Địa chỉ: 30/4 Đường số 151, Ấp 6B, xã Bình Mỹ
Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

SĐT:    0948.14.41.39 - 090.707.5510 - 0933.334.304
Trang gà Quang Trung Trang gà Quang Trung Trang gà Quang Trung Trang gà Quang Trung
  • Tất cả

Gà tre

23/09/2019 Top 14 GÀ TRE đồng giá 3 triệu cho anh em về trải nghiệm gà Quang Trung - 0933334304 23/09/2019 Top 14 GÀ TRE đồng giá 3 triệu cho anh em về trải nghiệm gà Quang Trung - 0933334304
23/09/2019 Top 14 GÀ TRE đồng giá 3 triệu cho anh em về trải nghiệm gà Quang Trung - 0933334304 23/09/2019 Top 14 GÀ TRE đồng giá 3 triệu cho anh em về trải nghiệm gà Quang Trung - 0933334304
21.09.2019 TOP 10 GÀ TRE CÓ NƯỚC NUÔI (CÓ CLIP SỔ), AE VỀ CHĂM THÊM RỒI CHIẾN - 0933334304 21.09.2019 TOP 10 GÀ TRE CÓ NƯỚC NUÔI (CÓ CLIP SỔ), AE VỀ CHĂM THÊM RỒI CHIẾN - 0933334304
21.09.2019 TOP 10 GÀ TRE CÓ NƯỚC NUÔI (CÓ CLIP SỔ), AE VỀ CHĂM THÊM RỒI CHIẾN - 0933334304 21.09.2019 TOP 10 GÀ TRE CÓ NƯỚC NUÔI (CÓ CLIP SỔ), AE VỀ CHĂM THÊM RỒI CHIẾN - 0933334304
20.09.2019 Top 13 GÀ TRE F1 HÀNG CHUẨN của Trại Gà Quang Trung cho ae đam mê - 0933334304 20.09.2019 Top 13 GÀ TRE F1 HÀNG CHUẨN của Trại Gà Quang Trung cho ae đam mê - 0933334304
20.09.2019 Top 13 GÀ TRE F1 HÀNG CHUẨN của Trại Gà Quang Trung cho ae đam mê - 0933334304 20.09.2019 Top 13 GÀ TRE F1 HÀNG CHUẨN của Trại Gà Quang Trung cho ae đam mê - 0933334304
19/09/2019 Đẹp từng centimet - Chuẩn từng milimet - Top 44 GÀ TRE khu chuyên biệt - sđt: 0933334304 19/09/2019 Đẹp từng centimet - Chuẩn từng milimet - Top 44 GÀ TRE khu chuyên biệt - sđt: 0933334304
18-09-2019 Top 24 Gà Tre THANH LÝ Giá Rẻ nhưng Hàng Chuẩn cho ae nuôi thêm và chiến - 0933334304 18-09-2019 Top 24 Gà Tre THANH LÝ Giá Rẻ nhưng Hàng Chuẩn cho ae nuôi thêm và chiến - 0933334304
18-09-2019 Top 24 Gà Tre THANH LÝ Giá Rẻ nhưng Hàng Chuẩn cho ae nuôi thêm và chiến - 0933334304 18-09-2019 Top 24 Gà Tre THANH LÝ Giá Rẻ nhưng Hàng Chuẩn cho ae nuôi thêm và chiến - 0933334304
17/09/2019 TIẾP TỤC 12 EM GÀ TRE HÀNG CHUẨN CHO AE ĐAM MÊ - TRẠI GÀ QUANG TRUNG - 0933334304 17/09/2019 TIẾP TỤC 12 EM GÀ TRE HÀNG CHUẨN CHO AE ĐAM MÊ - TRẠI GÀ QUANG TRUNG - 0933334304
17/09/2019 TIẾP TỤC 12 EM GÀ TRE HÀNG CHUẨN CHO AE ĐAM MÊ - TRẠI GÀ QUANG TRUNG - 0933334304 17/09/2019 TIẾP TỤC 12 EM GÀ TRE HÀNG CHUẨN CHO AE ĐAM MÊ - TRẠI GÀ QUANG TRUNG - 0933334304
16-09-2019 ĐẦU TUẦN LÊN TOP 10 GÀ TRE F1 HÀNG CHUẨN GIÁ TỐT CHO AE ĐAM MÊ - 0933334304 16-09-2019 ĐẦU TUẦN LÊN TOP 10 GÀ TRE F1 HÀNG CHUẨN GIÁ TỐT CHO AE ĐAM MÊ - 0933334304
[15/9/2019] Top 45 Gà Mái Tre hàng chuẩn cho anh em làm nọc - Trại Gà Quang Trung - 0933334304 [15/9/2019] Top 45 Gà Mái Tre hàng chuẩn cho anh em làm nọc - Trại Gà Quang Trung - 0933334304
GÀ TRE THANH LÝ - Top 24 Gà F1 khô lông giá cực tốt cho anh em lấy về làm giống |sdt.0933334304 GÀ TRE THANH LÝ - Top 24 Gà F1 khô lông giá cực tốt cho anh em lấy về làm giống |sdt.0933334304
Top 44 GÀ TRE CHIẾN trại gà Quang Trung 13/09/2019 hàng chọn lọc cho ae đam mê - 0933334304 Top 44 GÀ TRE CHIẾN trại gà Quang Trung 13/09/2019 hàng chọn lọc cho ae đam mê - 0933334304
[12/9] GÀ TRE F1, 5 THÁNG TUỔI ĐỒNG GIÁ 2,5 TRIỆU CHO AE GIAO LƯU - 0933334304 | TRẠI GÀ QUANG TRUNG [12/9] GÀ TRE F1, 5 THÁNG TUỔI ĐỒNG GIÁ 2,5 TRIỆU CHO AE GIAO LƯU - 0933334304 | TRẠI GÀ QUANG TRUNG
[12/9] GÀ TRE F1, 5 THÁNG TUỔI ĐỒNG GIÁ 2,5 TRIỆU CHO AE GIAO LƯU - 0933334304 | TRẠI GÀ QUANG TRUNG [12/9] GÀ TRE F1, 5 THÁNG TUỔI ĐỒNG GIÁ 2,5 TRIỆU CHO AE GIAO LƯU - 0933334304 | TRẠI GÀ QUANG TRUNG
[11/9] Top 12 Gà Tre F1 hàng đủ chuẩn cho anh em chơi sân lớn | Trại Gà Quang Trung - 0933334304 [11/9] Top 12 Gà Tre F1 hàng đủ chuẩn cho anh em chơi sân lớn | Trại Gà Quang Trung - 0933334304
[11/9] Top 12 Gà Tre F1 hàng đủ chuẩn cho anh em chơi sân lớn | Trại Gà Quang Trung - 0933334304 [11/9] Top 12 Gà Tre F1 hàng đủ chuẩn cho anh em chơi sân lớn | Trại Gà Quang Trung - 0933334304
[10/09] Top 10 Gà Tre đủ pin giá cực tốt (có clip sổ) cho anh em sớm lên sàn đấu - 0933334304 [10/09] Top 10 Gà Tre đủ pin giá cực tốt (có clip sổ) cho anh em sớm lên sàn đấu - 0933334304
[10/09] Top 10 Gà Tre đủ pin giá cực tốt (có clip sổ) cho anh em sớm lên sàn đấu - 0933334304 [10/09] Top 10 Gà Tre đủ pin giá cực tốt (có clip sổ) cho anh em sớm lên sàn đấu - 0933334304
[9/9] Đầu tuần khoe hàng Gà Tre Coban Blue cho anh em đam mê | Trại gà Quang Trung - 0933334304 [9/9] Đầu tuần khoe hàng Gà Tre Coban Blue cho anh em đam mê | Trại gà Quang Trung - 0933334304
[8/9/2019] Top 45 Gà mái Tre hàng chuẩn nọc giới thiệu cho ae tại trại gà Quang Trung - 0933334304 [8/9/2019] Top 45 Gà mái Tre hàng chuẩn nọc giới thiệu cho ae tại trại gà Quang Trung - 0933334304
[7/9/2019] Cuối tuần lên top 10 Gà Tre F1 cho ae nuôi thêm của trại gà QUang Trung - 0933334304 [7/9/2019] Cuối tuần lên top 10 Gà Tre F1 cho ae nuôi thêm của trại gà QUang Trung - 0933334304
[6/9/2019] Top 24 GÀ TRE THANH LÝ cho ae ít lúa đam mê tại Trại Gà Quang Trung - 0933334304 [6/9/2019] Top 24 GÀ TRE THANH LÝ cho ae ít lúa đam mê tại Trại Gà Quang Trung - 0933334304
[5/9] Top 11 GÀ TRE F1 (hàng tuyển) cho anh em đam mê và trải nghiệm - 0933334304 [5/9] Top 11 GÀ TRE F1 (hàng tuyển) cho anh em đam mê và trải nghiệm - 0933334304
[4/9/2019] Top 9 em GÀ TRE Chiến đồng giá 5 triệu cho ae đam mê ☎️ 0933334304 [4/9/2019] Top 9 em GÀ TRE Chiến đồng giá 5 triệu cho ae đam mê ☎️ 0933334304
[3/9/2019] Top 46 GÀ TRE F1 khu mới cho anh em đam mê - Trại Gà Quang Trung 0933334304 [3/9/2019] Top 46 GÀ TRE F1 khu mới cho anh em đam mê - Trại Gà Quang Trung 0933334304
Top 10 GÀ TRE Sẵn Nước Nuôi mừng ngày 2/9 (có clip sổ), ae bắt trong ngày có quà nha - 0933334304 Top 10 GÀ TRE Sẵn Nước Nuôi mừng ngày 2/9 (có clip sổ), ae bắt trong ngày có quà nha - 0933334304
[1/9/2019] Top 44 GÀ TRE C1 (có clip sổ) và quà tặng kèm mừng ngày 2/9 cho ae - 0933334304 [1/9/2019] Top 44 GÀ TRE C1 (có clip sổ) và quà tặng kèm mừng ngày 2/9 cho ae - 0933334304
Lên 24 GÀ TRE THANH LÝ Giá Cực Tốt cho ae, cám ơn ae luôn ủng hộ - 0933334304 Lên 24 GÀ TRE THANH LÝ Giá Cực Tốt cho ae, cám ơn ae luôn ủng hộ - 0933334304
Lên 24 GÀ TRE THANH LÝ Giá Cực Tốt cho ae, cám ơn ae luôn ủng hộ - 0933334304 Lên 24 GÀ TRE THANH LÝ Giá Cực Tốt cho ae, cám ơn ae luôn ủng hộ - 0933334304
[30/8/2019] Top 10 CHIẾN KÊ F1 cho ae đam mê, gọi ngay: 0933334304 [30/8/2019] Top 10 CHIẾN KÊ F1 cho ae đam mê, gọi ngay: 0933334304
[29/8/2019] Top 8 GÀ TRE COBAN Cho ae đam mê dòng gà Tai Mũi Họng - 0933334304 [29/8/2019] Top 8 GÀ TRE COBAN Cho ae đam mê dòng gà Tai Mũi Họng - 0933334304
[29/8/2019] Top 8 GÀ TRE COBAN Cho ae đam mê dòng gà Tai Mũi Họng - 0933334304 [29/8/2019] Top 8 GÀ TRE COBAN Cho ae đam mê dòng gà Tai Mũi Họng - 0933334304
[28/8/2019] TOP 8 Chiến Kê Gà Tre Loại Giỏi hàng chuẩn cho ae lựa chọn - 0933334304 [28/8/2019] TOP 8 Chiến Kê Gà Tre Loại Giỏi hàng chuẩn cho ae lựa chọn - 0933334304
[27/8/2019] Top GÀ TRE lứa non 5 - 6 tháng (Hàng VIP) ae trải nghiệm chế độ nuôi mới - 0933334304 [27/8/2019] Top GÀ TRE lứa non 5 - 6 tháng (Hàng VIP) ae trải nghiệm chế độ nuôi mới - 0933334304
[27/8/2019] Top GÀ TRE lứa non 5 - 6 tháng (Hàng VIP) ae trải nghiệm chế độ nuôi mới - 0933334304 [27/8/2019] Top GÀ TRE lứa non 5 - 6 tháng (Hàng VIP) ae trải nghiệm chế độ nuôi mới - 0933334304
[26/8/2019] Top 8 GÀ TRE F1 hàng Chọn Lọc cho ae đam mê - 0933334304 [26/8/2019] Top 8 GÀ TRE F1 hàng Chọn Lọc cho ae đam mê - 0933334304
[26/8/2019] Top 8 GÀ TRE F1 hàng Chọn Lọc cho ae đam mê - 0933334304 [26/8/2019] Top 8 GÀ TRE F1 hàng Chọn Lọc cho ae đam mê - 0933334304
[25/8/2019] Top 45 GÀ MÁI TRE (Kelso jap coban asil) cho ae đam mê - 0933334304 [25/8/2019] Top 45 GÀ MÁI TRE (Kelso jap coban asil) cho ae đam mê - 0933334304
[24/8/2019] Top 24 Gà Tre THANH LÝ Giá Cực Tốt cho ae nuôi lại, chơi văn nghệ - 0933334304. [24/8/2019] Top 24 Gà Tre THANH LÝ Giá Cực Tốt cho ae nuôi lại, chơi văn nghệ - 0933334304.
[23/8/2019] TOP GÀ TRE VIP (6 Tháng) cho ae nuôi thêm & trải nghiệm công thức mới - 0933334304 [23/8/2019] TOP GÀ TRE VIP (6 Tháng) cho ae nuôi thêm & trải nghiệm công thức mới - 0933334304
[23/8/2019] TOP GÀ TRE VIP (6 Tháng) cho ae nuôi thêm & trải nghiệm công thức mới - 0933334304 [23/8/2019] TOP GÀ TRE VIP (6 Tháng) cho ae nuôi thêm & trải nghiệm công thức mới - 0933334304
[22/8/2019] Top 44 Gà TRE hàng VIP nuôi sẵn cho ae ra sân đấu ☎️ 0933334304 [22/8/2019] Top 44 Gà TRE hàng VIP nuôi sẵn cho ae ra sân đấu ☎️ 0933334304
[21/8/2019] Top 10 Gà Tre Bướm F1 bong camelo siêu VIP cho ae đam mê - 0933334304 [21/8/2019] Top 10 Gà Tre Bướm F1 bong camelo siêu VIP cho ae đam mê - 0933334304
[20/8/2019] Top 12 GÀ TRE VIP Chọn Lọc (có clip sổ) có nước nuôi cho ae chiến - 0933334304 [20/8/2019] Top 12 GÀ TRE VIP Chọn Lọc (có clip sổ) có nước nuôi cho ae chiến - 0933334304
[20/8/2019] Top 12 GÀ TRE VIP Chọn Lọc (có clip sổ) có nước nuôi cho ae chiến - 0933334304 [20/8/2019] Top 12 GÀ TRE VIP Chọn Lọc (có clip sổ) có nước nuôi cho ae chiến - 0933334304
[19/8/2019] Top 10 GÀ TRE chiến kê (có clip sổ) cho ae đam mê - 0933334304 [19/8/2019] Top 10 GÀ TRE chiến kê (có clip sổ) cho ae đam mê - 0933334304
[18/8/2019] Top 24 GÀ TRE THANH LÝ Giá Cực Tốt cho ae về nuôi thêm ☎️ 0933334304 [18/8/2019] Top 24 GÀ TRE THANH LÝ Giá Cực Tốt cho ae về nuôi thêm ☎️ 0933334304

Gà nòi

23.09.2019 CẶP GÀ NÒI CHIẾN TRẠNG 2KG7 (CÓ CLIP SỔ) CHO AE THAM KHẢO - 0933334304 23.09.2019 CẶP GÀ NÒI CHIẾN TRẠNG 2KG7 (CÓ CLIP SỔ) CHO AE THAM KHẢO - 0933334304
Deleted video Deleted video
21/09/2019👉🏻Top 4 Gà Nòi giá tầm trung cho ae ít lúa chơi gà chiến🐓Trại Gà Quang Trung 0933334304 21/09/2019👉🏻Top 4 Gà Nòi giá tầm trung cho ae ít lúa chơi gà chiến🐓Trại Gà Quang Trung 0933334304
20/09/2019👉🏻Cặp Gà Nòi Lông đá đẳng cấp (có clip sổ)🐓trạng ngoài 3kg cho anh em - 0933334304 20/09/2019👉🏻Cặp Gà Nòi Lông đá đẳng cấp (có clip sổ)🐓trạng ngoài 3kg cho anh em - 0933334304
19/09 Cặp Gà Nòi Lông trạng 3kg3 (có clip sổ) Trại Gà Quang Trung / 0933334304 19/09 Cặp Gà Nòi Lông trạng 3kg3 (có clip sổ) Trại Gà Quang Trung / 0933334304
18.9.2019👉🏻Top 4 Gà Nòi Giá 4 Triệu 🐓 Sẵn Sàng Chiến Đấu Cùng AE Đam Mê / 0933334304 18.9.2019👉🏻Top 4 Gà Nòi Giá 4 Triệu 🐓 Sẵn Sàng Chiến Đấu Cùng AE Đam Mê / 0933334304
18.9.2019👉🏻Top 4 Gà Nòi Giá 4 Triệu 🐓 Sẵn Sàng Chiến Đấu Cùng AE Đam Mê / 0933334304 18.9.2019👉🏻Top 4 Gà Nòi Giá 4 Triệu 🐓 Sẵn Sàng Chiến Đấu Cùng AE Đam Mê / 0933334304
17/09/2019 CẶP GÀ NÒI LÔNG ASIL TRẠNG 3kg3 (CÓ CLIP SỔ) CHO AE ĐAM MÊ - 0933334304 17/09/2019 CẶP GÀ NÒI LÔNG ASIL TRẠNG 3kg3 (CÓ CLIP SỔ) CHO AE ĐAM MÊ - 0933334304
[16/09] Cặp GÀ NÒI LÔNG loại Giỏi trạng 2kg6 (có clip sổ) cho ae đam mê - 0933334304 QuangTrung Farm [16/09] Cặp GÀ NÒI LÔNG loại Giỏi trạng 2kg6 (có clip sổ) cho ae đam mê - 0933334304 QuangTrung Farm
[15/9/2019] Top 20 GÀ MÁI NÒI Hàng Chuẩn cho ae làm nọc - Quang Trung Farm - 0933334304 [15/9/2019] Top 20 GÀ MÁI NÒI Hàng Chuẩn cho ae làm nọc - Quang Trung Farm - 0933334304
14/09/2019 CẶP GÀ NÒI BƯỚM CHO AE ĐAM MÊ VÀ NUÔI THÊM/TRẠI GÀ QUANG TRUNG/0933334304 14/09/2019 CẶP GÀ NÒI BƯỚM CHO AE ĐAM MÊ VÀ NUÔI THÊM/TRẠI GÀ QUANG TRUNG/0933334304
13/9/2019 Cặp GÀ NÒI bổn tốt Giá 7 Triệu cho ae nuôi thêm tại Trại Gà Quang Trung - 0933334304 13/9/2019 Cặp GÀ NÒI bổn tốt Giá 7 Triệu cho ae nuôi thêm tại Trại Gà Quang Trung - 0933334304
12-9-2019 CẶP GÀ NÒI ASIL THÁI VÀ QUE JAP (CÓ CLIP SỔ) AE VỀ NUÔI LÊN CỰA - 0933334304 12-9-2019 CẶP GÀ NÒI ASIL THÁI VÀ QUE JAP (CÓ CLIP SỔ) AE VỀ NUÔI LÊN CỰA - 0933334304
[11/9] Giới thiệu cặp Gà Nòi Asil trạng 2kg7 (có clip sổ) liên hệ Trại gà Quang Trung: 0933334304 [11/9] Giới thiệu cặp Gà Nòi Asil trạng 2kg7 (có clip sổ) liên hệ Trại gà Quang Trung: 0933334304
Trại Gà Quang Trung giới thiệu 3 Gà NÒI Jap trạng 2kg9 trở lên giá cực tốt - 0933334304 Trại Gà Quang Trung giới thiệu 3 Gà NÒI Jap trạng 2kg9 trở lên giá cực tốt - 0933334304
[9/9] Top 3 Gà NÒI Lông sắp thay lông cho ae chăm thêm - 0933334304 [9/9] Top 3 Gà NÒI Lông sắp thay lông cho ae chăm thêm - 0933334304
[8/9/2019] Top 20 Gà Mái Nòi cho ae nuôi thêm hoặc cần đổ tại Trại Gà Quang Trung - 0933334304 [8/9/2019] Top 20 Gà Mái Nòi cho ae nuôi thêm hoặc cần đổ tại Trại Gà Quang Trung - 0933334304
[7/9/2019] Trạng 2kg730 Cặp Gà Nòi Lông của trại gà Quang Trung (có clip sổ) - 0933334304 [7/9/2019] Trạng 2kg730 Cặp Gà Nòi Lông của trại gà Quang Trung (có clip sổ) - 0933334304
[6/9/2019] Cặp gà NÒI Xanh Asil trạng 3kg050 của trại gà Quang Trung - 0933334304 [6/9/2019] Cặp gà NÒI Xanh Asil trạng 3kg050 của trại gà Quang Trung - 0933334304
[5/9]Trại Gà Quang Trung giới thiệu cặp GÀ NÒI trạng 3kg (có clip sổ) ☎️ 0933334304 [5/9]Trại Gà Quang Trung giới thiệu cặp GÀ NÒI trạng 3kg (có clip sổ) ☎️ 0933334304
[4/9/2019] Cặp GÀ NÒI trạng 2kg8 - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! [4/9/2019] Cặp GÀ NÒI trạng 2kg8 - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
Trại Gà Quang Trung giới thiệu Cặp GÀ NÒI CHIẾN - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! Trại Gà Quang Trung giới thiệu Cặp GÀ NÒI CHIẾN - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
[2/9/2019] Trại Gà Quang Trung giới thiệu 4 Gà Nòi Chiến - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! [2/9/2019] Trại Gà Quang Trung giới thiệu 4 Gà Nòi Chiến - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
[1/9/2019] Cặp Gà Nòi Asil trạng 2kg550 - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! [1/9/2019] Cặp Gà Nòi Asil trạng 2kg550 - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
31/08/2019 - Cặp gà NÒI Chiến trạng 3kg - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! 31/08/2019 - Cặp gà NÒI Chiến trạng 3kg - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
[29/8/2019] Gà Nòi hàng C1 trạng 2kg8 và 3kg - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! [29/8/2019] Gà Nòi hàng C1 trạng 2kg8 và 3kg - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
[28/8/2019] Trạng 2kg6 cặp GÀ NÒI CHIẾN - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! [28/8/2019] Trạng 2kg6 cặp GÀ NÒI CHIẾN - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
[27/08/2019] Cặp gà NÒI KHÉT - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! [27/08/2019] Cặp gà NÒI KHÉT - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
[26/8/2019] 2 em gà NÒI CHIẾN - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! [26/8/2019] 2 em gà NÒI CHIẾN - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
[25/8/2019] GÀ NÒI trạng 2kg650 - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! [25/8/2019] GÀ NÒI trạng 2kg650 - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
[24/8/2019] Cặp GÀ NÒI LÔNG 50% Asil, 50% jap - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! [24/8/2019] Cặp GÀ NÒI LÔNG 50% Asil, 50% jap - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
[21/8/2019] Trại Gà Quang Trung giới thiệu cặp gà nòi C1 - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! [21/8/2019] Trại Gà Quang Trung giới thiệu cặp gà nòi C1 - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
[16/8/2019] Giới Thiệu Cặp Gà Chuối Asil Mỹ - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! [16/8/2019] Giới Thiệu Cặp Gà Chuối Asil Mỹ - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
Thứ 4 ngày 14/8/2019 Giới thiệu 2 em GÀ NÒI - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! Thứ 4 ngày 14/8/2019 Giới thiệu 2 em GÀ NÒI - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
[13/8] Giới Thiệu 2 Dòng Gà Jap và Bướm Asil Mỹ - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! [13/8] Giới Thiệu 2 Dòng Gà Jap và Bướm Asil Mỹ - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
[11/8/2019] Cặp GÀ NÒI QUE ASIL - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! [11/8/2019] Cặp GÀ NÒI QUE ASIL - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
[10/8/2019] Bổ sung 3 em Gà Nòi nọc nhập- ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! [10/8/2019] Bổ sung 3 em Gà Nòi nọc nhập- ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
Thứ 6 ngày 9/8/2019 Giới Thiệu Bổn Gà Nòi Xám - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! Thứ 6 ngày 9/8/2019 Giới Thiệu Bổn Gà Nòi Xám - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
Thứ tư 8/8/2019 Giới thiệu 2 em GÀ NÒI Ngoại Hạng - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! Thứ tư 8/8/2019 Giới thiệu 2 em GÀ NÒI Ngoại Hạng - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
[6/8/2019] Top 2 Gà Nòi Lai Asil cho ae thử bổn - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! [6/8/2019] Top 2 Gà Nòi Lai Asil cho ae thử bổn - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
[5/8/2019] 2 GÀ NÒI CHIẾN - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! [5/8/2019] 2 GÀ NÒI CHIẾN - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
Chủ Nhật 4/8/2019 THANH LÝ 2 em Nòi Xanh Asil - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! Chủ Nhật 4/8/2019 THANH LÝ 2 em Nòi Xanh Asil - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
Trại Gà Nòi Quang Trung [3/8/2019] Bướm Asil 3kg - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! Trại Gà Nòi Quang Trung [3/8/2019] Bướm Asil 3kg - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
Trại Gà Quang Trung 2/8/2019 - Trạng 2kg6 cặp gà Nòi Asil - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! Trại Gà Quang Trung 2/8/2019 - Trạng 2kg6 cặp gà Nòi Asil - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
[1/8/2019] Trại Gà Quang Trung giới thiệu 3 GÀ NÒI - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! [1/8/2019] Trại Gà Quang Trung giới thiệu 3 GÀ NÒI - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
[31/7/2019] Cặp Gà Nòi Jap Mỹ - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! [31/7/2019] Cặp Gà Nòi Jap Mỹ - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
[30/7/2019] Top 4 Chiến Kê Nòi C1 trạng 2kg6, 2kg7 - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE! [30/7/2019] Top 4 Chiến Kê Nòi C1 trạng 2kg6, 2kg7 - ĐÃ BÁN, CÁM ƠN AE!
[29/7/2019] Bổn gà NÒI VÀNG ỨC Ó hàng chơi C1 cho ae tham khảo - 0933334304 [29/7/2019] Bổn gà NÒI VÀNG ỨC Ó hàng chơi C1 cho ae tham khảo - 0933334304
Chu nhat 28/7/2019.ĐÃ BÁN.CÃM ƠN ANH EM ĐẢ ỦNG HỘ TRẠI GÀ QUANG TRUNG.sdt 0933334304 Chu nhat 28/7/2019.ĐÃ BÁN.CÃM ƠN ANH EM ĐẢ ỦNG HỘ TRẠI GÀ QUANG TRUNG.sdt 0933334304
[27/7/2019] Top 4 GÀ NÒI Nhỏ Ký Giá Tốt & Cần Tuyển 2 Nhân Viên Nuôi Gà - 0933334304 [27/7/2019] Top 4 GÀ NÒI Nhỏ Ký Giá Tốt & Cần Tuyển 2 Nhân Viên Nuôi Gà - 0933334304
090.70.75.510