GÀ TRE HÀNG TUYỂN (Có Clip Sổ) cho ae trại gà Quang Trung lựa chọn - 0933334304
[20/4/2019] Top 27 Gà Tre THANH LÝ giá CỰC TỐT cho ae chơi văn nghệ ☎️0933334304 [20/4/2019] Top 27 Gà Tre THANH LÝ giá CỰC TỐT cho ae chơi văn nghệ ☎️0933334304
[19/4/2019] Top 10 cặp GÀ TRE F1 Coban, hàng VIP cho ae đam mê ☎️0933334304 - 0907075510 [19/4/2019] Top 10 cặp GÀ TRE F1 Coban, hàng VIP cho ae đam mê ☎️0933334304 - 0907075510
[18/4/2019] Top 44 GÀ VIP nuôi trong Khu Chuyên Biệt 📳0933334304 - Trại Gà Quang Trung [18/4/2019] Top 44 GÀ VIP nuôi trong Khu Chuyên Biệt 📳0933334304 - Trại Gà Quang Trung
[16/4/2019] Top 30 GÀ TRE THANH LÝ (Trống/Mái) Giá Cực Tốt - Trại Gà Quang Trung - 0933334304 [16/4/2019] Top 30 GÀ TRE THANH LÝ (Trống/Mái) Giá Cực Tốt - Trại Gà Quang Trung - 0933334304
[15/4/2019] Top 10 GÀ TRE Tơ (Có Clip Sổ Dạt Đầu) Trại Gà Quang Trung 0933334304 - 0907075510 [15/4/2019] Top 10 GÀ TRE Tơ (Có Clip Sổ Dạt Đầu) Trại Gà Quang Trung 0933334304 - 0907075510
[15/4/2019] Top 10 GÀ TRE Tơ (Có Clip Sổ Dạt Đầu) Trại Gà Quang Trung 0933334304 - 0907075510 [15/4/2019] Top 10 GÀ TRE Tơ (Có Clip Sổ Dạt Đầu) Trại Gà Quang Trung 0933334304 - 0907075510
[14/4/2019] Top 6 CHIẾN KÊ QUA CỰA, hàng tuyển giá tốt cho ae trại gà Quang Trung ☎️ 0933334304 [14/4/2019] Top 6 CHIẾN KÊ QUA CỰA, hàng tuyển giá tốt cho ae trại gà Quang Trung ☎️ 0933334304
[13/4/2019] Top 10 GÀ TRE F1 😍 hàng chuẩn cho ae đam mê Trại Gà Quang Trung 📳0933334304 [13/4/2019] Top 10 GÀ TRE F1 😍 hàng chuẩn cho ae đam mê Trại Gà Quang Trung 📳0933334304
[12/4/2019] Top 25 Gà Tre THANH LÝ cho ae chơi văn nghệ - Trại Gà Quang Trung - 0933334304 [12/4/2019] Top 25 Gà Tre THANH LÝ cho ae chơi văn nghệ - Trại Gà Quang Trung - 0933334304
[11/4/2019] Top 16 GÀ TRE hàng tuyển (có clip Sổ) cho ae chơi lễ - Trại Gà Quang Trung - 0933334304 [11/4/2019] Top 16 GÀ TRE hàng tuyển (có clip Sổ) cho ae chơi lễ - Trại Gà Quang Trung - 0933334304
[11/4/2019] Top 16 GÀ TRE hàng tuyển (có clip Sổ) cho ae chơi lễ - Trại Gà Quang Trung - 0933334304 [11/4/2019] Top 16 GÀ TRE hàng tuyển (có clip Sổ) cho ae chơi lễ - Trại Gà Quang Trung - 0933334304
[10/4/2019] Top 44 CHIẾN KÊ nuôi riêng biệt cho ae chơi Sân Lớn - Trại Gà Quang Trung 0933334304 [10/4/2019] Top 44 CHIẾN KÊ nuôi riêng biệt cho ae chơi Sân Lớn - Trại Gà Quang Trung 0933334304
[8/4/2019] Top 30 GÀ THANH LÝ giá cực tốt tại Trại Gà Quang Trung 0933334304 [8/4/2019] Top 30 GÀ THANH LÝ giá cực tốt tại Trại Gà Quang Trung 0933334304
[6/4/2019] Top 27 GÀ TRE THANH LÝ giá CỰC SỐC cho ae ít lúa đam mê chơi gà - 0933334304 [6/4/2019] Top 27 GÀ TRE THANH LÝ giá CỰC SỐC cho ae ít lúa đam mê chơi gà - 0933334304
[5/4/2019] Top 10 GÀ TRE chọn lọc (có Clip Sổ) cho ae Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304 - 0907075510 [5/4/2019] Top 10 GÀ TRE chọn lọc (có Clip Sổ) cho ae Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304 - 0907075510
[4/4/2019] Top 24 gà THANH LÝ giá CỰC SỐC cho ae nuôi văn nghệ Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304 [4/4/2019] Top 24 gà THANH LÝ giá CỰC SỐC cho ae nuôi văn nghệ Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304
[3/4/2019] Top 44 CHIẾN KÊ trong khu nuôi chế độ cho ae Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304 [3/4/2019] Top 44 CHIẾN KÊ trong khu nuôi chế độ cho ae Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304
[2/4/2019] Top 12 GÀ TRE CHỌN LỌC cho ae đam mê ☎️ 0933.334.304 Trại Gà Quang Trung [2/4/2019] Top 12 GÀ TRE CHỌN LỌC cho ae đam mê ☎️ 0933.334.304 Trại Gà Quang Trung
[1/4/2019] Top 12 CHIẾN KÊ giá CỰC TỐT cho ae Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304 [1/4/2019] Top 12 CHIẾN KÊ giá CỰC TỐT cho ae Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304
[31/3/2019] Top 24 GÀ THANH LÝ giá CỰC TỐT cho ae Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304 [31/3/2019] Top 24 GÀ THANH LÝ giá CỰC TỐT cho ae Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304
[31/3/2019] Top 4 GÀ NHẬP Kelso thiện chiến phục vụ ae đá tiền ☎️ 0933334304 [31/3/2019] Top 4 GÀ NHẬP Kelso thiện chiến phục vụ ae đá tiền ☎️ 0933334304
[29/3/2019] Top 11 GÀ TRE CHIẾN chọn lọc cho ae chơi - Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334303 [29/3/2019] Top 11 GÀ TRE CHIẾN chọn lọc cho ae chơi - Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334303
[28/3/2019] Top 9 GÀ TRE HÀNG TUYỂN giá SỐC cho anh em Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304 [28/3/2019] Top 9 GÀ TRE HÀNG TUYỂN giá SỐC cho anh em Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304
[27/3/2019] Top 28 GÀ THANH LÝ GIÁ CỰC TỐT - Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304 [27/3/2019] Top 28 GÀ THANH LÝ GIÁ CỰC TỐT - Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304
[25/3/2019] Top 10 gà tre F1 và 2 gà nọc HÀNG ĐẤU GIÁ TỐT (Clip Sổ) ☎️ 0933334304 - Quang Trung Farm [25/3/2019] Top 10 gà tre F1 và 2 gà nọc HÀNG ĐẤU GIÁ TỐT (Clip Sổ) ☎️ 0933334304 - Quang Trung Farm
Top 24 GÀ TRE giá CỰC TỐT [24/3/2019] anh em xem ☎️ 0933334304 - Trại Gà Quang Trung Top 24 GÀ TRE giá CỰC TỐT [24/3/2019] anh em xem ☎️ 0933334304 - Trại Gà Quang Trung
[23/3/2019] Top 10 GÀ TRE (Camelo vs Kelso) Có Clip Sổ - Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304- [23/3/2019] Top 10 GÀ TRE (Camelo vs Kelso) Có Clip Sổ - Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304-
[22/3/2019] Top 44 GÀ TRE CHIẾN vào chế độ nuôi cho anh em tham khảo - 0933334304 | Quangtrung Farm [22/3/2019] Top 44 GÀ TRE CHIẾN vào chế độ nuôi cho anh em tham khảo - 0933334304 | Quangtrung Farm
[20/3/2019] Top 24 GÀ TRE THANH LÝ giá CỰC TỐT và Z1000 cho ae đam mê - 0933334304 [20/3/2019] Top 24 GÀ TRE THANH LÝ giá CỰC TỐT và Z1000 cho ae đam mê - 0933334304
[19/3/2019] Top 14 CHIẾN KÊ F1 HÀNG VIP chơi sân lớn (Có Clip Sổ) Quangtrung Farm - 0933334304 [19/3/2019] Top 14 CHIẾN KÊ F1 HÀNG VIP chơi sân lớn (Có Clip Sổ) Quangtrung Farm - 0933334304
Top 24 GÀ TRE THANH LÝ GIÁ CỰC TỐT cho ae Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933.334.304 Top 24 GÀ TRE THANH LÝ GIÁ CỰC TỐT cho ae Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933.334.304
[15/3/2019] Top 13 GÀ TRE CHIẾN VIP (Có Clip Sổ) - Trại Gà Quang Trung - 0933334304 - 0907075510 [15/3/2019] Top 13 GÀ TRE CHIẾN VIP (Có Clip Sổ) - Trại Gà Quang Trung - 0933334304 - 0907075510
[14/3/2019] Top 44 GÀ TRE CHIẾN đang vô chế độ nuôi - Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304-0907075510 [14/3/2019] Top 44 GÀ TRE CHIẾN đang vô chế độ nuôi - Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304-0907075510
[12/3/2019] Hàng VIP, Top 8 GÀ TRE F1 (Có Clip Sổ) cho ae tham khảo ☎️ 0933334304 - 0907075510. [12/3/2019] Hàng VIP, Top 8 GÀ TRE F1 (Có Clip Sổ) cho ae tham khảo ☎️ 0933334304 - 0907075510.
[11/3/2019] Top 24 GÀ THANH LÝ GIÁ CỰC TỐT - Trại Gà Quang Trung - 0933334304 - 0907075510 [11/3/2019] Top 24 GÀ THANH LÝ GIÁ CỰC TỐT - Trại Gà Quang Trung - 0933334304 - 0907075510
[9/3/2019] Top 10 GÀ TRE JAP va Dòng Gilmore (Có Clip Sổ) ☎️ 0907075510 - 0933334304 [9/3/2019] Top 10 GÀ TRE JAP va Dòng Gilmore (Có Clip Sổ) ☎️ 0907075510 - 0933334304
[8/3/2019] Top 24 Gà Tre THANH LÝ giá CỰC TỐT cho ae đam mê - Trại Gà Quang Trung - 0933334304 [8/3/2019] Top 24 Gà Tre THANH LÝ giá CỰC TỐT cho ae đam mê - Trại Gà Quang Trung - 0933334304
[7/3/2019] Lứa non F1 Asil mỹ hàng VIP cho ae lựa chọn - Trại Gà Quang Trung - 0933334304.0907075510 [7/3/2019] Lứa non F1 Asil mỹ hàng VIP cho ae lựa chọn - Trại Gà Quang Trung - 0933334304.0907075510
[6/3/2019] Top gà Coban (trống & mái) lứa non cho ae đam mê - Trại Gà Quang Trung - 0933334304 [6/3/2019] Top gà Coban (trống & mái) lứa non cho ae đam mê - Trại Gà Quang Trung - 0933334304
[5/3/2019] TOP 44 GÀ TRE Đá Hay & Giá Tốt - Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304.0907075510 [5/3/2019] TOP 44 GÀ TRE Đá Hay & Giá Tốt - Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304.0907075510
[4/3/2019] Top 24 GÀ THANH LÝ giá CỰC TỐT cho anh em nuôi kỹ - Trại Gà Quang Trung - 0933334304 [4/3/2019] Top 24 GÀ THANH LÝ giá CỰC TỐT cho anh em nuôi kỹ - Trại Gà Quang Trung - 0933334304
[2/3/2019] Top 10 CHIẾN KÊ F1 hàng VIP (Có Clip Xổ) cho anh em - Trại Gà Quang Trung - 0933334304. [2/3/2019] Top 10 CHIẾN KÊ F1 hàng VIP (Có Clip Xổ) cho anh em - Trại Gà Quang Trung - 0933334304.
[1/3/2019] Top 13 GÀ TRE CHIẾN cho ae lựa chọn về ĐÁ TIỀN ☎️ 0907075510 - 0933334304 [1/3/2019] Top 13 GÀ TRE CHIẾN cho ae lựa chọn về ĐÁ TIỀN ☎️ 0907075510 - 0933334304

Gà nòi

[17/4/2019] Top 8 GÀ NÒI VÔ CHẾ ĐỘ ĐÁ (Có Clip Sổ) - Gọi ngay 📳0933334304 Trại Gà Quang Trung [17/4/2019] Top 8 GÀ NÒI VÔ CHẾ ĐỘ ĐÁ (Có Clip Sổ) - Gọi ngay 📳0933334304 Trại Gà Quang Trung
[9/4/2019] Top 8 GÀ NÒI hàng chuẩn giá tốt của Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304 [9/4/2019] Top 8 GÀ NÒI hàng chuẩn giá tốt của Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304
[30/3/2019] Top 10 GÀ NÒI CHIẾN (Có Clip Sổ) Giá Tốt - Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304.0907075510 [30/3/2019] Top 10 GÀ NÒI CHIẾN (Có Clip Sổ) Giá Tốt - Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304.0907075510
[21/3/2019] Top 8 GÀ NÒI CHIẾN Giá Tốt (Có Clip Sổ) - Trại Gà Quang Trung - 0933334304 - 0907075510 [21/3/2019] Top 8 GÀ NÒI CHIẾN Giá Tốt (Có Clip Sổ) - Trại Gà Quang Trung - 0933334304 - 0907075510
[13/3/2019] Top 8 GÀ NÒI CHIẾN (Có Clip Sổ) - Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304 - 0907075510 [13/3/2019] Top 8 GÀ NÒI CHIẾN (Có Clip Sổ) - Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304 - 0907075510
[3/3/2019] Top 6 GÀ NÒI CHIẾN (Có Clip Xổ) Giá Cực Sốc - Trại Gà Quang Trung 0933334304 [3/3/2019] Top 6 GÀ NÒI CHIẾN (Có Clip Xổ) Giá Cực Sốc - Trại Gà Quang Trung 0933334304
[26/02] Top 8 GÀ NÒI HẠNG NẶNG CHO AE LÊN CỰA (Có clip xổ) Trại gà Quang Trung - 0907075510 [26/02] Top 8 GÀ NÒI HẠNG NẶNG CHO AE LÊN CỰA (Có clip xổ) Trại gà Quang Trung - 0907075510
[20/2/2019] Top 8 GÀ NÒI hàng VIP (Có Clip xổ) cho ae Trại Gà Quang Trung 0933334304 - 0907075510 [20/2/2019] Top 8 GÀ NÒI hàng VIP (Có Clip xổ) cho ae Trại Gà Quang Trung 0933334304 - 0907075510
Ngày 26 Tết: Top 10 Gà TRE đang Vô Chế Độ Đá cho ae (Có clip xổ) 0933334304 - 0907075510.ủng hộ nhé Ngày 26 Tết: Top 10 Gà TRE đang Vô Chế Độ Đá cho ae (Có clip xổ) 0933334304 - 0907075510.ủng hộ nhé
Ngày 30/1 Top 8 Gà Nòi chơi tết 2019 (Có clip xổ) Trại Gà Quang Trung | 0907075510 - 0933334304 Ngày 30/1 Top 8 Gà Nòi chơi tết 2019 (Có clip xổ) Trại Gà Quang Trung | 0907075510 - 0933334304
[27/1] Top 7 Gà Nòi, Giá tốt cho anh em chơi văn nghệ | TRẠI GÀ QUANG TRUNG 0907075510 - 0933334304 [27/1] Top 7 Gà Nòi, Giá tốt cho anh em chơi văn nghệ | TRẠI GÀ QUANG TRUNG 0907075510 - 0933334304
14/1/2019 Top 6 GÀ NÒI CHIẾN GIÁ TỐT cho ae chơi tết - TRẠI GÀ QUANG TRUNG 0907075510 - 0933334304 14/1/2019 Top 6 GÀ NÒI CHIẾN GIÁ TỐT cho ae chơi tết - TRẠI GÀ QUANG TRUNG 0907075510 - 0933334304
Top 8 gà nòi tầm trung giá tốt cho anh em chơi văn nghệ.TRẠI GÀ QUANG TRUNG.0907075510,0948144139 Top 8 gà nòi tầm trung giá tốt cho anh em chơi văn nghệ.TRẠI GÀ QUANG TRUNG.0907075510,0948144139
[17/12/2018] Top 6 GÀ NÒI CHIẾN GIÁ TỐT của Trại Gà Quang Trung (Có Clip XỔ) 0907075510 - 0948144139 [17/12/2018] Top 6 GÀ NÒI CHIẾN GIÁ TỐT của Trại Gà Quang Trung (Có Clip XỔ) 0907075510 - 0948144139
Cần tiền đổ xăng Z1000 lên nhẹ Top 8 GÀ NÒI (Có clip xổ) cho ae Trại Gà Quang Trung Cần tiền đổ xăng Z1000 lên nhẹ Top 8 GÀ NÒI (Có clip xổ) cho ae Trại Gà Quang Trung
6/12/2018.4 gà nòi và 12 gà tre thanh lý cho anh em ít lúa.trại gà QUANG TRUNG.0907075510.0948144138 6/12/2018.4 gà nòi và 12 gà tre thanh lý cho anh em ít lúa.trại gà QUANG TRUNG.0907075510.0948144138
[1/12] Top 6 GÀ NÒI CHIẾN (Có Clip Xổ) tại Trại Gà Quang Trung | 0948.14.41.39 - 090.707.5510 [1/12] Top 6 GÀ NÒI CHIẾN (Có Clip Xổ) tại Trại Gà Quang Trung | 0948.14.41.39 - 090.707.5510
[19/11] Top 8 Gà Nòi Chiến Kê của TRẠI GÀ QUANG TRUNG (Có Clip Xổ) 0907075510 - 0948144139 [19/11] Top 8 Gà Nòi Chiến Kê của TRẠI GÀ QUANG TRUNG (Có Clip Xổ) 0907075510 - 0948144139
[05/11] Top 20 GÀ NÒI ĐÁ C1 có nước nuôi cho anh em | 0907075510 - 0948144139 [05/11] Top 20 GÀ NÒI ĐÁ C1 có nước nuôi cho anh em | 0907075510 - 0948144139
Top 6 GÀ NÒI CỦA TRẠI GÀ QUANG TRUNG.0907075510.0948144139 Top 6 GÀ NÒI CỦA TRẠI GÀ QUANG TRUNG.0907075510.0948144139
[29/9] top 5 gà nòi Asil và 3 gà nòi THANH LÝ, trại gà Quang Trung (ĐÃ BÁN) [29/9] top 5 gà nòi Asil và 3 gà nòi THANH LÝ, trại gà Quang Trung (ĐÃ BÁN)
[25/9] top 20 gà nòi của trại gà QUANG TRUNG (ĐÃ BÁN) [25/9] top 20 gà nòi của trại gà QUANG TRUNG (ĐÃ BÁN)
[9/8] 10 Cặp gà tre, 10 gà nòi của Trại Gà Quang Trung (ĐÃ BÁN) [9/8] 10 Cặp gà tre, 10 gà nòi của Trại Gà Quang Trung (ĐÃ BÁN)
Top 20 gà nòi đá và 20 gà tre thanh lý tại Trại Gà Quang Trung, Củ Chi (ĐÃ BÁN) Top 20 gà nòi đá và 20 gà tre thanh lý tại Trại Gà Quang Trung, Củ Chi (ĐÃ BÁN)
Top 15 gà nòi c1 của trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ,CỦ CHI (ĐÃ BÁN) Top 15 gà nòi c1 của trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ,CỦ CHI (ĐÃ BÁN)
Top 20 Gà Nòi (ĐÃ BÁN) | ANH EM XEM LINK DƯỚI COMMENT ĐỂ CẬP NHẬT GÀ MỚI NHẤT NHÉ! Top 20 Gà Nòi (ĐÃ BÁN) | ANH EM XEM LINK DƯỚI COMMENT ĐỂ CẬP NHẬT GÀ MỚI NHẤT NHÉ!
[6/5] Top 15 GÀ NÒI của Trại gà QUANG TRUNG, Bình Mỹ, Củ Chi 0907075510 - 0948144139 [6/5] Top 15 GÀ NÒI của Trại gà QUANG TRUNG, Bình Mỹ, Củ Chi 0907075510 - 0948144139
[5/2] Top 10 GÀ NÒI chơi xuân 2018 Trại gà Quang Trung Bình Mỹ Củ Chi | 0907075510 - 0948144139 [5/2] Top 10 GÀ NÒI chơi xuân 2018 Trại gà Quang Trung Bình Mỹ Củ Chi | 0907075510 - 0948144139
[19/1] Top 10 gà nòi mới nhập trại - trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ.CỦ CHI.0907075510.0948144139 [19/1] Top 10 gà nòi mới nhập trại - trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ.CỦ CHI.0907075510.0948144139
[11/1] Top 3 gà nòi và THANH LÝ 5 gà tre.trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ.CỦ CHI.0907075510.0948144139 [11/1] Top 3 gà nòi và THANH LÝ 5 gà tre.trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ.CỦ CHI.0907075510.0948144139
[10/1] Top 40 gà nòi của trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ.CỦ CHI.0907075510.0948144139 [10/1] Top 40 gà nòi của trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ.CỦ CHI.0907075510.0948144139
[27/12] 30 GÀ NÒI VÀ TOP GÀ TRE - TRẠI GÀ QUANG TRUNG BÌNH MỸ, CỦ CHI 0907075510 - 0949144139 [27/12] 30 GÀ NÒI VÀ TOP GÀ TRE - TRẠI GÀ QUANG TRUNG BÌNH MỸ, CỦ CHI 0907075510 - 0949144139
[7/12] Nhập trại 4 gà nòi bổn vảy rồng - Trại gà QUANG TRUNG BÌNH MỸ CỦ CHI 0907075510 - 0948144139 [7/12] Nhập trại 4 gà nòi bổn vảy rồng - Trại gà QUANG TRUNG BÌNH MỸ CỦ CHI 0907075510 - 0948144139
Top 10 gà nòi,2 gà tre.nhập trại 26/11.trại gà QUANG TRUNG.0907075510.0948144139 Top 10 gà nòi,2 gà tre.nhập trại 26/11.trại gà QUANG TRUNG.0907075510.0948144139
20/11.top10 gà tre.50 gà nòi.trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ.CỦ CHI.0907075510.0948144139 20/11.top10 gà tre.50 gà nòi.trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ.CỦ CHI.0907075510.0948144139
29/8.c1 GÀ NÒI.trại gà quang trung (ĐÃ BÁN) 29/8.c1 GÀ NÒI.trại gà quang trung (ĐÃ BÁN)
trại gà QUANG TRUNG,TOP GÀ NÒI 17/8.ỦY BAN XÃ BÌNH MỸ,HUYỆN CỦ CHI.0907075510.0948144139 trại gà QUANG TRUNG,TOP GÀ NÒI 17/8.ỦY BAN XÃ BÌNH MỸ,HUYỆN CỦ CHI.0907075510.0948144139
13/8 top gà nòi.trại gà quang trung (ĐÃ BÁN) 13/8 top gà nòi.trại gà quang trung (ĐÃ BÁN)
5/8 top gà nòi.giá từ 3triu trở lên.TRẠI GÀ QUANG TRUNG (ĐÃ BÁN) 5/8 top gà nòi.giá từ 3triu trở lên.TRẠI GÀ QUANG TRUNG (ĐÃ BÁN)
[24/7] Top GÀ NÒI, 3 TRIỆU TRỞ LÊN.TRẠI GÀ QUANG TRUNG (ĐÃ BÁN) [24/7] Top GÀ NÒI, 3 TRIỆU TRỞ LÊN.TRẠI GÀ QUANG TRUNG (ĐÃ BÁN)
[4/7] Top 12 gà NÒI C1 đang PIN và dàn gà  NÒI tơ (ĐÃ BÁN) [4/7] Top 12 gà NÒI C1 đang PIN và dàn gà NÒI tơ (ĐÃ BÁN)
Top GÀ NÒI C1 14/6/2017 CỦA TRẠI GÀ QUANG TRUNG.GIÁ TỪ 3 ĐẾN 10TRIU.FONE.0907075510.0948144139 Top GÀ NÒI C1 14/6/2017 CỦA TRẠI GÀ QUANG TRUNG.GIÁ TỪ 3 ĐẾN 10TRIU.FONE.0907075510.0948144139
090.70.75.510