Địa chỉ: 30/4 Đường số 151, Ấp 6B, xã Bình Mỹ
Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

SĐT:    0948.14.41.39 - 090.707.5510 - 0933.334.304
Trang gà Quang Trung Trang gà Quang Trung Trang gà Quang Trung Trang gà Quang Trung
  • Tất cả

Clip Sổ

Gà tre

26/8 Top gà tre Jap SiMon - SiMon CuBan | Trại gà Quang Trung LH 0789.6789.33 26/8 Top gà tre Jap SiMon - SiMon CuBan | Trại gà Quang Trung LH 0789.6789.33
26/8 Top 10 gà tre SIMON CUBAN công thức chuẩn của trại | Trại gà quang trung 0933334304 26/8 Top 10 gà tre SIMON CUBAN công thức chuẩn của trại | Trại gà quang trung 0933334304
25/8 Top Asil Kelso - a/e về tiếp tục nuôi thêm | Trại Gà Quang Trung 0789.6789.33 25/8 Top Asil Kelso - a/e về tiếp tục nuôi thêm | Trại Gà Quang Trung 0789.6789.33
25/8 Top 10 gà tre ASIL CUBAN công thức chủ lực của trại | Trại gà quang trung 0933334304 25/8 Top 10 gà tre ASIL CUBAN công thức chủ lực của trại | Trại gà quang trung 0933334304
24/8 Top Chiến kê V.I.P tuyển chọn phục vụ a/e | Trại Gà Quang Trung 0789.6789.33 24/8 Top Chiến kê V.I.P tuyển chọn phục vụ a/e | Trại Gà Quang Trung 0789.6789.33
24/8 Top gà tre f1 tơ có vài e lổi nhẹ | Trại gà quang trung 0933334304 24/8 Top gà tre f1 tơ có vài e lổi nhẹ | Trại gà quang trung 0933334304
23/8 Top Jap Simon - CuBan Blue - PumKing a/e về nuôi thêm | Trại Gà Quang Trung 0789.6789.33 23/8 Top Jap Simon - CuBan Blue - PumKing a/e về nuôi thêm | Trại Gà Quang Trung 0789.6789.33
23/8 ( Đã Xong ) | Trại gà quang trung 0933334304 23/8 ( Đã Xong ) | Trại gà quang trung 0933334304
27/7 Top 4 gà tre hàng tuyễn chọn 0933334304 | Trại gà quang trung 0789678933 27/7 Top 4 gà tre hàng tuyễn chọn 0933334304 | Trại gà quang trung 0789678933
27/7 Top 6 gà tre CUBAN BLUE 0789678933 | Trại gà quang trung 0933334304 27/7 Top 6 gà tre CUBAN BLUE 0789678933 | Trại gà quang trung 0933334304
26/7 Top 4 gà tre hàng tuyễn chọn có nước nuôi 0933334304 | Trại gà quang trung 0789678933 26/7 Top 4 gà tre hàng tuyễn chọn có nước nuôi 0933334304 | Trại gà quang trung 0789678933
26/7 Top 21 gà tre giá tri ân 0789678933 | Trại gà quang trung 0933334304 26/7 Top 21 gà tre giá tri ân 0789678933 | Trại gà quang trung 0933334304
25/7 Top 4 gà tre hàng tuyễn chọn 0933334304 | Trại gà quang trung 0789678933 25/7 Top 4 gà tre hàng tuyễn chọn 0933334304 | Trại gà quang trung 0789678933
25/7 Top 30 gà mái tre cho anh em đam mê hàng chuẩn nọc | Trại gà quang trung 0933334304 25/7 Top 30 gà mái tre cho anh em đam mê hàng chuẩn nọc | Trại gà quang trung 0933334304
24/7 Top 4 gà tre hàng khá giỏi cho a/e 0933334304 | Trại gà quang trung 0789678933 24/7 Top 4 gà tre hàng khá giỏi cho a/e 0933334304 | Trại gà quang trung 0789678933
24/7 Top 46 gà tre giá tầm trung cho anh em 0789678933 | Trại gà quang trung 0933334304 24/7 Top 46 gà tre giá tầm trung cho anh em 0789678933 | Trại gà quang trung 0933334304
23/7 Top 4 gà tre có nước nuôi và clip sổ 0933334304 | Trại gà quang trung 0789678933 23/7 Top 4 gà tre có nước nuôi và clip sổ 0933334304 | Trại gà quang trung 0789678933
23/7  Top 7 gà tre chuẩn cho anh em 0789678933 | Trại gà quang trung 0933334304 23/7 Top 7 gà tre chuẩn cho anh em 0789678933 | Trại gà quang trung 0933334304
7/7 Top 5 gà Tre giá tầm trung cho anh em 0789 6789 33| Trại Gà Quang Trung 0933334304 7/7 Top 5 gà Tre giá tầm trung cho anh em 0789 6789 33| Trại Gà Quang Trung 0933334304
7/7 Top 3 Gà Tre ASIL KELSO đã qua cựa, công thức chuẩn 0933.334.304 | Bi Quang Trung 7/7 Top 3 Gà Tre ASIL KELSO đã qua cựa, công thức chuẩn 0933.334.304 | Bi Quang Trung
7/7 Top 10 gà tre chuẩn ASIL ĐỎ VS ASIL KELSO | Trại gà Quang Trung 0933334304 7/7 Top 10 gà tre chuẩn ASIL ĐỎ VS ASIL KELSO | Trại gà Quang Trung 0933334304
6/7 Top 6 gà Mái Tre hàng chuẩn nọc Coban blue, asil đỏ, asil coban | LH: 0933.334.304 6/7 Top 6 gà Mái Tre hàng chuẩn nọc Coban blue, asil đỏ, asil coban | LH: 0933.334.304
6/7 Top 9 em SIMON COBAN công thức chuẩn của trại gà Quang Trung | LH: 0933.334.304 hoặc 0789678933 6/7 Top 9 em SIMON COBAN công thức chuẩn của trại gà Quang Trung | LH: 0933.334.304 hoặc 0789678933
5/7 Top 6 gà tre ASIL KELSO giá tầm trung cho AE | Trại Gà Quang Trung 0933334304 5/7 Top 6 gà tre ASIL KELSO giá tầm trung cho AE | Trại Gà Quang Trung 0933334304
Thứ 7 lên cặp Gà Tre Giỏi hàng F1 cho anh em đam mê 0933334304 | Bi Quang Trung Thứ 7 lên cặp Gà Tre Giỏi hàng F1 cho anh em đam mê 0933334304 | Bi Quang Trung
4/7 Top 30 gà mái tre cho anh em cản đổ 0789 6789 33 | Trại gà Quang Trung 0933334304 4/7 Top 30 gà mái tre cho anh em cản đổ 0789 6789 33 | Trại gà Quang Trung 0933334304
3/7 Cặp Gà Asil mỹ hàng VIP cho AE đam mê 0933334304 | Bi Quang Trung 3/7 Cặp Gà Asil mỹ hàng VIP cho AE đam mê 0933334304 | Bi Quang Trung
3/7 Top 6 gà tre F1 Cuban blue và Kelso Asil hàng chuẩn cho AE | Trại gà Quang Trung 0933334304 3/7 Top 6 gà tre F1 Cuban blue và Kelso Asil hàng chuẩn cho AE | Trại gà Quang Trung 0933334304
2/7 Cặp gà tre VIP dòng Hatch vs Asil Coban 0933334304 | Bi Quang Trung 2/7 Cặp gà tre VIP dòng Hatch vs Asil Coban 0933334304 | Bi Quang Trung
2/7  Top 46 gà tre tầm trung 0789 6789 33 | Trại gà Quang Trung 0933334304 2/7 Top 46 gà tre tầm trung 0789 6789 33 | Trại gà Quang Trung 0933334304
1/7 Top 10 gà tre hàng tuyễn chọn 0789 6789 33 | Trại gà quang trung 0933334304 1/7 Top 10 gà tre hàng tuyễn chọn 0789 6789 33 | Trại gà quang trung 0933334304
30/6 Cặp gà tơ dòng JAP chuẩn cho anh em thử bổn 0933334304 | Bi Quang Trung 30/6 Cặp gà tơ dòng JAP chuẩn cho anh em thử bổn 0933334304 | Bi Quang Trung
30/6 Top 8 gà tre giá cực tốt cho AE làm nọc 0789 6789 33 | Trại gà Quang Trung 0933334304 30/6 Top 8 gà tre giá cực tốt cho AE làm nọc 0789 6789 33 | Trại gà Quang Trung 0933334304
29/6.Top 12 gà tre hàng chuẩn giá sốc 0789 6789 33 | Trại gà Quang Trung 0933334304 29/6.Top 12 gà tre hàng chuẩn giá sốc 0789 6789 33 | Trại gà Quang Trung 0933334304
27/6 Top 30 gà mái tre cho anh em đam mê cản đổ 0789 6789 33 | Trại gà quang trung 0933334304 27/6 Top 30 gà mái tre cho anh em đam mê cản đổ 0789 6789 33 | Trại gà quang trung 0933334304
26/6 Top 44 gà tre hàng chuẩn cho anh em đam mê 0789678933 | Trại gà quang trung 0933334304 26/6 Top 44 gà tre hàng chuẩn cho anh em đam mê 0789678933 | Trại gà quang trung 0933334304
25/6 Top 6 gà tre Giá Yêu Thương Cho Ae Làm Nọc | Trại Gà Quang Trung 0933334304 25/6 Top 6 gà tre Giá Yêu Thương Cho Ae Làm Nọc | Trại Gà Quang Trung 0933334304
25/6 Top 5 gà tre vip cho anh em làm nọc hoặc chơi lớn 0789678933 | Trại gà quang trung 0933334304 25/6 Top 5 gà tre vip cho anh em làm nọc hoặc chơi lớn 0789678933 | Trại gà quang trung 0933334304
24/6.Top gà tre tuyển chọn chuẩn làm nọc 0789 6789 33 | Trại gà quang trung 0933334304 24/6.Top gà tre tuyển chọn chuẩn làm nọc 0789 6789 33 | Trại gà quang trung 0933334304
23/6 top 10 gà tre ASIL CUBAN hàng chủ lực cho AE | Trại gà quang trung 0933334304 0789 6789 33 23/6 top 10 gà tre ASIL CUBAN hàng chủ lực cho AE | Trại gà quang trung 0933334304 0789 6789 33
22/6 Top 5 gà tre vip KELSO phục vụ AE  & cản nọc 0789 6789 33 | Trại gà quang trung 0933334304 22/6 Top 5 gà tre vip KELSO phục vụ AE & cản nọc 0789 6789 33 | Trại gà quang trung 0933334304
21/6 Top 4 Gà Tre Tuyển Chọn Cho Ae Chơi Liền | Trại Gà Quang Trung 0933334304 21/6 Top 4 Gà Tre Tuyển Chọn Cho Ae Chơi Liền | Trại Gà Quang Trung 0933334304
21/6 Top 24 gà tre giá tri ân cho anh em ít lúa.xin gọi 0789 6789 33 cảm ơn a e rất nhiều 21/6 Top 24 gà tre giá tri ân cho anh em ít lúa.xin gọi 0789 6789 33 cảm ơn a e rất nhiều
20/6 Top 30 gà mái tre hàng chuẩn cho anh em đam mê | Trại gà Quang Trung 0933334304 20/6 Top 30 gà mái tre hàng chuẩn cho anh em đam mê | Trại gà Quang Trung 0933334304
19/6 Top 6 gà tre F1 gà chuẩn cho AE chơi lớn ĐÃ XONG.CẢM ƠN A E | Trại gà quang trung 0933334304 19/6 Top 6 gà tre F1 gà chuẩn cho AE chơi lớn ĐÃ XONG.CẢM ƠN A E | Trại gà quang trung 0933334304
18/6 Top 4 Gà Tre VIP + 2 Mái VIP chuẩn Cho ae làm Nọc | Trại Gà Quang Trung 0933334304 18/6 Top 4 Gà Tre VIP + 2 Mái VIP chuẩn Cho ae làm Nọc | Trại Gà Quang Trung 0933334304
18/6 Top 46 gà tre tầm trung gi.á tốt 0789 678933 | Trại gà quang trung 0933334304 18/6 Top 46 gà tre tầm trung gi.á tốt 0789 678933 | Trại gà quang trung 0933334304
17/6 Top 4 Gà Tơ F1 hàng tuyễn chọn cho ae  | Trại Gà Quang Trung 0933334304 17/6 Top 4 Gà Tơ F1 hàng tuyễn chọn cho ae | Trại Gà Quang Trung 0933334304
17/6 Top 4 gà tre f1 hàng vip - làm nọc - chơi khá tiền | Trại gà quang trung 0933334304 17/6 Top 4 gà tre f1 hàng vip - làm nọc - chơi khá tiền | Trại gà quang trung 0933334304
16/6 Top 4 gà tre Cuban Blue hàng VIP cho ae đam mê | Trại Gà Quang Trung 0933334304 16/6 Top 4 gà tre Cuban Blue hàng VIP cho ae đam mê | Trại Gà Quang Trung 0933334304

Gà nòi

26/8 Top 20 con gà mái nòi chuẩn Ae về cản đổ.đả xong cảm ơn a e | Trại gà quang trung 0966551190 26/8 Top 20 con gà mái nòi chuẩn Ae về cản đổ.đả xong cảm ơn a e | Trại gà quang trung 0966551190
25/8 Top gà chuối JOLY tơ hàng VIP giá tốt cho anh em tin tưởng 0966551190 | Bi Quang Trung 25/8 Top gà chuối JOLY tơ hàng VIP giá tốt cho anh em tin tưởng 0966551190 | Bi Quang Trung
25/8 Cặp gà F1 hàng VIP | Trại gà quang trung 0966551190 25/8 Cặp gà F1 hàng VIP | Trại gà quang trung 0966551190
24/8 Cặp gà que mặt lọ 3kg1 hàng chuẩn | Trại gà quang trung 0966551190 24/8 Cặp gà que mặt lọ 3kg1 hàng chuẩn | Trại gà quang trung 0966551190
23/8 Cặp gà xanh asil 2kg80 hàng tuyễn | Trại gà quang trung 0966551190 23/8 Cặp gà xanh asil 2kg80 hàng tuyễn | Trại gà quang trung 0966551190
22/8 Cặp gà xám 2kg7 điều bông 2kg750 hàng tuyễn | Trại gà quang trung 0966551190 22/8 Cặp gà xám 2kg7 điều bông 2kg750 hàng tuyễn | Trại gà quang trung 0966551190
21/8 Cặp gà lông ngoại hạng,đả xong,cảm ơn a e rất nhìu| Trại gà quang trung 0966551190 21/8 Cặp gà lông ngoại hạng,đả xong,cảm ơn a e rất nhìu| Trại gà quang trung 0966551190
27/7 Cặp gà ngoại hạng hàng tuyễn chọn | Trại gà quang trung 0966551190 27/7 Cặp gà ngoại hạng hàng tuyễn chọn | Trại gà quang trung 0966551190
26/7 Cặp ga xanh asil thái & xanh asil mỹ | Trại gà quang trung 0966551190 26/7 Cặp ga xanh asil thái & xanh asil mỹ | Trại gà quang trung 0966551190
25/7 Cặp gà que mặt lọ & xanh asil mỹ 2kg750  | Trại gà quang trung 0966551190 25/7 Cặp gà que mặt lọ & xanh asil mỹ 2kg750 | Trại gà quang trung 0966551190
24/7 Cặp gà xanh mặt lọ & bướm asil mỹ 2kg850  | Trại gà quang trung 0966551190 24/7 Cặp gà xanh mặt lọ & bướm asil mỹ 2kg850 | Trại gà quang trung 0966551190
23/7 Cặp gà que asil 2kg8 & que mặt lọ 2kg7 hàng chuẩn | Trại gà quang trung 0966551190 23/7 Cặp gà que asil 2kg8 & que mặt lọ 2kg7 hàng chuẩn | Trại gà quang trung 0966551190
8/7 Cặp gà lông Asil nhập vs bướm F1 cho AE làm nọc hoặc chơi c1 | Bi Quang Trung 0966551190 8/7 Cặp gà lông Asil nhập vs bướm F1 cho AE làm nọc hoặc chơi c1 | Bi Quang Trung 0966551190
7/7 Cặp gà xanh asil thái và que mặt lọ hàng tuyễn chọn | Trại gà quang trung 0966551190 7/7 Cặp gà xanh asil thái và que mặt lọ hàng tuyễn chọn | Trại gà quang trung 0966551190
6/7 Cặp gà lông trạng 2kg7, Asil nhập và F1 clipper hatch chuẩn VIP 0966551190 | Bi Quang Trung 6/7 Cặp gà lông trạng 2kg7, Asil nhập và F1 clipper hatch chuẩn VIP 0966551190 | Bi Quang Trung
5/7 Cặp gà lông F1 hàng tuyển VIP cho AE đam mê 0966551190 | Bi Quang Trung 5/7 Cặp gà lông F1 hàng tuyển VIP cho AE đam mê 0966551190 | Bi Quang Trung
5/7 Top 9 mái nòi F1 hàng tuyễn chọn | Trại gà quang trung 0966551190 5/7 Top 9 mái nòi F1 hàng tuyễn chọn | Trại gà quang trung 0966551190
4/7 Cặp gà que mặt lọ và asil Thái 2kg7 | Trại gà quang trung 0966551190 4/7 Cặp gà que mặt lọ và asil Thái 2kg7 | Trại gà quang trung 0966551190
2/7 Cặp gà que mặt lo và vàng C1 2kg8 | Trại gà quang trung 0966551190 2/7 Cặp gà que mặt lo và vàng C1 2kg8 | Trại gà quang trung 0966551190
29/6 Cặp gà 2kg9 hàng tuyễn chọn | Trại gà quang trung 0966551190. 29/6 Cặp gà 2kg9 hàng tuyễn chọn | Trại gà quang trung 0966551190.
26/6 Top 7 gà mái F1 phục vụ ae đam mê| Trại gà quang trung 0966551190 26/6 Top 7 gà mái F1 phục vụ ae đam mê| Trại gà quang trung 0966551190
25/6 Cặp gà 3kg hàng tuyễn | Trại gà quang trung 0966551190 25/6 Cặp gà 3kg hàng tuyễn | Trại gà quang trung 0966551190
24/6 Cặp gà xanh 2.x hàng tuyễn | Trại gà quang trung 0966551190 24/6 Cặp gà xanh 2.x hàng tuyễn | Trại gà quang trung 0966551190
23/6 Top 4 con gà chuyền lông gi.á tốt | Trại gà quang trung 0966551190 23/6 Top 4 con gà chuyền lông gi.á tốt | Trại gà quang trung 0966551190
19/6 Cặp gà 2kg6 hàng chuẩn | Trại gà quang trung 0966551190 19/6 Cặp gà 2kg6 hàng chuẩn | Trại gà quang trung 0966551190
18/6 Cặp gà xanh asil 2kg7 | Trại gà quang trung 0966551190 18/6 Cặp gà xanh asil 2kg7 | Trại gà quang trung 0966551190
17/6 Cặp gà trạng 2kg9 hàng tuyễn chọn | Trại gà quang trung 0966551190 17/6 Cặp gà trạng 2kg9 hàng tuyễn chọn | Trại gà quang trung 0966551190
15/6 Cặp gà asil mỹ giá cực tốt hàng tuyễn chọn 0966551190 | Trại gà quang trung 15/6 Cặp gà asil mỹ giá cực tốt hàng tuyễn chọn 0966551190 | Trại gà quang trung
11/6 Top 10 gà mái hiệu tuyễn chọn phục vụ ae đam mê 0966551190 | Trại gà quang trung mới nhất 11/6 Top 10 gà mái hiệu tuyễn chọn phục vụ ae đam mê 0966551190 | Trại gà quang trung mới nhất
10/6 Cặp Gà Lông Xanh Asil bổn rất nhiều AE đã chơi qua | 0966551190 (Anh Duy) 10/6 Cặp Gà Lông Xanh Asil bổn rất nhiều AE đã chơi qua | 0966551190 (Anh Duy)
9/6 Cặp g.à chuẩn hàng tuyễn chọn 0966551190 | Trại gà quang trung 9/6 Cặp g.à chuẩn hàng tuyễn chọn 0966551190 | Trại gà quang trung
8/6 Cặp gà hàng tuyễn chọn cho ae tin tưởng 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung 8/6 Cặp gà hàng tuyễn chọn cho ae tin tưởng 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung
7/6 Top 6 gà nòi Asil Mỹ thanh lý (DA BAN)0966551190 7/6 Top 6 gà nòi Asil Mỹ thanh lý (DA BAN)0966551190
06/06 Cặp gà Asil Mỹ 2kg6 gi.á yêu thương | Trại gà quang trung 0966551190 06/06 Cặp gà Asil Mỹ 2kg6 gi.á yêu thương | Trại gà quang trung 0966551190
05/6 Top gà f1 hàng chuẩn 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung 05/6 Top gà f1 hàng chuẩn 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung
4/6 Cặp gà bướm asil mỹ trạng 2kg550 hàng tuyễn chọn 0966551190 | Trại gà quang trung 4/6 Cặp gà bướm asil mỹ trạng 2kg550 hàng tuyễn chọn 0966551190 | Trại gà quang trung
3/6 Cặp gà N.òi xanh tơ hàng chuẩn V.I.P của trại gà Quang Trung | 0966551190 3/6 Cặp gà N.òi xanh tơ hàng chuẩn V.I.P của trại gà Quang Trung | 0966551190
1/6 Lên cho AE tham khảo 4 Gà Lông hàng chuẩn nọc | Trại gà N.òi Quang Trung | 0966551190 1/6 Lên cho AE tham khảo 4 Gà Lông hàng chuẩn nọc | Trại gà N.òi Quang Trung | 0966551190
31/5 Cặp gà asil mỹ trạng 2kg9 hàng tuyễn chọn 0966551190 | Trại gà quang trung 31/5 Cặp gà asil mỹ trạng 2kg9 hàng tuyễn chọn 0966551190 | Trại gà quang trung
30/5 Cặp gà asil mỹ trạng 2kg650 0966551190 - 0789 6789 33 | Trại gà quang trung 30/5 Cặp gà asil mỹ trạng 2kg650 0966551190 - 0789 6789 33 | Trại gà quang trung
29/5 Cặp gà asil mỹ hàng tuyễn chọn 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung 29/5 Cặp gà asil mỹ hàng tuyễn chọn 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung
28/5 Cặp gà asil mỹ trạng 2kg8 hàng chuẩn 0966551190 - 0789 6789 33 | Trại gà  Quang Trung 28/5 Cặp gà asil mỹ trạng 2kg8 hàng chuẩn 0966551190 - 0789 6789 33 | Trại gà Quang Trung
27/5 Cặp gà giỏi trạng 2kg6 0966551190 - 0789 6789 33 | Trại gà quang trung 27/5 Cặp gà giỏi trạng 2kg6 0966551190 - 0789 6789 33 | Trại gà quang trung
26/5 Top 6 Chiến Kê Hàng Tuyễn Chọn Giá Cực Tốt 0966551190 - 0789 6789 33 | Trại Gà Quang Trung 26/5 Top 6 Chiến Kê Hàng Tuyễn Chọn Giá Cực Tốt 0966551190 - 0789 6789 33 | Trại Gà Quang Trung
25/5 Cặp gà chuẩn đ.ấ.u C1 hàng V.I.P 0966551190 - 0789 6789 33 | Trại gà quang trung 25/5 Cặp gà chuẩn đ.ấ.u C1 hàng V.I.P 0966551190 - 0789 6789 33 | Trại gà quang trung
24/5 Cặp gà 3kg hàng chuẩn sớm chơi lh 0966551190 Duy 24/5 Cặp gà 3kg hàng chuẩn sớm chơi lh 0966551190 Duy
23/5/2020 Cặp gà N.òi trạng 2kg750 chuẩn V.I.P cho ae đam mê | 0966551190 trại gà Quang Trung 23/5/2020 Cặp gà N.òi trạng 2kg750 chuẩn V.I.P cho ae đam mê | 0966551190 trại gà Quang Trung
22/5 Cặp gà asil mỹ 2kg7 hàng chuẩn cho ae 0966551190 | Chiến Kê Quang Trung 22/5 Cặp gà asil mỹ 2kg7 hàng chuẩn cho ae 0966551190 | Chiến Kê Quang Trung
21/05 Cặp gà Vip hàng chuẩn 0966551190 | Chiến Kê Quang Trung 21/05 Cặp gà Vip hàng chuẩn 0966551190 | Chiến Kê Quang Trung
20/5 Cặp gà Que asil hàng chuẩn 2kg8 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung 20/5 Cặp gà Que asil hàng chuẩn 2kg8 0966551190 - 0789 6789 33 | Chiến Kê Quang Trung
090.70.75.510