Địa chỉ: 30/4 Đường số 151, Ấp 6B, xã Bình Mỹ
Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

SĐT:    0948.14.41.39 - 090.707.5510 - 0933.334.304
Trang gà Quang Trung Trang gà Quang Trung Trang gà Quang Trung Trang gà Quang Trung
  • Tất cả

Gà tre đá tiền

24/6/2019.top 15 gà tre F1(HÀNG VIP)cho anh em đấu trường.TRẠI GÀ QUANG TRUNG,CỦ CHI.0933334304 24/6/2019.top 15 gà tre F1(HÀNG VIP)cho anh em đấu trường.TRẠI GÀ QUANG TRUNG,CỦ CHI.0933334304
[23/6/2019] Top 10 GÀ TRE F1 chơi sân lớn cho ae cho đam mê☎️0933334304 [23/6/2019] Top 10 GÀ TRE F1 chơi sân lớn cho ae cho đam mê☎️0933334304
[23/6/2019] Top 10 GÀ TRE F1 chơi sân lớn cho ae cho đam mê☎️0933334304 [23/6/2019] Top 10 GÀ TRE F1 chơi sân lớn cho ae cho đam mê☎️0933334304
21/6/2019.top8 gà tre f1,lúa non 6 tháng cho anh em áp dụng chế độ nuôi mới.GIÁ 3TRIU/1EM.0933334304 21/6/2019.top8 gà tre f1,lúa non 6 tháng cho anh em áp dụng chế độ nuôi mới.GIÁ 3TRIU/1EM.0933334304
[20/6/2019] Top 25 GÀ TRE THANH LÝ giá CỰC TỐT cho ae chơi khu phố ☎️ 0933334304 [20/6/2019] Top 25 GÀ TRE THANH LÝ giá CỰC TỐT cho ae chơi khu phố ☎️ 0933334304
[20/6/2019] Top 25 GÀ TRE THANH LÝ giá CỰC TỐT cho ae chơi khu phố ☎️ 0933334304 [20/6/2019] Top 25 GÀ TRE THANH LÝ giá CỰC TỐT cho ae chơi khu phố ☎️ 0933334304
[18/6/2019] Top 10 GÀ TRE F1 (Lứa Non 6 Tháng) cho ae đam mê ☎️ 0933334304 [18/6/2019] Top 10 GÀ TRE F1 (Lứa Non 6 Tháng) cho ae đam mê ☎️ 0933334304
[18/6/2019] Top 10 GÀ TRE F1 (Lứa Non 6 Tháng) cho ae đam mê ☎️ 0933334304 [18/6/2019] Top 10 GÀ TRE F1 (Lứa Non 6 Tháng) cho ae đam mê ☎️ 0933334304
[17/6/2019] Top 6 Gà Tre F1 Hàng VIP cho ae chế độ nuôi đá C1 ☎️ 0933334304 [17/6/2019] Top 6 Gà Tre F1 Hàng VIP cho ae chế độ nuôi đá C1 ☎️ 0933334304
[16/6/2019] Top 8 Gà Tre VIP (hàng tuyển có Clip Sổ) vô chế độ đá ☎️ 0933334304 [16/6/2019] Top 8 Gà Tre VIP (hàng tuyển có Clip Sổ) vô chế độ đá ☎️ 0933334304
[16/6/2019] Top 8 Gà Tre VIP (hàng tuyển có Clip Sổ) vô chế độ đá ☎️ 0933334304 [16/6/2019] Top 8 Gà Tre VIP (hàng tuyển có Clip Sổ) vô chế độ đá ☎️ 0933334304
[14/6/2019] Top 24 GÀ TRE THANH LÝ Giá Cực Tốt cho ae đam mê ☎️ 0933334304 [14/6/2019] Top 24 GÀ TRE THANH LÝ Giá Cực Tốt cho ae đam mê ☎️ 0933334304
[13/6/2019] Khu 44 Gà Chiến nuôi Chuyên Biệt dành riêng cho ae đá C1☎️0933334304 [13/6/2019] Khu 44 Gà Chiến nuôi Chuyên Biệt dành riêng cho ae đá C1☎️0933334304
[12/6/2019] Top 17 Gà Tre Chọn Lọc sẵn dành cho ae chơi lớn ☎️ 0933334304 [12/6/2019] Top 17 Gà Tre Chọn Lọc sẵn dành cho ae chơi lớn ☎️ 0933334304
[12/6/2019] Top 17 Gà Tre Chọn Lọc sẵn dành cho ae chơi lớn ☎️ 0933334304 [12/6/2019] Top 17 Gà Tre Chọn Lọc sẵn dành cho ae chơi lớn ☎️ 0933334304
[11/6/2019] Top 12 Chiến Kê (đã Chọn Lọc) cho ae đấu trường lớn ☎️ 0933334304 [11/6/2019] Top 12 Chiến Kê (đã Chọn Lọc) cho ae đấu trường lớn ☎️ 0933334304
[10/6/2019] Top 10 Chiến Kê VIP được áp dụng công thức nuôi mới (có clip sổ)☎️0933334304 [10/6/2019] Top 10 Chiến Kê VIP được áp dụng công thức nuôi mới (có clip sổ)☎️0933334304
[9/6/2019] Top 10 Gà Tre chiến (có clip sổ) cho ae đam mê ☎️ 0933334304 [9/6/2019] Top 10 Gà Tre chiến (có clip sổ) cho ae đam mê ☎️ 0933334304
[7/6/2019] Top 27 Gà Tre THANH LÝ giá CỰC TỐT cho ae nuôi thêm☎️0933334304 [7/6/2019] Top 27 Gà Tre THANH LÝ giá CỰC TỐT cho ae nuôi thêm☎️0933334304
[7/6/2019] Top 27 Gà Tre THANH LÝ giá CỰC TỐT cho ae nuôi thêm☎️0933334304 [7/6/2019] Top 27 Gà Tre THANH LÝ giá CỰC TỐT cho ae nuôi thêm☎️0933334304
[6/6/2019] Top 44 CHIẾN KÊ hàng VIP nuôi chuyên biệt cho ae chơi sân lớn☎️0933334304 [6/6/2019] Top 44 CHIẾN KÊ hàng VIP nuôi chuyên biệt cho ae chơi sân lớn☎️0933334304
[5/6/2019] Top 10 Gà Tre Lứa Non Hàng VIP cho ae đam mê ☎️ 0933334304 [5/6/2019] Top 10 Gà Tre Lứa Non Hàng VIP cho ae đam mê ☎️ 0933334304
[4/6/2019] Top 15 Gà Tre VIP chọn lọc cho ae chơi sân lớn ☎️ 0933334304 [4/6/2019] Top 15 Gà Tre VIP chọn lọc cho ae chơi sân lớn ☎️ 0933334304
[3/6/2019] Top 30 Gà Tre Thanh Lý Giá CỰC TỐT cho ae chơi văn nghệ - 0933334304 [3/6/2019] Top 30 Gà Tre Thanh Lý Giá CỰC TỐT cho ae chơi văn nghệ - 0933334304
[3/6/2019] Top 30 Gà Tre Thanh Lý Giá CỰC TỐT cho ae chơi văn nghệ - 0933334304 [3/6/2019] Top 30 Gà Tre Thanh Lý Giá CỰC TỐT cho ae chơi văn nghệ - 0933334304
[1/6/2019] Top 10 Gà Tre F1 lứa non cho ae trải nghiệm đam mê ☎️ 0933334304 [1/6/2019] Top 10 Gà Tre F1 lứa non cho ae trải nghiệm đam mê ☎️ 0933334304
[31/5/2019] Top Mái Coban và Mái Nọc cho ae Đam Mê cần Gà Nọc ☎️ 0933334304 [31/5/2019] Top Mái Coban và Mái Nọc cho ae Đam Mê cần Gà Nọc ☎️ 0933334304
[30/5/2019] Hàng VIP 44 Chiến Kê Vô Chế Độ Nuôi Để AE Chơi Sân Lớn - 0933334304 [30/5/2019] Hàng VIP 44 Chiến Kê Vô Chế Độ Nuôi Để AE Chơi Sân Lớn - 0933334304
[29/5/2019] Top 13 Gà Chuẩn VIP cho ae chơi C1☎️ 0933334304 [29/5/2019] Top 13 Gà Chuẩn VIP cho ae chơi C1☎️ 0933334304
[28/5/2019] Top 30 Gà Tre THANH LÝ Giá Cực Tốt ☎️ 0933334304 [28/5/2019] Top 30 Gà Tre THANH LÝ Giá Cực Tốt ☎️ 0933334304
[27/5/2019] Top 10 Gà Tre hàng tuyển SIÊU VIP cho ae đi đấu ☎️ 0933334304 [27/5/2019] Top 10 Gà Tre hàng tuyển SIÊU VIP cho ae đi đấu ☎️ 0933334304
[26/5/2019] Top 13 Gà Tre nuôi chế độ(có Clip sổ)cho ae trải nghiệm☎️0933334304 [26/5/2019] Top 13 Gà Tre nuôi chế độ(có Clip sổ)cho ae trải nghiệm☎️0933334304
[26/5/2019] Top 13 Gà Tre nuôi chế độ(có Clip sổ)cho ae trải nghiệm☎️0933334304 [26/5/2019] Top 13 Gà Tre nuôi chế độ(có Clip sổ)cho ae trải nghiệm☎️0933334304
[25/5/2019] Top 30 GÀ TRE THANH LÝ Giá Cực Tốt ☎️ 0933334304 [25/5/2019] Top 30 GÀ TRE THANH LÝ Giá Cực Tốt ☎️ 0933334304
[24/5/2019] Top 12 gà tre f1 (6 tháng) hàng VIP cho ae thử nghiệm nuôi chế độ thuốc mới☎️0933334304 [24/5/2019] Top 12 gà tre f1 (6 tháng) hàng VIP cho ae thử nghiệm nuôi chế độ thuốc mới☎️0933334304
[21/5/2019] Top 30 gà tre THANH LÝ giá CỰC TỐT cho anh em có DUYÊN☎️0933334304 [21/5/2019] Top 30 gà tre THANH LÝ giá CỰC TỐT cho anh em có DUYÊN☎️0933334304
(ĐÃ BÁN) Top 10 Gà Tre F1 (6 tháng) chuẩn VIP cho ae đam mê lứa non ☎️0933334304 (ĐÃ BÁN) Top 10 Gà Tre F1 (6 tháng) chuẩn VIP cho ae đam mê lứa non ☎️0933334304
[20/5/2019] Top 12 GÀ TRE chiến Hàng Tuyển bao lì cho ae đá lớn, Gọi ngay: 0933334304 [20/5/2019] Top 12 GÀ TRE chiến Hàng Tuyển bao lì cho ae đá lớn, Gọi ngay: 0933334304
[18/5/2019] Top 35 Gà Mái Dòng Mới( Coban, Simon, Hatch Doc) cho ae ☎️ 0933334304 [18/5/2019] Top 35 Gà Mái Dòng Mới( Coban, Simon, Hatch Doc) cho ae ☎️ 0933334304
[17/5/2019] Top 30 Gà Tre THANH LÝ Giá CỰC TỐT cho ae chơi văn nghệ ☎️ 0933334304 [17/5/2019] Top 30 Gà Tre THANH LÝ Giá CỰC TỐT cho ae chơi văn nghệ ☎️ 0933334304
[17/5/2019] Top 30 Gà Tre THANH LÝ Giá CỰC TỐT cho ae chơi văn nghệ ☎️ 0933334304 [17/5/2019] Top 30 Gà Tre THANH LÝ Giá CỰC TỐT cho ae chơi văn nghệ ☎️ 0933334304
[16/5/2019] Top 44 GÀ CHIẾN cho ae hàng Siêu Chuẩn Giá Tốt, Gọi Ngay: 0933334304 [16/5/2019] Top 44 GÀ CHIẾN cho ae hàng Siêu Chuẩn Giá Tốt, Gọi Ngay: 0933334304
[15/5/2019] Top 10 Gà Tre F1 HÀNG VIP cho anh em chơi sân lớn ☎️ 0933334304 [15/5/2019] Top 10 Gà Tre F1 HÀNG VIP cho anh em chơi sân lớn ☎️ 0933334304
[14/5/2019] Top 30 GÀ TRE THANH LÝ Giá Cực Tốt cho ae ít lúa nuôi thêm ☎️ 0933334304 [14/5/2019] Top 30 GÀ TRE THANH LÝ Giá Cực Tốt cho ae ít lúa nuôi thêm ☎️ 0933334304
[14/5/2019] Top 30 GÀ TRE THANH LÝ Giá Cực Tốt cho ae ít lúa nuôi thêm ☎️ 0933334304 [14/5/2019] Top 30 GÀ TRE THANH LÝ Giá Cực Tốt cho ae ít lúa nuôi thêm ☎️ 0933334304
[13/5/2019] Top 10 Chiến Kê VIP (có clip sổ) Hàng Chọn Lọc cho ae, gọi ngay: 0933334304 [13/5/2019] Top 10 Chiến Kê VIP (có clip sổ) Hàng Chọn Lọc cho ae, gọi ngay: 0933334304
[12/5/2019] Lứa Non F1 dòng Coban (Jap và Mỹ) 6 tháng cho chế độ nuôi mới - 0933334304 [12/5/2019] Lứa Non F1 dòng Coban (Jap và Mỹ) 6 tháng cho chế độ nuôi mới - 0933334304
ĐÃ BÁN HẾT Top 26 Gà Tre THANH LÝ giá CỰC TỐT cho ae chơi văn nghệ, gọi ngay: 0933334304 ĐÃ BÁN HẾT Top 26 Gà Tre THANH LÝ giá CỰC TỐT cho ae chơi văn nghệ, gọi ngay: 0933334304
ĐÃ BÁN HẾT Top 44 CHIẾN KÊ khu nuôi chuyên biệt cho ae lên cựa, gọi ngay: 0933334304 ĐÃ BÁN HẾT Top 44 CHIẾN KÊ khu nuôi chuyên biệt cho ae lên cựa, gọi ngay: 0933334304
ĐÃ BÁN HẾT Top 12 CHIẾN KÊ F1 dòng mới cho anh em nuôi thêm và cảm nhận, gọi ngay: 0933334304 ĐÃ BÁN HẾT Top 12 CHIẾN KÊ F1 dòng mới cho anh em nuôi thêm và cảm nhận, gọi ngay: 0933334304

Gà nòi

ĐÃ BÁN HẾT TOP 12 GÀ NÒI Hàng VIP (Có Clip Sổ) Gọi ngay: 0933.334.304 ĐÃ BÁN HẾT TOP 12 GÀ NÒI Hàng VIP (Có Clip Sổ) Gọi ngay: 0933.334.304
ĐÃ BÁN HẾT Top 8 GÀ NÒI VÔ CHẾ ĐỘ ĐÁ (Có Clip Sổ) - Gọi ngay 📳0933334304 Trại Gà Quang Trung ĐÃ BÁN HẾT Top 8 GÀ NÒI VÔ CHẾ ĐỘ ĐÁ (Có Clip Sổ) - Gọi ngay 📳0933334304 Trại Gà Quang Trung
ĐÃ BÁN HẾT Top 8 GÀ NÒI hàng chuẩn giá tốt của Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304 ĐÃ BÁN HẾT Top 8 GÀ NÒI hàng chuẩn giá tốt của Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304
ĐÃ BÁN HẾT Top 10 GÀ NÒI CHIẾN (Có Clip Sổ) Giá Tốt - Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304.0907075510 ĐÃ BÁN HẾT Top 10 GÀ NÒI CHIẾN (Có Clip Sổ) Giá Tốt - Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304.0907075510
[21/3/2019] Top 8 GÀ NÒI CHIẾN Giá Tốt (Có Clip Sổ) - Trại Gà Quang Trung - 0933334304 - 0907075510 [21/3/2019] Top 8 GÀ NÒI CHIẾN Giá Tốt (Có Clip Sổ) - Trại Gà Quang Trung - 0933334304 - 0907075510
[13/3/2019] Top 8 GÀ NÒI CHIẾN (Có Clip Sổ) - Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304 - 0907075510 [13/3/2019] Top 8 GÀ NÒI CHIẾN (Có Clip Sổ) - Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304 - 0907075510
[3/3/2019] Top 6 GÀ NÒI CHIẾN (Có Clip Xổ) Giá Cực Sốc - Trại Gà Quang Trung 0933334304 [3/3/2019] Top 6 GÀ NÒI CHIẾN (Có Clip Xổ) Giá Cực Sốc - Trại Gà Quang Trung 0933334304
[26/02] Top 8 GÀ NÒI HẠNG NẶNG CHO AE LÊN CỰA (Có clip xổ) Trại gà Quang Trung - 0907075510 [26/02] Top 8 GÀ NÒI HẠNG NẶNG CHO AE LÊN CỰA (Có clip xổ) Trại gà Quang Trung - 0907075510
[20/2/2019] Top 8 GÀ NÒI hàng VIP (Có Clip xổ) cho ae Trại Gà Quang Trung 0933334304 - 0907075510 [20/2/2019] Top 8 GÀ NÒI hàng VIP (Có Clip xổ) cho ae Trại Gà Quang Trung 0933334304 - 0907075510
Ngày 26 Tết: Top 10 Gà TRE đang Vô Chế Độ Đá cho ae (Có clip xổ) 0933334304 - 0907075510.ủng hộ nhé Ngày 26 Tết: Top 10 Gà TRE đang Vô Chế Độ Đá cho ae (Có clip xổ) 0933334304 - 0907075510.ủng hộ nhé
Ngày 30/1 Top 8 Gà Nòi chơi tết 2019 (Có clip xổ) Trại Gà Quang Trung | 0907075510 - 0933334304 Ngày 30/1 Top 8 Gà Nòi chơi tết 2019 (Có clip xổ) Trại Gà Quang Trung | 0907075510 - 0933334304
[27/1] Top 7 Gà Nòi, Giá tốt cho anh em chơi văn nghệ | TRẠI GÀ QUANG TRUNG 0907075510 - 0933334304 [27/1] Top 7 Gà Nòi, Giá tốt cho anh em chơi văn nghệ | TRẠI GÀ QUANG TRUNG 0907075510 - 0933334304
14/1/2019 Top 6 GÀ NÒI CHIẾN GIÁ TỐT cho ae chơi tết - TRẠI GÀ QUANG TRUNG 0907075510 - 0933334304 14/1/2019 Top 6 GÀ NÒI CHIẾN GIÁ TỐT cho ae chơi tết - TRẠI GÀ QUANG TRUNG 0907075510 - 0933334304
Top 8 gà nòi tầm trung giá tốt cho anh em chơi văn nghệ.TRẠI GÀ QUANG TRUNG.0907075510,0948144139 Top 8 gà nòi tầm trung giá tốt cho anh em chơi văn nghệ.TRẠI GÀ QUANG TRUNG.0907075510,0948144139
[17/12/2018] Top 6 GÀ NÒI CHIẾN GIÁ TỐT của Trại Gà Quang Trung (Có Clip XỔ) 0907075510 - 0948144139 [17/12/2018] Top 6 GÀ NÒI CHIẾN GIÁ TỐT của Trại Gà Quang Trung (Có Clip XỔ) 0907075510 - 0948144139
Cần tiền đổ xăng Z1000 lên nhẹ Top 8 GÀ NÒI (Có clip xổ) cho ae Trại Gà Quang Trung Cần tiền đổ xăng Z1000 lên nhẹ Top 8 GÀ NÒI (Có clip xổ) cho ae Trại Gà Quang Trung
6/12/2018.4 gà nòi và 12 gà tre thanh lý cho anh em ít lúa.trại gà QUANG TRUNG.0907075510.0948144138 6/12/2018.4 gà nòi và 12 gà tre thanh lý cho anh em ít lúa.trại gà QUANG TRUNG.0907075510.0948144138
[1/12] Top 6 GÀ NÒI CHIẾN (Có Clip Xổ) tại Trại Gà Quang Trung | 0948.14.41.39 - 090.707.5510 [1/12] Top 6 GÀ NÒI CHIẾN (Có Clip Xổ) tại Trại Gà Quang Trung | 0948.14.41.39 - 090.707.5510
[19/11] Top 8 Gà Nòi Chiến Kê của TRẠI GÀ QUANG TRUNG (Có Clip Xổ) 0907075510 - 0948144139 [19/11] Top 8 Gà Nòi Chiến Kê của TRẠI GÀ QUANG TRUNG (Có Clip Xổ) 0907075510 - 0948144139
[05/11] Top 20 GÀ NÒI ĐÁ C1 có nước nuôi cho anh em | 0907075510 - 0948144139 [05/11] Top 20 GÀ NÒI ĐÁ C1 có nước nuôi cho anh em | 0907075510 - 0948144139
Top 6 GÀ NÒI CỦA TRẠI GÀ QUANG TRUNG.0907075510.0948144139 Top 6 GÀ NÒI CỦA TRẠI GÀ QUANG TRUNG.0907075510.0948144139
[29/9] top 5 gà nòi Asil và 3 gà nòi THANH LÝ, trại gà Quang Trung (ĐÃ BÁN) [29/9] top 5 gà nòi Asil và 3 gà nòi THANH LÝ, trại gà Quang Trung (ĐÃ BÁN)
[25/9] top 20 gà nòi của trại gà QUANG TRUNG (ĐÃ BÁN) [25/9] top 20 gà nòi của trại gà QUANG TRUNG (ĐÃ BÁN)
[9/8] 10 Cặp gà tre, 10 gà nòi của Trại Gà Quang Trung (ĐÃ BÁN) [9/8] 10 Cặp gà tre, 10 gà nòi của Trại Gà Quang Trung (ĐÃ BÁN)
Top 20 gà nòi đá và 20 gà tre thanh lý tại Trại Gà Quang Trung, Củ Chi (ĐÃ BÁN) Top 20 gà nòi đá và 20 gà tre thanh lý tại Trại Gà Quang Trung, Củ Chi (ĐÃ BÁN)
Top 15 gà nòi c1 của trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ,CỦ CHI (ĐÃ BÁN) Top 15 gà nòi c1 của trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ,CỦ CHI (ĐÃ BÁN)
Top 20 Gà Nòi (ĐÃ BÁN) | ANH EM XEM LINK DƯỚI COMMENT ĐỂ CẬP NHẬT GÀ MỚI NHẤT NHÉ! Top 20 Gà Nòi (ĐÃ BÁN) | ANH EM XEM LINK DƯỚI COMMENT ĐỂ CẬP NHẬT GÀ MỚI NHẤT NHÉ!
[6/5] Top 15 GÀ NÒI của Trại gà QUANG TRUNG, Bình Mỹ, Củ Chi 0907075510 - 0948144139 [6/5] Top 15 GÀ NÒI của Trại gà QUANG TRUNG, Bình Mỹ, Củ Chi 0907075510 - 0948144139
[5/2] Top 10 GÀ NÒI chơi xuân 2018 Trại gà Quang Trung Bình Mỹ Củ Chi | 0907075510 - 0948144139 [5/2] Top 10 GÀ NÒI chơi xuân 2018 Trại gà Quang Trung Bình Mỹ Củ Chi | 0907075510 - 0948144139
[19/1] Top 10 gà nòi mới nhập trại - trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ.CỦ CHI.0907075510.0948144139 [19/1] Top 10 gà nòi mới nhập trại - trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ.CỦ CHI.0907075510.0948144139
[11/1] Top 3 gà nòi và THANH LÝ 5 gà tre.trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ.CỦ CHI.0907075510.0948144139 [11/1] Top 3 gà nòi và THANH LÝ 5 gà tre.trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ.CỦ CHI.0907075510.0948144139
[10/1] Top 40 gà nòi của trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ.CỦ CHI.0907075510.0948144139 [10/1] Top 40 gà nòi của trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ.CỦ CHI.0907075510.0948144139
[27/12] 30 GÀ NÒI VÀ TOP GÀ TRE - TRẠI GÀ QUANG TRUNG BÌNH MỸ, CỦ CHI 0907075510 - 0949144139 [27/12] 30 GÀ NÒI VÀ TOP GÀ TRE - TRẠI GÀ QUANG TRUNG BÌNH MỸ, CỦ CHI 0907075510 - 0949144139
[7/12] Nhập trại 4 gà nòi bổn vảy rồng - Trại gà QUANG TRUNG BÌNH MỸ CỦ CHI 0907075510 - 0948144139 [7/12] Nhập trại 4 gà nòi bổn vảy rồng - Trại gà QUANG TRUNG BÌNH MỸ CỦ CHI 0907075510 - 0948144139
Top 10 gà nòi,2 gà tre.nhập trại 26/11.trại gà QUANG TRUNG.0907075510.0948144139 Top 10 gà nòi,2 gà tre.nhập trại 26/11.trại gà QUANG TRUNG.0907075510.0948144139
20/11.top10 gà tre.50 gà nòi.trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ.CỦ CHI.0907075510.0948144139 20/11.top10 gà tre.50 gà nòi.trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ.CỦ CHI.0907075510.0948144139
29/8.c1 GÀ NÒI.trại gà quang trung (ĐÃ BÁN) 29/8.c1 GÀ NÒI.trại gà quang trung (ĐÃ BÁN)
trại gà QUANG TRUNG,TOP GÀ NÒI 17/8.ỦY BAN XÃ BÌNH MỸ,HUYỆN CỦ CHI.0907075510.0948144139 trại gà QUANG TRUNG,TOP GÀ NÒI 17/8.ỦY BAN XÃ BÌNH MỸ,HUYỆN CỦ CHI.0907075510.0948144139
13/8 top gà nòi.trại gà quang trung (ĐÃ BÁN) 13/8 top gà nòi.trại gà quang trung (ĐÃ BÁN)
5/8 top gà nòi.giá từ 3triu trở lên.TRẠI GÀ QUANG TRUNG (ĐÃ BÁN) 5/8 top gà nòi.giá từ 3triu trở lên.TRẠI GÀ QUANG TRUNG (ĐÃ BÁN)
[24/7] Top GÀ NÒI, 3 TRIỆU TRỞ LÊN.TRẠI GÀ QUANG TRUNG (ĐÃ BÁN) [24/7] Top GÀ NÒI, 3 TRIỆU TRỞ LÊN.TRẠI GÀ QUANG TRUNG (ĐÃ BÁN)
[4/7] Top 12 gà NÒI C1 đang PIN và dàn gà  NÒI tơ (ĐÃ BÁN) [4/7] Top 12 gà NÒI C1 đang PIN và dàn gà NÒI tơ (ĐÃ BÁN)
Top GÀ NÒI C1 14/6/2017 CỦA TRẠI GÀ QUANG TRUNG.GIÁ TỪ 3 ĐẾN 10TRIU.FONE.0907075510.0948144139 Top GÀ NÒI C1 14/6/2017 CỦA TRẠI GÀ QUANG TRUNG.GIÁ TỪ 3 ĐẾN 10TRIU.FONE.0907075510.0948144139
090.70.75.510