Địa chỉ: 30/4 Đường số 151, Ấp 6B, xã Bình Mỹ
Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh

SĐT:    0948.14.41.39 - 090.707.5510 - 0933.334.304
Trang gà Quang Trung Trang gà Quang Trung Trang gà Quang Trung Trang gà Quang Trung
  • Tất cả

Gà tre đá tiền

[24/8/2019] Top 24 Gà Tre THANH LÝ Giá Cực Tốt cho ae nuôi lại, chơi văn nghệ - 0933334304. [24/8/2019] Top 24 Gà Tre THANH LÝ Giá Cực Tốt cho ae nuôi lại, chơi văn nghệ - 0933334304.
[25/8/2019] Top 45 GÀ MÁI TRE (Kelso jap coban asil) cho ae đam mê - 0933334304 [25/8/2019] Top 45 GÀ MÁI TRE (Kelso jap coban asil) cho ae đam mê - 0933334304
[23/8/2019] TOP GÀ TRE VIP (6 Tháng) cho ae nuôi thêm & trải nghiệm công thức mới - 0933334304 [23/8/2019] TOP GÀ TRE VIP (6 Tháng) cho ae nuôi thêm & trải nghiệm công thức mới - 0933334304
[23/8/2019] TOP GÀ TRE VIP (6 Tháng) cho ae nuôi thêm & trải nghiệm công thức mới - 0933334304 [23/8/2019] TOP GÀ TRE VIP (6 Tháng) cho ae nuôi thêm & trải nghiệm công thức mới - 0933334304
[22/8/2019] Top 44 Gà TRE hàng VIP nuôi sẵn cho ae ra sân đấu ☎️ 0933334304 [22/8/2019] Top 44 Gà TRE hàng VIP nuôi sẵn cho ae ra sân đấu ☎️ 0933334304
[21/8/2019] Top 10 Gà Tre Bướm F1 bong camelo siêu VIP cho ae đam mê - 0933334304 [21/8/2019] Top 10 Gà Tre Bướm F1 bong camelo siêu VIP cho ae đam mê - 0933334304
[20/8/2019] Top 12 GÀ TRE VIP Chọn Lọc (có clip sổ) có nước nuôi cho ae chiến - 0933334304 [20/8/2019] Top 12 GÀ TRE VIP Chọn Lọc (có clip sổ) có nước nuôi cho ae chiến - 0933334304
[20/8/2019] Top 12 GÀ TRE VIP Chọn Lọc (có clip sổ) có nước nuôi cho ae chiến - 0933334304 [20/8/2019] Top 12 GÀ TRE VIP Chọn Lọc (có clip sổ) có nước nuôi cho ae chiến - 0933334304
[19/8/2019] Top 10 GÀ TRE chiến kê (có clip sổ) cho ae đam mê - 0933334304 [19/8/2019] Top 10 GÀ TRE chiến kê (có clip sổ) cho ae đam mê - 0933334304
[18/8/2019] Top 24 GÀ TRE THANH LÝ Giá Cực Tốt cho ae về nuôi thêm ☎️ 0933334304 [18/8/2019] Top 24 GÀ TRE THANH LÝ Giá Cực Tốt cho ae về nuôi thêm ☎️ 0933334304
[16/8/2019] TOP 44 Gà Tre HÀNG VIP của Trại Gà Quang Trung cho ae đam mê - 0933334304 [16/8/2019] TOP 44 Gà Tre HÀNG VIP của Trại Gà Quang Trung cho ae đam mê - 0933334304
[15/8/2019] TOP 11 Gà Tre F1 HÀNG VIP cho ae C1 - 0933334304 [15/8/2019] TOP 11 Gà Tre F1 HÀNG VIP cho ae C1 - 0933334304
[15/8/2019] TOP 11 Gà Tre F1 HÀNG VIP cho ae C1 - 0933334304 [15/8/2019] TOP 11 Gà Tre F1 HÀNG VIP cho ae C1 - 0933334304
[14/08/2019] Top 10 GÀ TRE Loại Khá của Trại Gà Quang Trung - LH ngay: 0933334304 [14/08/2019] Top 10 GÀ TRE Loại Khá của Trại Gà Quang Trung - LH ngay: 0933334304
[13/8/2019] Xả chuồng THANH LÝ 46 Gà Tre giá 3 Triệu, nhanh tay thì còn nha ae - 0933334304 [13/8/2019] Xả chuồng THANH LÝ 46 Gà Tre giá 3 Triệu, nhanh tay thì còn nha ae - 0933334304
[12/08] Đầu tuần lên 10 GÀ TRE chuẩn F1 cho ae nuôi thêm - 0933334304 [12/08] Đầu tuần lên 10 GÀ TRE chuẩn F1 cho ae nuôi thêm - 0933334304
[11/8/2019] Trại Gà Quang Trung Top 45 gà mái F1, F2 cho ae đam mê - 0933334304 [11/8/2019] Trại Gà Quang Trung Top 45 gà mái F1, F2 cho ae đam mê - 0933334304
[10/8/2919] Top 10 GÀ TRE có nước nuôi - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! [10/8/2919] Top 10 GÀ TRE có nước nuôi - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!
[10/8/2919] Top 10 GÀ TRE có nước nuôi - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! [10/8/2919] Top 10 GÀ TRE có nước nuôi - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!
Thứ 6 [9/8/2019] Giới thiệu TOP 44  GÀ TRE - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! Thứ 6 [9/8/2019] Giới thiệu TOP 44 GÀ TRE - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!
[8/8/2019] Top 11 GÀ TRE VIP 7 tháng - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! [8/8/2019] Top 11 GÀ TRE VIP 7 tháng - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!
[7/8/2019] Top 12 GÀ TRE C1 - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! [7/8/2019] Top 12 GÀ TRE C1 - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!
[6/8/2019] Top 24 GÀ TRE THANH LÝ - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! [6/8/2019] Top 24 GÀ TRE THANH LÝ - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!
[6/8/2019] Top 24 GÀ TRE THANH LÝ - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! [6/8/2019] Top 24 GÀ TRE THANH LÝ - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!
[5/8/2019] Trại Gà Quang Trung giới thiệu 12 em F1 - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! [5/8/2019] Trại Gà Quang Trung giới thiệu 12 em F1 - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!
[4/8/2019] Top 10 GÀ TRE Có Nước Nuôi Sẵn - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! [4/8/2019] Top 10 GÀ TRE Có Nước Nuôi Sẵn - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!
[3/8/2019] Top 10 Gà Tre LAI giá 4 Triệu - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! [3/8/2019] Top 10 Gà Tre LAI giá 4 Triệu - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!
[3/8/2019] Top 10 Gà Tre LAI giá 4 Triệu - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! [3/8/2019] Top 10 Gà Tre LAI giá 4 Triệu - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!
[2/8/2019] Top 10 GÀ TRE 6 Tháng giá 4 - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! [2/8/2019] Top 10 GÀ TRE 6 Tháng giá 4 - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!
[1/8/2019] GÀ TRE khu 44 con chuyên biệt - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! [1/8/2019] GÀ TRE khu 44 con chuyên biệt - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!
[31/7/2019] Top 25 GÀ THANH LÝ - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! [31/7/2019] Top 25 GÀ THANH LÝ - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!
[30/7/2019] TOP 10 GÀ TRE CHIẾN F1 - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! [30/7/2019] TOP 10 GÀ TRE CHIẾN F1 - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!
[29/7/2019] Top 11 GÀ TRE F1 - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! [29/7/2019] Top 11 GÀ TRE F1 - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!
[29/7/2019] Top 11 GÀ TRE F1 - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! [29/7/2019] Top 11 GÀ TRE F1 - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!
[27/7/2019] Top 10 GÀ TRE F1 hàng VIP - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! [27/7/2019] Top 10 GÀ TRE F1 hàng VIP - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!
[26/7/2019] Top 12 GÀ TRE ĐẤU - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! [26/7/2019] Top 12 GÀ TRE ĐẤU - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!
[25/7/2019] Khu 44 con CHỌN LỌC - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! [25/7/2019] Khu 44 con CHỌN LỌC - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!
[24/7/2019] Top 27 GÀ THANH LÝ - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! [24/7/2019] Top 27 GÀ THANH LÝ - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!
[23/7/2019] Top 12 GÀ TRE ĐÁ - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! [23/7/2019] Top 12 GÀ TRE ĐÁ - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!
[22/7/2019] Top 10 GÀ TRE F1 6 tháng- - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! [22/7/2019] Top 10 GÀ TRE F1 6 tháng- - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!
[20/7/2019] Top 10 GÀ TRE CHIẾN - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! [20/7/2019] Top 10 GÀ TRE CHIẾN - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!
[20/7/2019] Top 10 GÀ TRE CHIẾN - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! [20/7/2019] Top 10 GÀ TRE CHIẾN - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!
[19/7/2019] Top 44 GÀ CHIẾN - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! [19/7/2019] Top 44 GÀ CHIẾN - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!
[18/7/2019] Top 27 GÀ TRE THANH LÝ - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! [18/7/2019] Top 27 GÀ TRE THANH LÝ - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!
[17/7/2019] Top 13 GÀ TRE F1 - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! [17/7/2019] Top 13 GÀ TRE F1 - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!
[17/7/2019] Top 13 GÀ TRE F1 - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! [17/7/2019] Top 13 GÀ TRE F1 - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!
[15/7/2019] Top 10 GÀ TRE tầm trung giá 4 triệu - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! [15/7/2019] Top 10 GÀ TRE tầm trung giá 4 triệu - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!
[13/7/2019] Top 26 GÀ THANH LÝ - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! [13/7/2019] Top 26 GÀ THANH LÝ - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!
[12/7/2019] Top 10 GÀ TRE F1 - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! [12/7/2019] Top 10 GÀ TRE F1 - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!
[11/7/2019] Khu 44 Gà Chiến nuôi C1 - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! [11/7/2019] Khu 44 Gà Chiến nuôi C1 - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!

Gà nòi

[31/7/2019] Top 25 GÀ THANH LÝ - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE! [31/7/2019] Top 25 GÀ THANH LÝ - ĐÃ BÁN CÁM ƠN AE!
[3/7/2019] Top 10 GÀ NÒI C1 - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM! [3/7/2019] Top 10 GÀ NÒI C1 - ĐÃ BÁN HẾT, CÁM ƠN ANH EM!
Trại Gà Nòi sắp ra mắt của trại gà Quang Trung có gì HOT? Trại Gà Nòi sắp ra mắt của trại gà Quang Trung có gì HOT?
ĐÃ BÁN HẾT TOP 12 GÀ NÒI Hàng VIP (Có Clip Sổ) Gọi ngay: 0933.334.304 ĐÃ BÁN HẾT TOP 12 GÀ NÒI Hàng VIP (Có Clip Sổ) Gọi ngay: 0933.334.304
ĐÃ BÁN HẾT Top 8 GÀ NÒI VÔ CHẾ ĐỘ ĐÁ (Có Clip Sổ) - Gọi ngay 📳0933334304 Trại Gà Quang Trung ĐÃ BÁN HẾT Top 8 GÀ NÒI VÔ CHẾ ĐỘ ĐÁ (Có Clip Sổ) - Gọi ngay 📳0933334304 Trại Gà Quang Trung
ĐÃ BÁN HẾT Top 8 GÀ NÒI hàng chuẩn giá tốt của Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304 ĐÃ BÁN HẾT Top 8 GÀ NÒI hàng chuẩn giá tốt của Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304
ĐÃ BÁN HẾT Top 10 GÀ NÒI CHIẾN (Có Clip Sổ) Giá Tốt - Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304.0907075510 ĐÃ BÁN HẾT Top 10 GÀ NÒI CHIẾN (Có Clip Sổ) Giá Tốt - Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304.0907075510
[21/3/2019] Top 8 GÀ NÒI CHIẾN Giá Tốt (Có Clip Sổ) - Trại Gà Quang Trung - 0933334304 - 0907075510 [21/3/2019] Top 8 GÀ NÒI CHIẾN Giá Tốt (Có Clip Sổ) - Trại Gà Quang Trung - 0933334304 - 0907075510
[13/3/2019] Top 8 GÀ NÒI CHIẾN (Có Clip Sổ) - Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304 - 0907075510 [13/3/2019] Top 8 GÀ NÒI CHIẾN (Có Clip Sổ) - Trại Gà Quang Trung ☎️ 0933334304 - 0907075510
[3/3/2019] Top 6 GÀ NÒI CHIẾN (Có Clip Xổ) Giá Cực Sốc - Trại Gà Quang Trung 0933334304 [3/3/2019] Top 6 GÀ NÒI CHIẾN (Có Clip Xổ) Giá Cực Sốc - Trại Gà Quang Trung 0933334304
[26/02] Top 8 GÀ NÒI HẠNG NẶNG CHO AE LÊN CỰA (Có clip xổ) Trại gà Quang Trung - 0907075510 [26/02] Top 8 GÀ NÒI HẠNG NẶNG CHO AE LÊN CỰA (Có clip xổ) Trại gà Quang Trung - 0907075510
[20/2/2019] Top 8 GÀ NÒI hàng VIP (Có Clip xổ) cho ae Trại Gà Quang Trung 0933334304 - 0907075510 [20/2/2019] Top 8 GÀ NÒI hàng VIP (Có Clip xổ) cho ae Trại Gà Quang Trung 0933334304 - 0907075510
Ngày 26 Tết: Top 10 Gà TRE đang Vô Chế Độ Đá cho ae (Có clip xổ) 0933334304 - 0907075510.ủng hộ nhé Ngày 26 Tết: Top 10 Gà TRE đang Vô Chế Độ Đá cho ae (Có clip xổ) 0933334304 - 0907075510.ủng hộ nhé
Ngày 30/1 Top 8 Gà Nòi chơi tết 2019 (Có clip xổ) Trại Gà Quang Trung | 0907075510 - 0933334304 Ngày 30/1 Top 8 Gà Nòi chơi tết 2019 (Có clip xổ) Trại Gà Quang Trung | 0907075510 - 0933334304
[27/1] Top 7 Gà Nòi, Giá tốt cho anh em chơi văn nghệ | TRẠI GÀ QUANG TRUNG 0907075510 - 0933334304 [27/1] Top 7 Gà Nòi, Giá tốt cho anh em chơi văn nghệ | TRẠI GÀ QUANG TRUNG 0907075510 - 0933334304
14/1/2019 Top 6 GÀ NÒI CHIẾN GIÁ TỐT cho ae chơi tết - TRẠI GÀ QUANG TRUNG 0907075510 - 0933334304 14/1/2019 Top 6 GÀ NÒI CHIẾN GIÁ TỐT cho ae chơi tết - TRẠI GÀ QUANG TRUNG 0907075510 - 0933334304
Top 8 gà nòi tầm trung giá tốt cho anh em chơi văn nghệ.TRẠI GÀ QUANG TRUNG.0907075510,0948144139 Top 8 gà nòi tầm trung giá tốt cho anh em chơi văn nghệ.TRẠI GÀ QUANG TRUNG.0907075510,0948144139
[17/12/2018] Top 6 GÀ NÒI CHIẾN GIÁ TỐT của Trại Gà Quang Trung (Có Clip XỔ) 0907075510 - 0948144139 [17/12/2018] Top 6 GÀ NÒI CHIẾN GIÁ TỐT của Trại Gà Quang Trung (Có Clip XỔ) 0907075510 - 0948144139
Cần tiền đổ xăng Z1000 lên nhẹ Top 8 GÀ NÒI (Có clip xổ) cho ae Trại Gà Quang Trung Cần tiền đổ xăng Z1000 lên nhẹ Top 8 GÀ NÒI (Có clip xổ) cho ae Trại Gà Quang Trung
6/12/2018.4 gà nòi và 12 gà tre thanh lý cho anh em ít lúa.trại gà QUANG TRUNG.0907075510.0948144138 6/12/2018.4 gà nòi và 12 gà tre thanh lý cho anh em ít lúa.trại gà QUANG TRUNG.0907075510.0948144138
[1/12] Top 6 GÀ NÒI CHIẾN (Có Clip Xổ) tại Trại Gà Quang Trung | 0948.14.41.39 - 090.707.5510 [1/12] Top 6 GÀ NÒI CHIẾN (Có Clip Xổ) tại Trại Gà Quang Trung | 0948.14.41.39 - 090.707.5510
[19/11] Top 8 Gà Nòi Chiến Kê của TRẠI GÀ QUANG TRUNG (Có Clip Xổ) 0907075510 - 0948144139 [19/11] Top 8 Gà Nòi Chiến Kê của TRẠI GÀ QUANG TRUNG (Có Clip Xổ) 0907075510 - 0948144139
[05/11] Top 20 GÀ NÒI ĐÁ C1 có nước nuôi cho anh em | 0907075510 - 0948144139 [05/11] Top 20 GÀ NÒI ĐÁ C1 có nước nuôi cho anh em | 0907075510 - 0948144139
Top 6 GÀ NÒI CỦA TRẠI GÀ QUANG TRUNG.0907075510.0948144139 Top 6 GÀ NÒI CỦA TRẠI GÀ QUANG TRUNG.0907075510.0948144139
[29/9] top 5 gà nòi Asil và 3 gà nòi THANH LÝ, trại gà Quang Trung (ĐÃ BÁN) [29/9] top 5 gà nòi Asil và 3 gà nòi THANH LÝ, trại gà Quang Trung (ĐÃ BÁN)
[25/9] top 20 gà nòi của trại gà QUANG TRUNG (ĐÃ BÁN) [25/9] top 20 gà nòi của trại gà QUANG TRUNG (ĐÃ BÁN)
[9/8] 10 Cặp gà tre, 10 gà nòi của Trại Gà Quang Trung (ĐÃ BÁN) [9/8] 10 Cặp gà tre, 10 gà nòi của Trại Gà Quang Trung (ĐÃ BÁN)
Top 20 gà nòi đá và 20 gà tre thanh lý tại Trại Gà Quang Trung, Củ Chi (ĐÃ BÁN) Top 20 gà nòi đá và 20 gà tre thanh lý tại Trại Gà Quang Trung, Củ Chi (ĐÃ BÁN)
Top 15 gà nòi c1 của trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ,CỦ CHI (ĐÃ BÁN) Top 15 gà nòi c1 của trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ,CỦ CHI (ĐÃ BÁN)
Top 20 Gà Nòi (ĐÃ BÁN) | ANH EM XEM LINK DƯỚI COMMENT ĐỂ CẬP NHẬT GÀ MỚI NHẤT NHÉ! Top 20 Gà Nòi (ĐÃ BÁN) | ANH EM XEM LINK DƯỚI COMMENT ĐỂ CẬP NHẬT GÀ MỚI NHẤT NHÉ!
[6/5] Top 15 GÀ NÒI của Trại gà QUANG TRUNG, Bình Mỹ, Củ Chi 0907075510 - 0948144139 [6/5] Top 15 GÀ NÒI của Trại gà QUANG TRUNG, Bình Mỹ, Củ Chi 0907075510 - 0948144139
[5/2] Top 10 GÀ NÒI chơi xuân 2018 Trại gà Quang Trung Bình Mỹ Củ Chi | 0907075510 - 0948144139 [5/2] Top 10 GÀ NÒI chơi xuân 2018 Trại gà Quang Trung Bình Mỹ Củ Chi | 0907075510 - 0948144139
[19/1] Top 10 gà nòi mới nhập trại - trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ.CỦ CHI.0907075510.0948144139 [19/1] Top 10 gà nòi mới nhập trại - trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ.CỦ CHI.0907075510.0948144139
[11/1] Top 3 gà nòi và THANH LÝ 5 gà tre.trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ.CỦ CHI.0907075510.0948144139 [11/1] Top 3 gà nòi và THANH LÝ 5 gà tre.trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ.CỦ CHI.0907075510.0948144139
[10/1] Top 40 gà nòi của trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ.CỦ CHI.0907075510.0948144139 [10/1] Top 40 gà nòi của trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ.CỦ CHI.0907075510.0948144139
[27/12] 30 GÀ NÒI VÀ TOP GÀ TRE - TRẠI GÀ QUANG TRUNG BÌNH MỸ, CỦ CHI 0907075510 - 0949144139 [27/12] 30 GÀ NÒI VÀ TOP GÀ TRE - TRẠI GÀ QUANG TRUNG BÌNH MỸ, CỦ CHI 0907075510 - 0949144139
[7/12] Nhập trại 4 gà nòi bổn vảy rồng - Trại gà QUANG TRUNG BÌNH MỸ CỦ CHI 0907075510 - 0948144139 [7/12] Nhập trại 4 gà nòi bổn vảy rồng - Trại gà QUANG TRUNG BÌNH MỸ CỦ CHI 0907075510 - 0948144139
Top 10 gà nòi,2 gà tre.nhập trại 26/11.trại gà QUANG TRUNG.0907075510.0948144139 Top 10 gà nòi,2 gà tre.nhập trại 26/11.trại gà QUANG TRUNG.0907075510.0948144139
20/11.top10 gà tre.50 gà nòi.trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ.CỦ CHI.0907075510.0948144139 20/11.top10 gà tre.50 gà nòi.trại gà QUANG TRUNG.BÌNH MỸ.CỦ CHI.0907075510.0948144139
29/8.c1 GÀ NÒI.trại gà quang trung (ĐÃ BÁN) 29/8.c1 GÀ NÒI.trại gà quang trung (ĐÃ BÁN)
trại gà QUANG TRUNG,TOP GÀ NÒI 17/8.ỦY BAN XÃ BÌNH MỸ,HUYỆN CỦ CHI.0907075510.0948144139 trại gà QUANG TRUNG,TOP GÀ NÒI 17/8.ỦY BAN XÃ BÌNH MỸ,HUYỆN CỦ CHI.0907075510.0948144139
13/8 top gà nòi.trại gà quang trung (ĐÃ BÁN) 13/8 top gà nòi.trại gà quang trung (ĐÃ BÁN)
5/8 top gà nòi.giá từ 3triu trở lên.TRẠI GÀ QUANG TRUNG (ĐÃ BÁN) 5/8 top gà nòi.giá từ 3triu trở lên.TRẠI GÀ QUANG TRUNG (ĐÃ BÁN)
[24/7] Top GÀ NÒI, 3 TRIỆU TRỞ LÊN.TRẠI GÀ QUANG TRUNG (ĐÃ BÁN) [24/7] Top GÀ NÒI, 3 TRIỆU TRỞ LÊN.TRẠI GÀ QUANG TRUNG (ĐÃ BÁN)
[4/7] Top 12 gà NÒI C1 đang PIN và dàn gà  NÒI tơ (ĐÃ BÁN) [4/7] Top 12 gà NÒI C1 đang PIN và dàn gà NÒI tơ (ĐÃ BÁN)
Top GÀ NÒI C1 14/6/2017 CỦA TRẠI GÀ QUANG TRUNG.GIÁ TỪ 3 ĐẾN 10TRIU.FONE.0907075510.0948144139 Top GÀ NÒI C1 14/6/2017 CỦA TRẠI GÀ QUANG TRUNG.GIÁ TỪ 3 ĐẾN 10TRIU.FONE.0907075510.0948144139
090.70.75.510